Verkeersveiligheid

Elke verkeersdode of gewonde is er één te veel. Met de Aanpak Verkeersveiligheid werkt de gemeente Groningen aan veiliger verkeer.

Onveilige locaties

De gemeente pakt 25 plekken aan waar veel ongevallen gebeuren (spoor 1). Er zijn ook nog 54 andere locaties waar mensen zich onveilig voelen in het verkeer. Daar neemt de gemeente waar nodig maatregelen (spoor 2). Al deze locaties zijn in beeld gekomen als signaal vanuit bewoners en weggebruikers en door verkeersongevallencijfers.

Voor de andere locaties doet de gemeente nog verder onderzoek of bedenkt zij maatregelen. Bepaald wordt waar een verkeerstechnische aanpak en waar gedragsmaatregelen nodig zijn. De gemeente stemt deze maatregelen af met omwonenden en andere belanghebbenden als dat nodig is.

De gemeente pakt enkele locaties aan in relatie met andere grootschalige ontwikkelingen.

Oversteek Verlengde Hereweg

Op 16 mei 2019 is het ontwerp van de oversteek Verlengde Hereweg gepresenteerd aan omwonenden en ondernemers tijdens een inloopavond in het nabijgelegen Zernike College. De gemeente heeft daarvoor een brief (pdf 32 kB) gestuurd waarin omwonenden werden uitgenodigd om kennis te maken met de plannen.

Huidige-oversteek-aan-de-Verlengde-Hereweg

Foto: huidige oversteek aan de Verlengde Hereweg

Nieuwe situatie

Het idee is om de huidige oversteek te laten vervallen en daarvoor in de plaats twee nieuwe oversteekplaatsen (pdf 1 MB) te ontwerpen met een middenberm. Verder staat er nog een aantal ingrepen gepland, invalidenparkeerplaatsen worden iets groter, verlichting wordt aangepakt en er komt meer groen en overzicht.

Visual-Oversteek-Verlengde-Hereweg

Afbeelding: technisch ontwerp 'oversteek nieuwe situatie'

Planning

In de zomer van 2019 liggen de plannen ter inzage. Tussen de vaststelling van het ontwerp van de nieuwe situatie aan de Verlengde Hereweg t/m uitvoering zit normaal gesproken ongeveer 12 tot 16 weken. Dit zou betekenen dat de uitvoering in het najaar van 2019 plaats kan vinden. Tijdens de inloopbijeenkomst is een globale planning gepresenteerd:

  • Inloopbijeenkomst met de omgeving (16 mei 2019)
  • Verkeersbesluit wordt opgesteld
  • Advies politie wordt gevraagd
  • Verkeersbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd
  • Ontwerp vastgesteld (eind juli)
  • Voorbereiding werkzaamheden
  • Start werkzaamheden (eind 2019)

Verkeersbeleid

De gemeente werkt al jaren aan verbetering van de veiligheid voor weggebruikers. Zo biedt Verkeerswijzer Groningen educatieprogramma’s aan voor alle doelgroepen en leeftijden.

De Aanpak Verkeersveiligheid is tot en met 2019 nog gericht op de ‘oude’ gemeente Groningen. Maar de vragen vanuit (de dorpen van) Haren en Ten Boer wil de gemeente hierin meenemen. Voor Haren komen die uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Voor de dorpen van Ten Boer zijn dat de uitkomsten van de thematafels en dorpsvisies. Die moeten straks ook passen in de Aanpak Verkeersveiligheid.

Vragen?

  • Hebt u vragen of opmerkingen over de Aanpak Verkeersveiligheid? Geef uw reactie via het contactformulier.
  • Mocht u iets willen melden wat niet onder de Aanpak Verkeersveiligheid valt, dan kan dat via de Slim Melden pagina van de gemeente Groningen.
  • Voor spoed belt u tijdens kantoortijden met de gemeente Groningen (14 050) of de politie via 0900 88 44.