Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft de coalitie (D66, PvdA, GroenLinks en VVD) afgesproken welke plannen zij in haar bestuursperiode (2014 - 2018) wil uitvoeren. Deze plannen en afspraken staan in het Coalitieakkoord 2014 - 2018 'Voor de verandering'.

Coalitieakkoord 2014 - 2018 (pdf 3,3 MB)

Wat u moet weten

  • Samenwerken is het sleutelwoord.
  • Samenwerken met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen, mede-overheden. Maar ook samenwerken met elkaar, met de gemeenteraad en met de ambtelijke organisatie.
  • Samenwerken op basis van vertrouwen, openheid, transparantie en eerlijkheid
  • Investeren in onderwijs, zorg, werk, duurzaamheid, economie, wonen en verkeer