Parkeren en vervoer

Vergunningen, dagparkeren, fietsen, wegwerkzaamheden.

Paspoort en ID-kaart

Paspoort en ID-kaart aanvragen en vernieuwen.

Afval

Afvalwijzer, grofvuil en sloopafval, afvalbrengstations, zwerfafval.

Verhuizen

Verhuizen, emigreren, naturalisatie, geheimhouding persoonsgegevens.

Belastingen

Gemeentelijke belastingen, WOZ, hondenbelasting, kwijtschelding.

Groningse Kredietbank

Schulden, inloopspreekuur, budgetbeheer, mijnGKB, lenen.

Werk en uitkering

Werk vinden, bijstand en regels, betaaldatum uitkering, fraude.

Rijbewijs

Rijbewijs aanvragen, eigen verklaring, brommerrijbewijs.

Werken bij de gemeente Groningen

Vacatures, stage en werkervaringsplek.

Bouwen en wonen

Vergunningen, monumenten en archeologie, milieu.

Uittreksels en aktes

Verklaring omtrent gedrag (VOG), uittreksels burgerlijke stand, en bewijsstukken.

Projecten en bestemmingsplannen

Grote Markt, Ringweg Zuid, Hoofdstation, bestemmingsplannen.

Minimaloket

Bijzondere bijstand, kindpakket, inkomensregelingen, Stadjerspas.

Melding, klacht of vraag

Schade, vuil, overlast, verloren en gevonden, klacht of bezwaar.

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwlocaties, ambtenaren burgerlijke stand, scheiden.

Ondersteuning en zorg

Wmo, zorg en hulp, mantelzorg.

Ondernemen

Bedrijf starten, vergunningen, horeca, markt, evenement organiseren.

Geboorte en overlijden

Geboorte en erkenning kind, overlijden en begraven.

Cultuur, sport en vrije tijd

Stadsdichter, cultuursubsidies en prijzen, pleziervaart, sport.

Jeugd en onderwijs

Leerlingenvervoer, leerplicht, schoolvakanties, vensterscholen.

Veiligheid

Aardbevingen, Stadstoezicht, huiselijk geweld en rampen.

Herindeling

Groningen, Haren en Ten Boer: vanaf 1 januari 2019 één gemeente.

Actueel

Nieuws

Algemeen nieuws van de gemeente.

Bekendmakingen

Vergunningen, Stadsberichten, Bestemmingsplannen.

Gemeenteraad

Nieuws van de gemeenteraad.

Nieuwsbrieven en social media

Nieuwsbrieven, Facebook, Twitter en Instagram.

Regelingen

Alle wet- en regelgeving die voor de gemeente Groningen geldt.