Verkeersveiligheid

Elke verkeersdode of gewonde is er één te veel. In de Aanpak Verkeersveiligheid werkt de gemeente Groningen aan veiliger verkeer.

Aanpak Verkeersveiligheid

Dit gebeurt op drie manieren:

 • het aanpakken van locaties waar veel ongelukken gebeuren;
 • het bekijken en mogelijk aanpakken van locaties waar bewoners zich onveilig voelen. Dit doen we samen met omwonenden, via de gebiedsteams;
 • het voorkomen van nieuwe verkeersonveilige situaties.

Locaties waar veel ongelukken gebeuren

De gemeente werkt aan de volgende locaties waar veel ongelukken gebeuren. Deze locaties worden binnenkort of zijn (pas geleden) aangepast:

Voor deze locaties wordt een plan gemaakt:

 • Damsterplein
 • Hoendiep - Friesestraatweg
 • Kardinge, fietsoversteek bij busbaan
 • Van Zwedenlaan - Bangeweer
 • Van Swietenlaan, rotonde

Akeleiweg - Melisseweg - Lavendelweg

Rondom de Akeleiweg, Melisseweg en Lavendelweg kan de verkeersveiligheid op een aantal plekken verbeterd worden. In december 2019 zijn ontwerpen aan bewoners laten zien. Vanwege corona heeft het even geduurd, maar de ontwerpen zijn af en worden in het voorjaar van 2021 uitgevoerd. Meer informatie leest u in de bewonersbrief Akeleiweg en omgeving.

Rotonde Hoendiep – Johan van Zwedenlaan

Eind 2020 of begin 2021 wordt de rotonde Hoendiep – Johan van Zwedenlaan aangepast. Dit is het ontwerp. Het middengebied van de rotonde wordt opgehoogd. Deze is nu vlak en valt daarom niet goed op. Ook verandert de voorrang voor fietsers, zij hebben op de rotonde straks geen voorrang meer. De rotonde ligt buiten de bebouwde kom. Uit onderzoek blijkt dat het verkeersveiliger is om de fietser geen voorrang te verlenen.

Winschoterweg

De Winschoterweg heeft sinds september 2020 nieuwe belijning en verhoogde kruispunten. Uit snelheidsmetingen blijkt dat het verkeer daar nu een stuk langzamer rijdt. Dat is veiliger en veroorzaakt minder overlast. De belijning leidt tot verwarring bij sommige bestuurders. Door de strepen lijkt de weg smaller, waardoor je in het midden gaat rijden en uitwijkt voor tegenliggers. Dit maakt dat mensen langzamer rijden. Dat is precies het doel van de nieuwe inrichting van de weg. Verkeerskundig Ontwerper Wilfred IJedema legt het uit in dit filmpje.

Bornholmstraat – Kotkastraat

Het kruispunt Bornholmstraat – Kotkastraat is een voorrangskruispunt. Het is er zo druk, dat het verkeer niet goed doorstroomt. In de zomer van 2019 is een tijdelijke aanpassing gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Fietsers hebben geen voorrang meer. We zien dat fietsers hieraan moeten wennen, maar ook dat fietsers en automobilisten nu beter naar elkaar kijken.
Op dit moment onderzoekt de gemeente welke structurele aanpassing de doorstroming en de verkeersveiligheid oplost. Bijvoorbeeld een rotonde, of een kruispunt met stoplichten. Deze structurele aanpassing is onderdeel van de herinrichting van de Scandinavische havens, binnen de ontwikkeling van de Eemskanaalzone.

Verkeersbeleid

De gemeente werkt al jaren aan verbetering van de veiligheid voor weggebruikers. Zo biedt Verkeerswijzer Groningen educatieprogramma’s aan voor alle doelgroepen en leeftijden.

Vragen?

 • Hebt u vragen of opmerkingen over de genoemde projecten/locaties? Geef uw reactie via: het contactformulier.
 • Heeft u een vraag of opmerking over een locatie die niet hier genoemd is, dan kan dat via: Slim Melden.
 • Voor spoed belt u tijdens kantoortijden met de gemeente Groningen (14 050) of de politie (0900 88 44).

Meer informatie