Herindeling

Groningen, Haren en Ten Boer: vanaf 1 januari 2019 één gemeente.

Parkeren en vervoer

Vergunningen, tarieven, ontheffingen, fietsen, wegwerkzaamheden.

Paspoort en ID-kaart

Paspoort en ID-kaart aanvragen en vernieuwen.

Afval

Afvalwijzer, grofvuil en sloopafval, afvalbrengstations, zwerfafval.

Verhuizen

Verhuizen, emigreren, naturalisatie, geheimhouding persoonsgegevens.

Belastingen

Gemeentelijke belastingen, WOZ, hondenbelasting, kwijtschelding.

Groningse Kredietbank

Schulden, inloopspreekuur, budgetbeheer, mijnGKB, lenen.

Werk en uitkering

Werk vinden, bijstand en regels, betaaldatum uitkering, fraude.

Rijbewijs

Rijbewijs aanvragen, eigen verklaring, brommerrijbewijs.

Werken bij de gemeente Groningen

Vacatures, stage en werkervaringsplek.

Actueel

Nieuws

Algemeen nieuws van de gemeente.

Bekendmakingen

Vergunningen, Stadsberichten, Bestemmingsplannen.

Gemeenteraad

Nieuws van de gemeenteraad.

Nieuwsbrieven en social media

Nieuwsbrieven, Facebook, Twitter en Instagram.

Regelingen

Alle wet- en regelgeving die voor de gemeente Groningen geldt.