Wob-verzoek

De gemeente geeft informatie over beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Wilt u meer weten? Dan hebt u het recht om te vragen om de extra informatie die u zoekt openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat in principe iedereen dit soort informatie moet kunnen krijgen. Behalve als er een goede reden is om iets niet openbaar te maken.

  Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

  Na uw verzoek

  De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

  Verzoek geweigerd

  Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

  Online indienen

  Wob-publicaties

  Direct naar ingediende Wob-verzoeken van:

  2021

  Stichting Bomenridders Groningen

  Exploitatievergunningen

  Finducia

  Achmea

  Advies Waterbedrijf drinkwaterleiding Woonschepenhaven

  Afpakjesdag 2017

  Groene Enclave

  Informatie Participatiewet onderdeel Schakelkans

  Onderhoud steiger woonark Admiraal de Ruyterlaan

  Enquête Groep Julianapark

  Verzoek documenten tijdelijke huisvesting COA Emmalaan 33 Haren

  Verzoek van de Stichting Boomwachters over opdrachten en richtlijnen aan boomverzorgers 

  Verzoek over parkeerboetes

  Verzoek over parkeerproblematiek project Q Ketwich Verschuurlaan

  Verzoek afvalstoffenverordening 2021

  Verzoek n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning plan Q kruising Van Ketwich Verschuurlaan/Queridolaan

  2020

  Verzoek Bomenridders Groningen inzage stukken kermisexploitantenterrein Helper Westsingel

  Bezwaar bomenkap Lewenborg

  Straatverlichting Haren

  Gemeentebegroting

  Bomenridders over kapvergunningen

  Onderzoek besteding jeugdzorgmiddelen

  Stadhuis Heemschut

  Pioenvijver

  Gerrit Krolbrug

  Kerklaan 76

  Stedelijke sinterklaasintocht 2020

  Omgevingsvergunning Museumstraat 19

  Alcoholverbod Noorderplantsoen

  Beschermingsbewind

  Parkeerproblematiek Woldring locatie Friesestraatweg 145

  Magneetvissen

  Overdracht aandelen Groningen Airport Eelde

  Vergunningen Leeuwarderstraat 23A Groningen

  'Samen Sterk Damsterdiep'

  Ruimtelijke plannen wijkpost en brandweerkazerne Haren

  Milieusituatie wijkpost en brandweerkazerne Haren

  Opdracht tussen gemeente Groningen en Blygold m.b.t. woonschepenhaven

  Garant Letselschade onderhoud trottoirs Haren

  Handhaving participatiewet 2017

  Aandelenverkoop Groningen Airport Eelde

  Overlast sportcourts

  Verzekeringscertificaat +schadevergoeding straling

  Vrijstelling verkeersregels

  Veiligheid Papengang

  Bouwvergunning Leeuwarderstraat 23, Groningen

  Aandelen Groningen Airport Eelde NV.

  Euvelgunnerweg 25a Groningen

  Subsidie luchthaven Eelde

  Plan Ter Borglaan

  Kortdurende verhuur

  Ecologisch protocol

  Hondenbeleid 2015 - 2019

  Bomen Akerkhof

  Plan Ter Borchlaan

  Toetsingscriteria Voedselbank

  Wmo Begeleiding

  2019

  Uitkeringsspecificaties

  Bouw brandweerkazerne Haren

  Subsidieaanvraag Ubbo Emmiussingel 59-59a

  Verkoop H.W. Mesdagstraat 72

  Agressietrainingen

  Hoge der A nr. 32 tot en met 35

  Flextensie

  Stichting Petit Mbao

  Noordelijk Belastingkantoor

  Shinto Labs

  Communicatie gemeente Groningen en Stichting Noorderlingen

  Invalidenparkeerplaats

  Opvang van ongedocumenteerden

  Temperatuurmetingen Woonschepenhaven

  Interne beleidsregels/handboeken voor Wmo aanvragen

  Handhaving APVG Kapelleveld

  Beschermingsbewind

  Piccardthof

  Sociale Recherche Groningen Haren

  Kruispunt Vondellaan-Van Iddekingeweg

  Overlast geparkeerde auto's Eerste Drift Spilsluizen

  Inhuur sociale recherche gemeente Haren

  Green Deals en Energy Academy

  2017

  Kunstgrasvelden

  2016

  Oosterparkheem