Wob-verzoek

De gemeente geeft informatie over beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Wilt u meer weten? Dan hebt u het recht om te vragen om de extra informatie die u zoekt openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat in principe iedereen dit soort informatie moet kunnen krijgen. Behalve als er een goede reden is om iets niet openbaar te maken.

  Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

  Na uw verzoek

  De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

  Verzoek geweigerd

  Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

  Online indienen

  Wob-publicaties

  Direct naar ingediende Wob-verzoeken van:

  2020

    2019

    2017

    2016