Verkeersveiligheid

Elke verkeersdode of gewonde is er één te veel. In de Aanpak Verkeersveiligheid werkt de gemeente Groningen aan veiliger verkeer.

Aanpak Verkeersveiligheid

Dit gebeurt op drie manieren:

 • het aanpakken van locaties waar veel ongelukken gebeuren;
 • het bekijken en mogelijk aanpakken van locaties waar bewoners zich onveilig voelen. Dit doen we samen met omwonenden, via de gebiedsteams;
 • het voorkomen van nieuwe verkeersonveilige situaties.

De locaties 

Voor deze locaties wordt een plan gemaakt:

 • Kardinge, verbeteren fietsoversteek bij busbaan
 • Eeldersingel, verbeteren (oversteek)situatie voor fietsers en voetgangers 
 • Paterwoldseweg, verbeteren fietsoversteek bij Lepelaar
 • Parallelweg Glimmen, snelheidsremmende maatregelen

Voor deze locatie is al een plan gemaakt:

Op dit kruispunt komen regelmatig onveilige situaties voor tussen fietsers en automobilisten. Daarom wordt het fietspad langs het Hoendiep bij de aansluiting met de Friesestraatweg een paar meter verschoven. Dit zorgt voor meer ruimte voor autoverkeer dat staat te wachten om af te slaan naar de Friesestraatweg. Het doorgaande verkeer op het Hoendiep wordt zo minder gehinderd. 

Net voor het kruispunt worden op het fietspad drempels aangelegd. Dit gebeurt om de snelheid van het fietsverkeer te remmen. Met een lagere snelheid en beter zicht kunnen automobilisten en fietsers beter rekening met elkaar houden. Het fietspad rondom het kruispunt wordt rood gemaakt om het meer op te laten vallen. En tot slot wordt beplanting aangelegd rondom het kruispunt.

Op deze rotonde voelen fietsers zich regelmatig onveilig omdat automobilisten niet verwachten dat fietsers van twee kanten kunnen komen. Om de oversteek in twee richtingen te benadrukken, wordt het fietspad en zebrapad verhoogd. Daarnaast komen er twee pijlen op de weg om de twee richtingen te benadrukken.

Wat hebben we al gedaan? 

Op deze locaties hebben we de verkeersveiligheid verbeterd: 

 • Hoendiep – Johan van Zwedenlaan, omdraaien voorrang fietsverkeer (najaar 2021)
 • Akeleiweg - Melisseweg – Lavendelweg, aanpassing kruispunten (juni 2021)
 • Roderwolderdijk, herinrichting overstreek binnen de bebouwde kom (zomer 2021)
 • Johan van Zwedenlaan – snelheidsremmende maatregelen bij fietsoversteek Bangeweer (zomer 2021)
 • Winschoterweg, kruispunten en belijning (september 2020)
 • Prinsesseweg, overzicht vanuit de zijstraten verbeterd (mei 2020)
 •  Bornholmstraat – Kotkastraat fietsoversteek (mei 2020)
 • Verlengde Hereweg, aanpak oversteek voor fietsers en voetganger (eind 2019) 

Verkeersbeleid

De gemeente werkt al jaren aan verbetering van de veiligheid voor weggebruikers. Zo biedt Verkeerswijzer Groningen educatieprogramma’s aan voor alle doelgroepen en leeftijden.

Vragen?

 • Hebt u vragen of opmerkingen over de genoemde projecten/locaties? Geef uw reactie via: het contactformulier.
 • Hebt u een vraag of opmerking over een locatie die niet hier genoemd is, dan kan dat via: Slim Melden.
 • Voor spoed belt u tijdens kantoortijden met de gemeente Groningen (14 050) of de politie (0900 88 44).