U bent hier

Bouwen en wonen

Activiteiten zoals bouwen (bouwvergunning), verbouwen, slopen, een boom kappen, regelt u allemaal in één vergunning: de omgevingsvergunning.

Met welstand kan de gemeente invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de architectuur, het materiaalgebruik en de kleuren van een bouwwerk.

Informatie over erfpacht en koop blote eigendom in de gemeente Groningen.

Bouwdossiers (bouwtekeningen) van verleende bouwvergunningen kunt u inzien. Op afspraak.

Vergunningen die u nodig hebt als u kamers wilt verhuren, een woning wilt samenvoegen of splitsen.

Vergunningen die u nodig hebt als u uw woning wilt veranderen of uw tuin wilt vergroten.

Met welke vergunningen krijgt u te maken als u wilt gaan bouwen of verbouwen.

In de Nota Grondbeleid 2017 is het grondbeleid voor de gemeente Groningen voor de komende zes jaar vastgelegd.

Met de omgevingsvisie geeft de gemeenteraad richting aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Groningen.

Met de Omgevingswet (vanaf 2022) worden regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger in de gemeente Groningen.