Organisatie

Gemeenteraad

Uitzending live en gemist, agenda en stukken, fracties en raadsleden.

Burgemeester & Wethouders

Wie is wie, coalitieakkoord, contact.

Financiën

Begroting en jaarrekening.

Beleidsadvisering

Stadadviseert, Cliëntenraad Werk, Inkomen en Participatie.

Internationale betrekkingen

Samenwerking, stedenbanden.

Wijken

Goed idee, gebiedsteams, wijkwebsites, projecten.

Stadsgeschiedenis

Lintjesregen, ereburgers, statistieken gemeente Groningen.

Verkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen 2017, uitslag referendum.