Wob-verzoek

De gemeente geeft informatie over beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Wilt u meer weten? Dan hebt u het recht om te vragen om de extra informatie die u zoekt openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat in principe iedereen dit soort informatie moet kunnen krijgen, behalve als er een goede reden is om iets niet openbaar te maken.

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: per brief, mail, telefoon enzovoort.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Online indienen

U kunt uw verzoek indienen via ons contactformulier.

Andere manier om het verzoek in te dienen

Loket

Komt u liever naar het Loket Groningen Centrum van de gemeente? Ga naar bezoekadressen en openingstijden.

Telefonisch

Dient u uw Wob-verzoek liever telefonisch in? Bel de gemeente Groningen, telefoon 14 050.

Schriftelijk

Dient u uw Wob-verzoek liever per brief in? Stuur uw brief naar: Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Kosten

De gemeente kan geld vragen voor bijvoorbeeld het maken van kopieën (€ 0,37 per pagina).

Meer informatie

Overzicht van de Wob-publicaties:

2019

2017

2016