Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 26 mei en maandag 5 juni (tweede pinksterdag) zijn veel gemeentelijke gebouwen en kantoren gesloten. Lees verder >>

Parkeren en vervoer

Vergunningen, dagparkeren, fietsen, wegwerkzaamheden.

Afval

Afvalwijzer, grofvuil en sloopafval, afvalbrengstations.

Paspoort en ID-kaart

Paspoort en ID-kaart aanvragen en vernieuwen.

Verhuizen

Verhuizen, emigreren, naturalisatie, geheimhouding persoonsgegevens.

Belastingen

Gemeentelijke belastingen, WOZ, hondenbelasting, kwijtschelding.

Werk en uitkering

Werk vinden, bijstand en regels, betaaldatum uitkering, fraude.

Uittreksels en aktes

Verklaring omtrent gedrag (VOG), uittreksels burgerlijke stand, en bewijsstukken.

Meldingen en klachten

Gebreken en overlast, verloren en gevonden, wob, klachten.

Geboorte en overlijden

Geboorte en erkenning kind, overlijden en begraven.

Rijbewijs

Rijbewijs aanvragen, eigen verklaring, brommerrijbewijs.

Groningse Kredietbank

Schulden, inloopspreekuur, budgetbeheer, mijnGKB, lenen.

Bouwen en wonen

Vergunningen, monumenten en archeologie, milieu.

Ondersteuning en zorg

Wmo, zorg en hulp, mantelzorg.

Minimaloket

Bijzondere bijstand, kindpakket, inkomensregelingen, Stadjerspas.

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwlocaties, ambtenaren burgerlijke stand, scheiden.

Ondernemen

Bedrijf starten, vergunningen, horeca, markt, evenement organiseren.

Projecten en bestemmingsplannen

Grote Markt, Ringweg Zuid, Hoofdstation, bestemmingsplannen.

Cultuur, sport en vrije tijd

Stadsdichter, cultuursubsidies en prijzen, pleziervaart, sport.

Jeugd en onderwijs

Leerlingenvervoer, leerplicht, schoolvakanties, vensterscholen.

Veiligheid

Aardbevingen, Stadstoezicht, huiselijk geweld, rampen en incidenten.

Actueel

Aardbevingen
Hoe kunt u zich voorbereiden en waar kunt u schade melden?

Nieuwe plannen binnenstad

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Nieuwe Markt vanaf Engelenpoortje

Forum en Nieuwe Markt
Naar verwachting opent het Forum in 2019.