document iconWoo-verzoek

Iedereen heeft recht op openbare informatie van de gemeente. Veel informatie over beleid en plannen van de gemeente kunt u vinden op het internet, de krant of sociale media. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek doen.

Informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. De informatie die we u sturen, maken we niet openbaar voor iedereen. Wilt u informatie voor uzelf ontvangen? Vul dan het contactformulier in.

Woo-verzoek

In de Wet open overheid is geregeld dat iedereen documenten van de gemeente moet kunnen krijgen. Met een Woo-verzoek kunt u de gemeente dus vragen om documenten over een bepaald onderwerp voor iedereen openbaar te maken.

Woo-verzoek indienen

U kunt een Woo-verzoek op 3 manieren indienen:

  1. Vul het formulier in op de website.
  2. Stuur een mail naar woo@groningen.nl.
  3. Stuur een brief naar: Juridische Zaken Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Noem in uw Woo-verzoek altijd de volgende onderwerpen:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat.
  • Over welke gemeentelijke taak u informatie wilt ontvangen.
  • Welke of wat voor soort documenten u wilt ontvangen.
  • Over welke periode u de informatie wilt ontvangen.
  • Uw contactgegevens.

Na uw verzoek

Nadat u een Woo-verzoek heeft gedaan, krijgt u binnen 1 dag een bericht dat de gemeente uw verzoek heeft ontvangen. Als wij extra informatie nodig hebben, dan nemen we binnen 2 weken contact met u op.

Hoe lang duurt een Woo-verzoek?

U krijgt binnen 4 weken een antwoord. Soms lukt dat niet, omdat het verzoek ingewikkeld of groot is. Dan kan het twee weken langer duren. U krijgt dan een brief of een mail met de reden waarom het langer duurt.

Verzamelen en openbaar maken van de documenten

De verzamelde documenten beoordelen wij op basis van de Woo. Daarbij beschermen we gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven. Dit is bepaald in de Wet open overheid.

De documenten publiceren wij op deze webpagina. De informatie wordt dus openbaar voor iedereen. 

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met ons besluit kunt u bezwaar maken.

Vragen?

Bij de gemeente zijn contactpersonen. De contactpersonen kunnen u helpen met vragen over de Woo en het zoeken naar informatie. U kunt uw vragen stellen door een mail te sturen naar woo@groningen.nl. U kunt ook bellen naar 14 050. De contactpersoon neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.

Woo-publicaties 2024

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe link)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe link)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Woo-publicaties 2023

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Woonarkaansluiting op riolering

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Woo-publicaties 2022

Overige documenten (externe site).

Overige documenten (externe site) >

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Documenten (externe site)

Overige documenten (externe site)

Overige documenten (Google Drive)

Wob-publicaties tot 1 mei 2022

Tot 1 mei 2022 was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing. Ingediende Wob-verzoeken t/m 30 april 2022 kunt u vinden in ons webarchief.