Parkeren en vervoer

Waar u kunt parkeren

Parkeergarages, P+R, straatparkeren, buurtstallingen, motor, camper, caravan, aanhangwagen.

Fietsenstallingen

Uw fiets, brommer of scooter kunt u gratis stallen in openbare fietsenstallingen in de stad.

Fiets kwijt

Fiets gestolen of weggesleept; kijk op website Verloren of Gevonden.

Wegwerkzaamheden

Alle informatie over wegwerkzaamheden vindt u op de werkzaamhedenkaart.