document iconWoonvisie

De afgelopen tijd is samengewerkt aan een nieuwe woonvisie. In juni 2020 is de woonvisie vastgesteld in de gemeenteraad.

De woonvisie in 5 speerpunten

Groningen staat voor een forse opgave op het vlak van wonen. Die opgave zit in de aantallen maar ook in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van onze woningen en woonomgeving. Met de Woonvisie gemeente Groningen (pdf 5,9 MB) zet de gemeente in op de woonomgeving van morgen. Samen maken we wonen in Groningen nog beter, zodat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen. We doen dat aan de hand van de volgende vijf speerpunten:

  1. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, maar wel met kwaliteit
  2. Binden door samenwerking: het Woonakkoord
  3. Publieke regie en sturing: een gemeente voor iedereen
  4. Groningen en de regio: verstedelijkingsstrategie
  5. Nieuwe focus op doelgroepen

Concept woonvisie

Alle gesprekken en ideeën hebben we verwerkt in een eerste concepttekst. Tijdens de Groninger Woonbehoefte Live hebben we binnengekomen vragen en opmerkingen voorgelegd aan wethouder Roeland van der Schaaf en programmaleider wonen Rene Asschert.

Wat hebben we al gedaan?

Op 10 september 2019 was de officiële start van de nieuwe woonvisie. Met ruim 100 mensen hebben wij nagedacht over de Groninger woonbehoefte. In oktober 2019 hebben we verschillende dorpen en wijken in de gemeente bezocht. Wij waren benieuwd naar wensen en behoeften over wonen. Tijdens deze woontour hebben we met allerlei bewoners gepraat.

Basis hiervoor was de uitgangspuntennotitie (pdf 279 kB) waarin belangrijke onderwerpen en dilemma’s zijn beschreven.

Tijdens het Let’s Gro-festival bespraken we de resultaten. Op 31 oktober 2019 hebben we in kleine groepjes met experts een paar onderdelen van de Woonvisie uitgewerkt. Wij keken daarbij naar goede voorbeelden binnen en buiten Groningen. Daarna hebben wij de uitkomsten besproken met wethouder Roeland van der Schaaf. Ook bewoners konden hier hun wensen en behoeften delen.

Aftrap Woonvisie op 10 september 2019 in de Bovenkamer (Groningen)