Verkeersveiligheid

Elke verkeersdode of gewonde is er één te veel. In de Aanpak Verkeersveiligheid werkt de gemeente Groningen aan veiliger verkeer.

Aanpak Verkeersveiligheid

Dit gebeurt op drie manieren:

  • het aanpakken van 25 locaties waar veel ongelukken gebeuren;
  • het bekijken en mogelijk aanpakken van 54 locaties waar bewoners zich onveilig voelen. Dit doen we samen met omwonenden, via de gebiedsteams;
  • het voorkomen van nieuwe verkeersonveilige situaties.

25 locaties waar veel ongelukken gebeuren

De gemeente werkt aan de laatste van de 25 locaties waar veel ongelukken gebeuren. Deze locaties worden binnenkort of zijn pas geleden aangepast:

Voor deze locaties wordt een plan gemaakt:

Oversteek Verlengde Hereweg

De oversteek (zebrapad) aan de Verlengde Hereweg is op vrijdag 6 december aangepast. Er zijn twee nieuwe oversteekplaatsen (pdf 2 MB) met een middenberm. Ook zijn de invalidenparkeerplaatsen iets groter, is de verlichting aangepast en komt er meer groen.

Onthulling zebrapad Verlengde Hereweg december 2019

 

Rotonde Hoendiep – Johan van Zwedenlaan

In het voorjaar van 2020 wordt de rotonde Hoendiep – Johan van Zwedenlaan aangepast. Het middengebied van de rotonde wordt opgehoogd. Deze is nu vlak en valt daarom niet goed op. Ook verandert de voorrang voor fietsers, zij hebben op de rotonde straks geen voorrang meer. De rotonde ligt buiten de bebouwde kom. Uit onderzoek blijkt dat het verkeersveiliger is om de fietser geen voorrang te verlenen.

Fietsoversteek Stadsweg – Kamilleweg

De fietsoversteek Stadsweg – Kamilleweg in de wijk Ulgersmaborg/Oosterhoogebrug is in december 2019 aangepast. Het fietspad is uitgevoerd in asfalt. Op de Kamilleweg zijn drempels aangebracht om de snelheid te verlagen.

Bornholmstraat – Kotkastraat

Het kruispunt Bornholmstraat – Kotkastraat is een voorrangskruispunt. Het is er zo druk, dat het verkeer niet goed doorstroomt. In de zomer van 2019 is een tijdelijke aanpassing gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Fietsers hebben geen voorrang meer. We zien dat fietsers hieraan moeten wennen, maar ook dat fietsers en automobilisten nu beter naar elkaar kijken.
Op dit moment onderzoekt de gemeente welke structurele aanpassing de doorstroming en de verkeersveiligheid oplost. Bijvoorbeeld een rotonde, of een kruispunt met stoplichten. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht.

Verkeersbeleid

De gemeente werkt al jaren aan verbetering van de veiligheid voor weggebruikers. Zo biedt Verkeerswijzer Groningen educatieprogramma’s aan voor alle doelgroepen en leeftijden.

Vragen?

  • Hebt u vragen of opmerkingen over de genoemde projecten/locaties? Geef uw reactie via: het contactformulier.
  • Mocht u iets anders willen melden over de openbare ruimte? Dat kan via: Slim Melden.
  • Voor spoed belt u tijdens kantoortijden met de gemeente Groningen (14 050) of de politie (0900 88 44).