Plan voor nieuwe woonvorm aan Hoofdweg

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) in Harkstede.

Voorgenomen collegebesluit

Het college heeft dinsdag 14 september 2021 het voorgenomen besluit genomen (pdf 39 kB) door te gaan met het plan voor de woonvorm. Het college staat voor een inclusieve samenleving, waarin voor iedereen een passende plek is. En waar zorg en ondersteuning beschikbaar is voor mensen die dit nodig hebben.

Omdat nu een groep mensen geen goede woonplek heeft en omdat het college dak- en thuisloosheid wil verminderen, gaat het college door met de woonvorm op de locatie Hoofdweg.

Het college stelt voor om intensief te overleggen met omwonenden en belangenverenigingen. Zij worden geraadpleegd over een concept inrichtingsplan. Dit plan wordt onderdeel van de aan te vragen omgevingsvergunning.

Ook stelt het college voor om samen een Skaeve Huse-locatie elders te bezoeken. En het college neemt ruim de tijd om toe te groeien naar de eindsituatie. In eerste instantie wordt gestart met een paar bewoners en dat aantal wordt stapsgewijs verder uitgebreid.

Tot slot geeft het college de garantie dat er na 2032 een nieuwe, definitieve locatie komt.

Planning

Het voorgenomen besluit van het college ligt nu bij de gemeenteraad. Het is aan de raad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  • De gemeenteraad besprak de woonvorm op 22 september 2021 tijdens een beeldvormende sessie.
  • Op 29 september houdt de gemeenteraad een meningsvormende sessie.
  • Naar verwachting neemt het college een definitief besluit op 26 oktober.

Omgevingsonderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau Breuer&Intraval heeft een omgevingsonderzoek uitgevoerd naar de locatie Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) in Harkstede.

Het rapport van het omgevingsonderzoek geeft inzicht in de risico’s van de woonvorm voor de leefbaarheid van de omliggende buurt. En inzicht in welke maatregelen genomen kunnen worden om met deze risico’s om te gaan.

De bekendmaking van het plan voor de nieuwe woonvorm heeft veel vragen en zorgen opgeroepen. Onder meer over veiligheid en mogelijke overlast. De betrokken partijen begrijpen dat deze vragen en zorgen leven en vinden het belangrijk dat het definitieve besluit over de woonvorm aan de Hoofdweg zorgvuldig wordt genomen. Daarom hebben zij het omgevingsonderzoek laten uitvoeren.

Plan

Voor een groep mensen is in Groningen nog geen woonplek. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. Het plan voor de nieuwe woonvorm past:

  • Bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
  • In de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben.
  • Bij de landelijke ambities en ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en verminderen.

Zes zorginstellingen hebben het plan bij de gemeente ingeleverd. Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Lees de vragen en antwoorden over het plan voor de woonvorm.

Bewoners en beheerder

De bewoners van de eenpersoonswoningen worden maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen.

Het is nog niet bekend wie in de woningen gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de groep horen waar de woningen voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners benaderd en de woningen toegewezen.

De bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij zorginstelling WerkPro. De beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen.

Plek

De gemeente en de zorginstellingen hebben gezocht naar een geschikte plek voor de nieuwe woonvorm. Hierbij zijn een aantal criteria gebruikt. Zoals: de grond is van de gemeente, het terrein is groot genoeg voor 10 woningen en er zijn aansluitingen voor elektriciteit, water en riool. De plek aan de Hoofdweg is mogelijk geschikt omdat deze aan een aantal criteria voldoet.
 
De plek aan de Hoofdweg is nog niet definitief. Lees meer over de planning.

Woningen

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche, toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij elkaar op één terrein.

Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren.

Procedure

De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemming geven voor maximaal 10 jaar. Dit betekent dat de woningen 10 jaar aan de Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) kunnen blijven staan.

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Op dit moment is er nog geen vergunning aangevraagd en gegeven en kunt u nog geen bezwaar maken.

Betrokken organisaties

  • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden.
  • Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Stichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Wender, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste aanspreekpunt namens de zorginstellingen.
  • Woningcorporatie Lefier levert de woningen en gaat ze verhuren.

Contact & Nieuwsbrief

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.

Als er nieuws is over de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg, plaatst de gemeente een bericht in nieuwsbrief Oost.

Meer informatie