Woonvisie

Hoe zet de gemeente in op de woonomgeving van morgen? Dit staat in onze woonvisie 2020 - 2025.

De woonvisie in 5 speerpunten

Groningen staat voor een forse opgave op het vlak van wonen. Die opgave zit in de aantallen maar ook in de kwaliteit en toekomstbestendigheid van onze woningen en woonomgeving. 

Met de 'Woonvisie gemeente Groningen' zet de gemeente in op de woonomgeving van morgen. Samen maken we wonen in Groningen nog beter, zodat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen. We doen dat aan de hand van de volgende 5 speerpunten:

  1. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, maar wel met kwaliteit.
  2. Binden door samenwerking: het Woonakkoord.
  3. Publieke regie en sturing: een gemeente voor iedereen.
  4. Groningen en de regio: verstedelijkingsstrategie.
  5. Nieuwe focus op doelgroepen.