U bent hier

Bouwen en wonen

Bekendmakingen

Automatisch op de hoogte blijven van alle vergunningaanvragen en officiële bekendmakingen, zoals omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen bij u in de buurt.

Lees meer

Erfpacht

Informatie over erfpacht en koop blote eigendom in de gemeente Groningen.

Lees meer

Bouwdossier inzien

Bouwdossiers van verleende bouwvergunningen kunt u inzien. Maak hiervoor online een afspraak.

Lees meer

Kamerverhuur

Vergunningen die u nodig hebt als u kamers wilt verhuren, een woning wilt samenvoegen of splitsen.

Lees meer

Atelier Stadsbouwmeester

Hoe uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) wordt getoetst aan "redelijke eisen van welstand".

Lees meer

Monumententoetsing

De stadsbouwmeester en de monumentencommissie in Groningen behandelen elke week nieuwe aanvragen. U kunt daarbij aanwezig zijn.

Lees meer

Welstandsnota

De welstandsnota in Groningen heeft als doel om de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk en objectief kader te plaatsen.

Lees meer

Energie en milieu

Energie besparen, energiebeleid, bodem, geluid, luchtkwaliteit, milieueducatie en opruimacties.

Lees meer

Nota Grondbeleid

In de Nota Grondbeleid 2017 is het grondbeleid voor de gemeente Groningen voor de komende zes jaar vastgelegd.

Lees meer

Omgevingsvisie

Met The Next City geeft de huidige gemeente Groningen richting aan de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Lees meer