document iconWoo-verzoek

De gemeente maakt veel informatie openbaar over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Als u meer informatie nodig hebt dan kunt u hier om vragen via het contactformulier.

Woo-publicaties 2023

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Woonarkaansluiting op riolering

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Contactpersoon

Bent u op zoek naar specifieke informatie bij de gemeente en wilt u hierbij hulp? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon kunt u als volgt bereiken.

Stuur een bericht via ons contactformulier en vul bij onderwerp 'Woo' in. Of bel 14 050.

De Woo-contactpersoon neemt binnen 1 werkdag contact met u op.

Woo-verzoek

Als u wilt dat de informatie waar u om vraagt voor iedereen openbaar wordt gemaakt via onze website, kunt u een Woo-verzoek indienen. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat in principe iedereen dit soort informatie moet kunnen krijgen. Behalve als er een goede reden is om dit niet openbaar te maken.

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
  • Het Woo-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 2 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Online indienen

De gemeente maakt veel informatie openbaar over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media.

Informatie voor eigen gebruik

Als u meer informatie nodig hebt voor eigen gebruik, dan kunt u hier om vragen via het contactformulier. Vul als onderwerp 'Woo' in.

Informatie op website

Als u wilt dat de informatie waar u om vraagt voor iedereen openbaar wordt gemaakt via onze website, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Hebt u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon.

Wob-publicaties

Tot 1 mei 2022 was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing. Ingediende Wob-verzoeken t/m 30 april 2022 kunt u vinden in ons Web-archief.

Woo-publicaties 2022

Overige documenten (externe site).

Overige documenten (externe site) >

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (Google Drive)