Plan voor nieuwe woonvorm aan Hoofdweg

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) in Harkstede.

Digitale informatiebijeenkomst

Op dinsdag 19 januari 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst over het plan voor de nieuwe woonvorm. U kunt de video van de bijeenkomst terugkijken.

De vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld, worden verzameld en beantwoord. Lees de vragen en antwoorden.

Plan

Voor een groep mensen is in Groningen nog geen woonplek. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. Het plan voor de nieuwe woonvorm past:

  • Bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
  • In de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben.
  • Bij de landelijke ambities en ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en verminderen.

Zes zorginstellingen hebben het plan bij de gemeente ingeleverd. Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Bewoners en beheerder

De bewoners van de eenpersoonswoningen worden maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen.

Het is nog niet bekend wie in de woningen gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de groep horen waar de woningen voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners benaderd en de woningen toegewezen.

De bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij zorginstelling WerkPro. De beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen.

Plek

De gemeente en de zorginstellingen hebben gezocht naar een geschikte plek voor de nieuwe woonvorm. Hierbij zijn een aantal criteria gebruikt. Zoals: de grond is van de gemeente, het terrein is groot genoeg voor 10 woningen en er zijn aansluitingen voor elektriciteit, water en riool. De plek aan de Hoofdweg is mogelijk geschikt omdat deze aan een aantal criteria voldoet.
 
De plek aan de Hoofdweg is nog niet definitief. De volgende stap is een omgevingsonderzoek.

Omgevingsonderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau Breuer&Intraval voert tot en mei 2021 een omgevingsonderzoek uit naar de locatie Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) in Harkstede. Lees de samenvatting van het onderzoekskader van het omgevingsonderzoek (pdf 192 kB).

De bekendmaking van het plan voor de nieuwe woonvorm heeft veel vragen en zorgen heeft opgeroepen. Onder meer over veiligheid en mogelijke overlast. De betrokken partijen begrijpen dat deze vragen en zorgen leven en vinden het belangrijk dat het definitieve besluit over de woonvorm aan de Hoofdweg zorgvuldig wordt genomen. Daarom laten zij het omgevingsonderzoek uitvoeren.

Het omgevingsonderzoek moet inzicht geven in de risico’s van de woonvorm voor de leefbaarheid van de omliggende buurt. En inzicht geven in welke maatregelen genomen kunnen worden om met deze risico’s om te gaan. Uitkomst van het onderzoek is een onafhankelijk rapport. Met dit rapport kan het college beter besluiten over de passendheid/geschiktheid van de woonvorm op deze locatie. Het rapport krijgt daarom een belangrijke plaats bij de definitieve besluitvorming over de woonvorm door het college (en eventueel gemeenteraad).

Woningen

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche, toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij elkaar op één terrein.

Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren.

Procedure

De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemming geven voor maximaal 10 jaar. Dit betekent dat de woningen 10 jaar aan de Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) kunnen blijven staan.

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken.

Planning

Het college en de gemeenteraad van Groningen nemen na de zomervakantie van 2021 een besluit over het wel of niet doorgaan met de woonvorm aan de Hoofdweg. Tot nu toe ging de gemeente ervan uit dat het besluit van het college nog voor de zomervakantie genomen kon worden. Dat gaat niet lukken. Dit komt omdat het omgevingsonderzoek meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht en het onderzoeksrapport nu in juni 2021 wordt verwacht. 

Het rapport van het omgevingsonderzoek wordt openbaar gemaakt nadat het college een besluit heeft genomen. Dit is niet eerder dan september 2021.

Is het besluit doorgaan, dan wordt eind 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd.

In september 2020 zijn de bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe omgeving van de Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) geïnformeerd over het plan. Dit is gebeurd via (persoonlijke) gesprekken.

Woensdagavond 4 november 2020 hield de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst over het plan voor de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg. U kunt deze bijeenkomst terugkijken.

Betrokken organisaties

  • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden.
  • Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Stichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Wender, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste aanspreekpunt namens de zorginstellingen.
  • Woningcorporatie Lefier levert de woningen en gaat ze verhuren.

Contact & Nieuwsbrief

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.

Als er nieuws is over de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg, plaatst de gemeente een bericht in nieuwsbrief Oost.

Meer informatie