adult iconPaddepoelsterbrug

Stand van zaken nieuwe Paddepoelsterbrug.

Er komt een nieuwe Paddepoelsterbrug

In december 2021 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Groningen afgesproken dat er een nieuwe Paddepoelsterbrug komt. Het wordt een hoge vaste brug met hellingbanen en alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. Onderdeel van de afspraken is dat de gemeente Groningen verantwoordelijk is voor de planuitwerking en bouw van de nieuwe brug. Daar treffen we nu de voorbereidingen voor.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 30 maart 2023 houden we een inloopbijeenkomst over de nieuwe Paddepoelsterbrug. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We informeren u over het onderzoek naar de plek voor de nieuwe brug en de stappen die we tot nu toe hebben gezet. Onze specialisten, onder andere op gebied van verkeer, natuur en techniek, staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Komt u ook? We horen graag wat u van de plannen vindt. U kunt dit met ons delen op de avond zelf. Maar mailen kan ook. U kunt reageren tot maandag 10 april 2023.

Datum: donderdag 30 maart 2023
Tijdstip: 16:00 – 20:00 uur
Locatie: Energy Barn (Zernikelaan 17, Groningen)

Wat ligt vast?

Er komt een nieuwe Paddepoelsterbrug (op ongeveer 9,7 meter doorvaarthoogte), voor fietsers en voetgangers en met hellingbanen die voldoen aan de CROW-richtlijn. De brug wordt gebouwd zonder pijlers in de vaarweg en met een minimale overspanning van 54 meter. Dat betekent ook dat we in de planuitwerking alleen varianten onderzoeken die aan deze uitgangspunten voldoen.

Stand van zaken

In de planuitwerkingsfase werken we toe naar een voorkeursvariant die door de gemeenteraad wordt vastgesteld (naar verwachting: zomer 2023). In de voorkeursvariant liggen onder andere de precieze locatie van de brug en de hellingbanen vast. Dat doen we onder andere op basis van wensen en ambities van bijvoorbeeld omwonenden, andere belanghebbenden en van de gemeente zelf.

De voorkeursvariant moet voldoen aan de uitgangspunten, maakbaar en betaalbaar zijn. Daarna werken we het ontwerp verder uit, voeren we alle effectonderzoeken (o.a. verkeersveiligheid en natuur) uit, gevolgd door de juridische procedures (bestemmingsplan). Ook bereiden we het contract en de aanbesteding voor, voordat de bouw van de nieuwe brug start. De ingebruikname van de nieuwe brug is nu voorzien in 2026/2027.

Ontsluiting Paddepoelsterweg

Een ander onderdeel van het project is een onderzoek naar een betere ontsluiting van de woningen aan de zuidkant van de oude Paddepoelsterbrug. Nu de Paddepoelsterbrug er niet meer ligt, hebben bewoners aan de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal maar één route om met de auto bij hun woning te komen. Bewoners willen graag een andere, betere ontsluitingsroute. We gaan de komende periode onderzoeken of het mogelijk is om een extra ontsluiting te realiseren, waar die dan moet komen en binnen welke termijn. Dit onderzoek is naar verwachting medio 2022 klaar.

Planning

2022

  • Uitwerkingsfase plan: In de afspraken met het Rijk over de Paddepoelsterbrug is het zoekgebied, type en hoogte van de brug bepaald. De plannen worden verder uitgewerkt. De exacte locatie wordt onderzocht, evenals de impact van een nieuwe brug op de omgeving, conditionering- en effectonderzoeken, risico’s en grondeigendommen.

2023-2026/2027

  • Als de voorbereiding volgens planning loopt, starten we medio 2023 met de ontwerpfase Paddepoelsterbrug.
  • Realisatiefase.

2026/2027

  • Openstelling van de nieuwe Paddepoelsterbrug

Gesprek met de omgeving en belangenorganisaties

We gaan met omwonenden, belangenorganisaties, grondeigenaren en andere belanghebbenden in gesprek over de nieuwe Paddepoelsterbrug. Bijvoorbeeld over waar de brug precies moet komen, hoe die er uit komt te zien, hoe de hellingbanen lopen en hoe die aansluiten op de bestaande wegen en fietspaden.

Met de direct omwonenden is er een vaste overleggroep waarin deze onderwerpen aan bod komen.

Geschiedenis

In 1930 werd de Paddepoelsterbrug gebouwd bij de aanleg van het Van Starkenborghkanaal. De Paddepoelsterbrug (draaibare pontonbrug) werd in 1993 vernield bij een aanvaring en is toen gerenoveerd tot een gewone draaibrug. Door een bedieningsfout is de brug in 2018 opnieuw door een aanvaring vernield. De Paddepoelsterbrug raakte zo zwaar beschadig dat de brug door Rijkswaterstaat is verwijderd, maar daarmee ook de verbinding over het Van Starkenborghkanaal.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor de Nieuwsbrief Paddepoelsterbrug.

Documenten