housing-forms iconNieuwe woonvorm aan Hoofdweg

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier starten in Groningen een nieuwe woonvorm. Bedoeld voor een groep mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a (eerdere locatie Bureau Meerstad) in Harkstede.
Laatst gewijzigd: woensdag 7 december 2022

Inrichtingsplan en sociaal beheer- en omgevingsplan

Voor de woonvorm zijn sinds april 2022 twee onderwerpen uitgewerkt:

 • het definitieve inrichtingsplan voor het terrein (klik op de schets voor een grotere weergave)

Deze onderwerpen zijn toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 20 april. En omwonenden konden tot en met 12 mei 2022 op deze stukken reageren. Bekijk de inspraakreacties (pdf 454 kB) die de gemeente heeft ontvangen.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 oktober 2022 worden de reacties en de verwerking in het definitieve Sociaal beheer- en omgevingsplan toegelicht.

Definitief collegebesluit

Het college heeft dinsdag 26 oktober 2021 het definitieve besluit genomen (pdf 35 kB) door te gaan met het plan voor de woonvorm. Daarbij houdt het college rekening met de beheersmaatregelen uit het omgevingsonderzoek Skaeve Huse Harkstede (pdf 11 MB).

Het college staat voor een inclusieve samenleving, waarin voor iedereen een passende plek is. En waar zorg en ondersteuning beschikbaar is voor mensen die dit nodig hebben.

Omdat nu een groep mensen geen goede woonplek heeft en omdat het college dak- en thuisloosheid wil verminderen, gaat het college door met de woonvorm op de locatie Hoofdweg.

Het college stelt voor om intensief te overleggen met omwonenden en belangenverenigingen. Zij worden geraadpleegd over een concept inrichtingsplan. Dit plan wordt onderdeel van de aan te vragen omgevingsvergunning.

Ook stelt het college voor om samen een Skaeve Huse-locatie elders te bezoeken. En het college neemt ruim de tijd om toe te groeien naar de eindsituatie. In eerste instantie wordt gestart met een paar bewoners en dat aantal wordt stapsgewijs verder uitgebreid.

Tot slot geeft het college de garantie dat er na 2032 een nieuwe, definitieve locatie komt.

Planning

 • Begin 2023: aanvraag omgevingsvergunning (door Lefier).
 • 2e kwartaal 2023: start uitvoeringswerkzaamheden.  (afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedure)

Doorlopen stappen:

 • september 2020: informerende gesprekken met omwonenden en belangenverenigingen.
 • november 2020: terugkoppeling aan de raad.
 • januari 2021: online informatiebijeenkomst.
 • september 2021: terugkoppeling inspraak en onderzoek aan de raad
 • oktober 2021: besluit college.
 • november - februari 2022: opstellen concept Inrichtingsplan en concept Sociaal Beheer- en Omgevingsplan.
 • 20 april 2022: informatiebijeenkomst over concept Inrichtingsplan en concept Sociaal Beheer- en Omgevingsplan.
 • 21 april - 12 mei 2022: omwonenden kunnen via website reageren op concept inrichtingsplan en concept sociaal beheersplan.
 • juli 2022: Terugkoppeling van binnengekomen reacties.
 • 25 oktober 2022: informatiebijeenkomst over hoe inspraakreacties zijn verwerkt en de procedure voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Alle inspraakreacties vindt u onder documenten. Het participatieproces is hiermee afgerond.

Procedure omgevingsvergunning

De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemming geven voor maximaal 10 jaar. Dit betekent dat de woningen 10 jaar aan de Hoofdweg (eerdere locatie Bureau Meerstad) kunnen blijven staan.

Belanghebbenden, dat zijn direct omwonenden/ondernemers, kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat kan pas als de vergunning is gegeven. Het is de bedoeling dat de omgevingsvergunning in het 1e kwartaal van 2023 wordt aangevraagd.

Plan

Voor een groep mensen is in Groningen nog geen woonplek. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Met de nieuwe woonvorm krijgen mensen uit deze groep voor langere tijd een eigen plek om te wonen. Het plan voor de nieuwe woonvorm past:

 • Bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
 • In de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben.
 • Bij de landelijke ambities en ook de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en verminderen.

Zes zorginstellingen hebben het plan bij de gemeente ingeleverd. Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Lees de vragen en antwoorden over het plan voor de woonvorm.

Bewoners en beheerder

De bewoners van de eenpersoonswoningen worden maximaal 9 mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is in Groningen. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen.

Het is nog niet bekend wie in de woningen gaan wonen. Wel is bekend welke mensen tot de groep horen waar de woningen voor zijn bedoeld. Op een later moment worden mogelijke bewoners benaderd en de woningen toegewezen.

De bewoners krijgen zorg en begeleiding. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De beheerder werkt bij zorginstelling WerkPro. De beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen.

Plek

De gemeente en de zorginstellingen hebben gezocht naar een geschikte plek voor de nieuwe woonvorm. Hierbij zijn een aantal criteria gebruikt. Zoals: de grond is van de gemeente, het terrein is groot genoeg voor 10 woningen en er zijn aansluitingen voor elektriciteit, water en riool.

Woningen

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche, toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij elkaar op één terrein.

Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren.

Betrokken organisaties

 • De gemeente Groningen is opdrachtgever. De gemeente maakt de nieuwe woonvorm mogelijk door onder meer de grond beschikbaar te stellen en zorg te vergoeden.
 • Zes zorginstellingen leveren zorg aan de bewoners. Dit zijn: Stichting WerkPro, Limor, Leger des Heils, Wender, Terwille en VNN. Stichting WerkPro is het eerste aanspreekpunt namens de zorginstellingen.
 • Woningcorporatie Lefier levert de woningen en gaat ze verhuren.

Contact & Nieuwsbrief

Hebt u een vraag of opmerking over het plan voor de nieuwe woonvorm? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.

Als er nieuws is over de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg, plaatst de gemeente een bericht in nieuwsbrief Oost.

Documenten