Wob-verzoek

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken.

Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen.
  • Het Wob-verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester & wethouders.
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die ergens is opgeslagen. Dat kan schriftelijk zijn, maar ook in de vorm van foto’s of geluidsmateriaal.
  • U kunt uw verzoek op allerlei manier indienen: per brief, mail, telefoon enzovoort.
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Na uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit. Deze termijn kan nog met 4 weken verlengd worden.

Verzoek geweigerd

Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld omdat openbaar maken van informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Online indienen

U kunt uw verzoek indienen via ons contactformulier.

Andere manier indienen

Loket

Liever naar het loket Centrum? Ga naar bezoekadressen en openingstijden.

Telefonisch

Dient u uw Wob-verzoek liever telefonisch in? Bel de gemeente Groningen, tel. 14 050.

Schriftelijk

Dient u uw Wob-verzoek liever per brief in? Stuur uw brief naar: Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Kosten

De gemeente kan geld vragen voor bijvoorbeeld het maken van kopieën (€ 0,36 per pagina).

Meer informatie

Overzicht van de Wob-publicaties: