Wob-verzoek

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken.

Naar het loket

Dient u uw Wob-verzoek liever aan het loket in? Kom dan naar:

Loket Burgerzaken
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen

Met afspraak: maandag 13:00 - 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur (donderdag t/m 19:00 uur)
Zonder afspraak: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: per brief, mail, telefoon enzovoort.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Wat u moet weten

Telefonisch indienen

Dient u uw Wob-verzoek liever telefonisch in? Bel de gemeente Groningen, tel. 14 050.

Schriftelijk indienen

Dient u uw Wob-verzoek liever per brief in? Stuur uw brief naar:

Gemeente Groningen
postbus 30026
9700 RM Groningen

Meer informatie

Overzicht van de Wob-publicaties:

Kosten

Geen.

Let op! Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan kan de gemeente geld vragen voor bijvoorbeeld het maken van kopieën (€ 0,36 per pagina).