Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de coalitie (GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie) afgesproken welke plannen zij in haar bestuursperiode (2019 - 2022) wil uitvoeren. Deze plannen en afspraken staan in het Coalitieakkoord 2019 - 2022 'Gezond, groen, gelukkig Groningen'.

Coalitieakkoord 2019 - 2022 (pdf 10 MB)

Ambities van de coalitie

  • De mens centraal, richt zich op het bevorderen van een gezonde bevolking met in het bijzonder oog voor kwetsbaren.
  • Herwinnen van de openbare ruimte, levert door meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten een positieve bijdrage aan gezondheid en leefkwaliteit.
  • Groningen actief, wil de negatieve spiraal van armoede doorbreken.
  • Energietransitie als motor voor wijk- en dorpsvernieuwing.
  • Groningen ontwikkelt, gaat over investeringen in ruimtelijke en economische ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en groen.

Het coalitieakkoord in 2 minuten uitgelegd

Achter de schermen van de coalitieonderhandelingen

Meer informatie