Parkeerbeleid

In de stad Groningen is er een beperkte hoeveelheid parkeerruimte. Vaak niet genoeg voor iedereen die er wil parkeren. Daarom zorgt de gemeente met haar parkeerbeleid dat de beschikbare parkeerruimte in de stad zo goed mogelijk wordt verdeeld. Dit soort vraagstukken speelt ook in de dorpen Haren en Ten Boer. In 2020 gaat de nieuwe gemeente Groningen het parkeerbeleid in de stad en in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer zoveel mogelijk gelijktrekken.

Voor actuele parkeertarieven of vergunningen, zie ook Parkeren in Haren.

Wat u moet weten

Uitgangspunten

  • Openbare ruimte is openbaar - en daarmee geen privéparkeerplaats.
  • De gemeente geeft meer ruimte aan de straat - verblijven, spelen, ontmoeten, groen, fietsparkeren. Die functies krijgen meer ruimte.
  • De gemeente biedt meer maatwerk en flexibiliteit - Parkeren is geen losstaand probleem, maar een integrale afweging tussen allerlei zaken.
  • De gemeente kiest voor duurzaamheid - Het gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s wordt gestimuleerd.
  • Geld verdienen is niet het doel - Het maatschappelijke effect staat voorop.

Waar parkeren?

Betaald parkeren en vergunningen

In het centrum van Groningen en de wijken daaromheen (schilwijken) geldt betaald parkeren. Voor deze gebieden kunnen bewoners, bedrijven en andere parkeerders parkeervergunningen aanvragen, zoals een bewonersvergunning, bezoekersvergunning of een bedrijvenvergunning. Een volledig overzicht van alle parkeervergunningen staat in de Parkeerverordening. Hierin staat ook voor wie welke vergunning is bedoeld. In de Nadere Regels Parkeren staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Parkeerbelasting

De kosten voor parkeren zijn officieel een parkeerbelasting. Wat dit precies is, hoe u deze betaalt en waarvoor, staat in de Verordening Parkeerbelasting.
Kijk ook op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

Meer informatie

In de Parkeervisie Ruimte voor de straat - parkeren in een levende stad (pdf 3,1 MB) staat veel informatie over het parkeerbeleid van de gemeente Groningen.