Mobiliteitsvisie

In Groningen kiezen we meer ruimte voor groen, ontmoeten, fietsers en voetgangers. Dat betekent meer ruimte om te lopen en te fietsen waardoor het veiliger en prettiger wordt. Ruimte voor ontmoeting of spelende kinderen. Ruimte voor groen, voor klimaat en biodiversiteit. Kortom meer ruimte voor de mensen die hier wonen en werken. Zodat Groningen een bruisende gemeente blijft met een levendige economie en rijk sociaal en cultureel leven waar het goed wonen en werken is. 

Mobiliteit

Auto niet meer dominant

In Groningen durfden we op enkele plekken al te kiezen om auto’s een stapje terug te laten doen ten gunste van een fijne en gezonde leefomgeving. Plekken zoals het Noorderplantsoen of het centrum van Haren waarvan nu niemand meer kan voorstellen dat daar ooit auto’s domineerden. In de Mobiliteitsvisie is voortaan de kwaliteit van de openbare ruimte leidend, niet de ruimte voor de auto. 

Groningen groeit

Mobiliteit is onlosmakelijk verweven met ons dagelijkse bestaan van werken, studeren, winkelen, ontspannen, ontmoeten, cultuur beleven en sporten. Mensen en goederen verplaatsen zich elke dag veelvuldig van, naar en door onze gemeente. We lopen tegen de grenzen van de mobiliteit in onze gemeente aan. Groningen groeit en daarmee ook de mobiliteit.

Elke dag gaan er 180.000 mensen de gemeente in en ook weer uit. De komende jaren wordt dit alleen maar meer. Dat kan ons autonetwerk niet aan. Daarom zetten we in de mobiliteitsvisie meer in op het gebruik van andere vervoersvormen dan de auto.

Visie mobiliteit

In 2020 en 2021 is gewerkt aan maken van de Mobiliteitsvisie. We zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben met veel partijen gesproken. In december 2021 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Er is de komend jaren veel werk aan de winkel. Hoe de gemeente dat doet staat in de mobiliteitsvisie.

Documenten

Mobiliteitsvisie en bijbehorende raadsstukken

Contact

Ga naar onze algemene contactpagina.