Taxi

De gemeente Groningen en de taxibedrijven werken samen om het taxivervoer goed te regelen.

Doel

  • Klanten moeten op een aangename en veilige manier vervoerd worden.
  • Taxibedrijven moeten hun werk goed kunnen doen.
  • De stad moet leefbaar en bereikbaar zijn.

Afstemming over de taxi’s vindt plaats via overleggen met een vertegenwoordiging vanuit de taxichauffeurs en via grotere bijeenkomsten.

Taxi Grote Markt

Herinrichting

Op de Grote Markt wordt volop gewerkt aan de nieuwe inrichting. Het plein wordt meer ingericht op verblijf en minder op doorgaand verkeer.

Verkeersstromen

Dit heeft ook effect op de verschillende verkeersstromen op het plein. Zo komen er nieuwe routes voor fietsers en logistiek verkeer en zijn in juli 2022 de bussen al een nieuwe route gaan rijden langs de Diepenring.

Taxistandplaats

Ook voor de taxi’s gaat er wat veranderen. Na de herinrichting van de Grote Markt zullen er namelijk geen taxistandplaatsen meer zijn op het plein. Voor de nieuwe locatie van de taxistandplaatsen wordt gekeken naar de omliggende straten van de Grote Markt.

Proefperiode

Omdat de komende maanden de taxistandplaatsen vanwege de werkzaamheden op de Grote Markt en bij cultureel centrum VRIJDAG een aantal keer wordt verplaatst, wordt deze periode gebruikt als proefperiode om uit te zoeken welke locatie het meest geschikt is als nieuwe taxistandplaats. Dit gebeurt op basis van onderzoeken en reacties en ervaringen van omwonenden en taxichauffeurs. 

De proefperiode is gestart op 1 juli 2023. De einddatum is nog onbekend door de bouwwerkzaamheden van kunstencentrum VRIJDG. Na de proefperiode wordt er een keuze gemaakt voor de nieuwe taxistandplaatsen.

Tijdelijke standplaatsen Grote Markt

Juni tot ?

06:00 - 23:00 uur KreupelstraatTaxi’s rijden weg via de Sint Jansstraat
23:00 - 06:00 uur KreupelstraatTaxi’s rijden weg via de Sint Jansstraat


De einddatum hangt af van de bouwwerkzaamheden van kunstencentrum VRIJDAG.

Contact

Wilt u meer informatie of een probleem melden? Bel dan 14 050. U kunt ook het contactformulierexterne-link-icoon invullen met als onderwerp 'Taxi'.