Onderzoeken naar aardbevingsbestendigheid

De gemeente heeft in 2014 verkennende onderzoeken naar de aardbevingsbestendigheid van een aantal gebouwen laten uitvoeren. Daarbij gaat het om een aantal gebouwen, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere gebouwen van dezelfde soort. Zoals: schoolgebouwen, winkels, kantoren, flats. Plus de openbare ruimte in de binnenstad.

Conclusie onderzoeken

Naar aanleiding van deze onderzoeken en op basis van de toenmalige kennis concludeert het gemeentebestuur dat bewoners en gebruikers gebruik kunnen blijven maken van de onderzochte gebouwen.

De gemeente heeft destijds gebruik gemaakt van de voorlopige Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) en de seismische contourenkaart van 2014. Ten tijde van het onderzoek waren dit de meest recente gegevens. Inmiddels valt het onderzoek naar aardbevingsbestendigheid onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Groningen. Die hanteert hierbij het principe ‘van binnen naar buiten’. Dat wil zeggen: de prioriteit ligt bij de gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Gebouwen in de stad Groningen komen nog niet voor de nadere onderzoeken in aanmerking.

Welke gebouwen zijn onderzocht?

Er zijn twaalf gebouwen in de stad Groningen onderzocht. Het gaat om basisschool Engelbert, ouderencentrum Amkemaheerd, Wessel Gansfort college, flat-Lijzijde, Tasmantoren, kantoorgebouw Kreupelstraat, Martinikerk, parkeergarage Ossenmarkt, sportcentrum Kardinge, twee winkels in de Herestraat en Watertoren Noord. Ook werden twee gebouwen in Ten Boer onderzocht: verzorgingstehuis Bloemhof en de monumentale boerderij aan de Wolddijk.

De rapporten hebben de gemeente informatie opgeleverd over de aanpak van aardbevingsonderzoek in de gemeente Groningen. Voor de individuele eigenaren is meer zicht ontstaan op hoe hun gebouw zich verhoudt tot aardbevingen.

Rapporten

Aanpak risicovolle gebouwonderdelen bij scholen en gymlokalen

Op basis van de inventarisatie (seismische quickscan) door de gemeente Groningen en nader onderzoek door het Centrum Veilig Wonen zijn schoolbesturen en schooldirecties geïnformeerd over de delen van gebouwen die risicovol zijn en aangepakt moeten worden. Die heten de HRBE’s (High Risk Building Elements). Er is ook besproken hoe de uitvoering zal plaatsvinden. Er wordt nu per school of gymlokaal een plan van aanpak gemaakt.

Naast de HRBE’s worden 58 elementen apart beoordeeld. Deze elementen maken deel uit van de constructie. Om vast te stellen of deze elementen een risico vormen, worden een aantal gebouwen doorgerekend.

Meer informatie