Ring West Verbindt

Ring West Verbindt heeft haar eigen website. Hier staat alle informatie op. Mis niks en ga naar de website.

Aanpak

Eind 2024 is de ombouw van de Ring Zuid klaar. Dan is de gehele ringweg van de stad Groningen vrij van verkeerslichten, met uitzondering van het noordelijk deel van Ring West. Aan de westkant van de stad worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Daardoor, en doordat het verkeer nu al sterk is toegenomen, is het nodig om ook Ring West aan te pakken.

Op dit moment is er nog geen uitgewerkt plan voor de aanpak van de westelijke ringweg. Dat gaat zeker nog een paar jaar duren. Wel hebben de gemeente Groningen en de provincie Groningen in de periode 2017 - 2020 bekeken uit welke onderdelen een toekomstig plan kan bestaan. Kijk daarvoor de animatie hieronder.

De komende tijd doen de gemeente en de provincie samen met het Rijk verder onderzoek naar de bereikbaarheid van de gehele westkant van de stad. De mogelijke aanpak van de Ring West maakt deel uit van dit onderzoek. We verwachten dat dit onderzoek in de zomer van 2023 begint en in 2024/2025 klaar is. Dan is er meer bekend over de aanpak van de Ring West. En ook over de financiering ervan. 

Meerjaren Investeringsprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Het onderzoek dat deze zomer begint is onderdeel van het Meerjaren Investeringsprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT). Het MIRT gaat over het geld dat het Rijk beschikbaar heeft voor investeringen in wegen, vaarwegen en bereikbaarheid in heel Nederland. Op regiogroningenassen.nlexterne-link-icoon kun je meer lezen over het geld dat eind 2022 beschikbaar is gesteld voor projecten in Noord-Nederland. Ring West wordt daarin genoemd onder het kopje “grootschalige woningbouwlocaties” bij de bullet “Groningen/Westflank”.

Voor het MIRT onderzoek begint informeren we de klankbordgroep voor het project Ring West Verbindt hierover. Dat doen we dit voorjaar. Daarbij bespreken we ook hoe we inwoners uit de omgeving van de westelijke ringweg willen informeren en betrekken. Informatie voor inwoners zullen we breed bekendmaken. Onder meer via Nieuwsbrief West van de gemeente Groningen. 

De klankbordgroep voor de westelijke ringweg bestaat sinds eind 2017. Onderaan deze webpagina vind je de verslagen.

Eerste onderzoek naar ombouw Ring West

In de periode 2017 - 2020 hebben de gemeente en de provincie Groningen een eerste onderzoek ('voorverkenning') gedaan naar mogelijkheden voor de ombouw van de westelijke ringweg. In deze animatie zie je de resultaten daarvan.

Video

In de video kunt u de keuzes (bouwstenen) voor de aanpak Ring West bekijken.

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen over de Aanpak Ring West? Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon.