Woo-verzoek

De gemeente maakt veel informatie openbaar over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Als u meer informatie nodig hebt voor eigen gebruik kunt u hier om vragen via het contactformulier.

Contactpersoon

Bent u op zoek naar specifieke informatie bij de gemeente en wilt u hierbij hulp? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon kunt u als volgt bereiken: 

De Woo-contactpersoon neemt binnen één werkdag contact met u op. 

Woo-verzoek

Als u wilt dat de informatie waar u om vraagt voor iedereen openbaar wordt gemaakt via onze website, kunt u een Woo-verzoek indienen. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat in principe iedereen dit soort informatie moet kunnen krijgen. Behalve als er een goede reden is om dit niet openbaar te maken.

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
  • Het Woo-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 2 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Online indienen

De gemeente maakt veel informatie openbaar over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Indien u meer informatie nodig heeft voor eigen gebruik kunt u hier om vragen via het contactformulier.

Als u wilt dat de informatie waar u om vraagt voor iedereen openbaar wordt gemaakt via onze website, kunt u een Woo-verzoek indienen. Heeft u hulp hierbij nodig? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon.

Woo-publicaties

2022

Woo-verzoek Shellpapers

Woo-verzoek de (veranderende) versterkingsaanpak

Wob-publicaties

Tot 1 mei 2022 was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing. Ingediende Wob-verzoeken t/m 30 april 2022:

2022

Kapvergunning Verlengde Hereweg 176

Hortus Haren

Verzoek om stukken vergunningen Poelestraat 12, Poelestraat 12a en Nieuwe Markt 7

Verzoek om communicatie deelscooters

Verzoek om communicatie Verlengde Hereweg 1-1

Vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek

Skaeve Huse

Kruising Emmaviaduct/Stationsweg

Communicatie UMCG en gemeente over ontsluitingsweg Oosterparkwijk en/of Professorenbuurt

Stichting Boomwachters

Meerstad, Tersluis vlek 3

Verkeersonderzoek

2021

Onderhoudsstaat Siersteenlaan

Sterrebos

Woonvorm Hoofdweg Harkstede

Polycultuurpark Mikkelhorst te Haren

't Swieneparredies te Haren

Waterloolaan

Omgevingsvergunning/splitsingsvergunning/onttrekkingsvergunning

Paddepoelsterbrug

Handhavingsverzoek dakkapel

Piet de Koestraat

Kunstgrasvelden

Juridische kosten bij gemeente Groningen

RTV Noord en Oog TV inzake Vindicat, Albertus Magnus en overige studenten- en studieverenigingen

WMO convenant regresrecht

Sterrebos

Waterleiding WSH

Verplaatsing stadsnomaden naar Vierverlaten

Afschaffing Diftar 3

Wob-verzoek correspondentie tussen gemeente en KHRV over drafbaan

MartiniZorg

Kermis Bommen Berend

Nestkasten

Emmastraat 31-4

Fietsparkeren

Herebuurt

Pannekoekschip

Onderzoek kademuren Turfsingel en Schuitendiep

St. Landelijk Gebied Haren betr. vragen naar mogelijkheden zonneparken

Sluiting BAT Niemeijer locatie Groningen

Verlichting

Deelgebieden Helpman (Noord)

FNV

Drafbaan

TSH

Tuinvereniging TRV Stadspark

Nijlganzenbeleid

Afschaffing Diftar 2

Afschaffing Diftar 1

Stichting Bomenridders Groningen

Exploitatievergunningen

Finducia

Achmea

Advies Waterbedrijf drinkwaterleiding Woonschepenhaven

Afpakjesdag 2017

Groene Enclave

Informatie Participatiewet onderdeel Schakelkans

Onderhoud steiger woonark Admiraal de Ruyterlaan

Enquête Groep Julianapark

Verzoek documenten tijdelijke huisvesting COA Emmalaan 33 Haren

Verzoek van de Stichting Boomwachters over opdrachten en richtlijnen aan boomverzorgers 

Verzoek over parkeerboetes

Verzoek over parkeerproblematiek project Q Ketwich Verschuurlaan

Verzoek afvalstoffenverordening 2021

Verzoek n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning plan Q kruising Van Ketwich Verschuurlaan/Queridolaan

2020

Verzoek Bomenridders Groningen inzage stukken kermisexploitantenterrein Helper Westsingel

Bezwaar bomenkap Lewenborg

Straatverlichting Haren

Gemeentebegroting

Bomenridders over kapvergunningen

Onderzoek besteding jeugdzorgmiddelen

Stadhuis Heemschut

Pioenvijver

Gerrit Krolbrug

Kerklaan 76

Stedelijke sinterklaasintocht 2020

Omgevingsvergunning Museumstraat 19

Alcoholverbod Noorderplantsoen

Beschermingsbewind

Parkeerproblematiek Woldring locatie Friesestraatweg 145

Magneetvissen

Overdracht aandelen Groningen Airport Eelde

Vergunningen Leeuwarderstraat 23A Groningen

'Samen Sterk Damsterdiep'

Ruimtelijke plannen wijkpost en brandweerkazerne Haren

Milieusituatie wijkpost en brandweerkazerne Haren

Opdracht tussen gemeente Groningen en Blygold m.b.t. woonschepenhaven

Garant Letselschade onderhoud trottoirs Haren

Handhaving participatiewet 2017

Aandelenverkoop Groningen Airport Eelde

Overlast sportcourts

Verzekeringscertificaat +schadevergoeding straling

Vrijstelling verkeersregels

Veiligheid Papengang

Bouwvergunning Leeuwarderstraat 23, Groningen

Aandelen Groningen Airport Eelde NV.

Euvelgunnerweg 25a Groningen

Subsidie luchthaven Eelde

Plan Ter Borglaan

Kortdurende verhuur

Ecologisch protocol

Hondenbeleid 2015 - 2019

Bomen Akerkhof

Plan Ter Borchlaan

Toetsingscriteria Voedselbank

Wmo Begeleiding

2019

Uitkeringsspecificaties

Bouw brandweerkazerne Haren

Subsidieaanvraag Ubbo Emmiussingel 59-59a

Verkoop H.W. Mesdagstraat 72

Agressietrainingen

Hoge der A nr. 32 tot en met 35

Flextensie

Stichting Petit Mbao

Noordelijk Belastingkantoor

Shinto Labs

Communicatie gemeente Groningen en Stichting Noorderlingen

Invalidenparkeerplaats

Opvang van ongedocumenteerden

Temperatuurmetingen Woonschepenhaven

Interne beleidsregels/handboeken voor Wmo aanvragen

Handhaving APVG Kapelleveld

Beschermingsbewind

Piccardthof

Sociale Recherche Groningen Haren

Kruispunt Vondellaan-Van Iddekingeweg

Overlast geparkeerde auto's Eerste Drift Spilsluizen

Inhuur sociale recherche gemeente Haren

Green Deals en Energy Academy

2018

Onderzoekredactie Tabak met verzoek gegevens openbaar te maken over contacten gemeente Groningen en BAT Niemeyer BV

2017

Kunstgrasvelden

2016

Oosterparkheem

ob besluit (pdf )