Veelgestelde vragen verkeer en vervoer

De meestgestelde vragen over verkeer en vervoer in de gemeente Groningen.

Snelheid

1. Er wordt te hard gereden in de straat. Is daar wat aan te doen?

De gemeente kan snelheden controleren. Dat gebeurt met GPS en radarcontroles. Als blijkt dat er ergens opvallend vaak te hard gereden wordt, kan de gemeente besluiten om de inrichting van de weg aan te passen. Dat is dan een ‘snelheidsremmende maatregel’.

Rijdt een van uw buren te hard? Spreek de buur daarop aan op een rustig moment, als deze niet in de auto zit.

2. Wanneer komt een straat in aanmerking voor een snelheidsremmende maatregel (verkeersdrempel)?

De gemeente legt alleen drempels aan wanneer er echt een snelheidsprobleem is. Of een verkeersdrempel er ook daadwerkelijk komt, is afhankelijk van diverse factoren.

Bent u en uw mede-buurtbewoners van mening dat in uw straat een verkeersdrempel nodig is? Doe dan een melding. Dan gaat de gemeente onderzoeken of uw straat daarvoor in aanmerking komt.

Voor de aanvraag van een verkeersdrempel gelden de volgende voorwaarden:

 • Vracht- en busverkeer maakt geen gebruik van de weg.
 • Er is in de straat voldoende draagvlak om de maatregel te realiseren.
 • Er wordt in de straat gemiddeld met meer dan 10 km/u te hard gereden of er is een andere aanleiding waarom de weg verkeersonveilig is.

3. Is het mogelijk om de maximumsnelheid in mijn straat te wijzigen?

De gemeente verandert geen maximumsnelheden op verzoek. Wel is de gemeente van plan om op een aantal wegen de maximumsnelheid van 50 km/uur te verlagen naar 30 km/uur. Meer informatie hierover vindt u in de Mobiliteitsvisie (pdf 1 MB).

4. De verkeersdrempel in mijn straat is verzakt. Kan de gemeente dit herstellen?

Is er een verkeersdrempel verzakt? Doe een melding. Afdeling Stadsbeheer van de gemeente Groningen gaat dan kijken of de drempel hersteld moet worden.

Verkeersveiligheid

5. Wat doet de gemeente Groningen aan verkeersveiligheid?

In onze gemeente moeten inwoners zich overal veilig kunnen voelen, dus ook in het verkeer. Met elkaar werken we daarom aan een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering van de verkeersveiligheid.

Om de gemeente verkeersveilig te houden, is overleg nodig over maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving. Door locaties aan te pakken waar veel ongelukken gebeuren en/of waar zich onveilige situaties voordoen, verbeteren we de verkeersveiligheid op straat. Verkeerseducatie in de gemeente Groningen wordt georganiseerd via Verkeer- en Vervoerberaad Groningen.

6. Ik zie een gevaarlijk kruispunt. Het wachten is op een ongeluk. Wat kan de gemeente doen?

De gemeente houdt bij de inrichting van kruispunten en wegen zo veel mogelijk rekening met de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Als er een structurele en urgente onveilige situatie is, doe dan een melding. De gemeente beoordeelt of er inderdaad sprake is van een onveilige situatie en kan besluiten aanvullende maatregelen te nemen.

Sommige kruispunten lijken gevaarlijk omdat het erg druk is. Ongevallencijfers geven inzicht in de feiten en daaruit kan blijken dat het kruispunt minder gevaarlijk is, dan dat het wordt beleefd. Vaak kan dat het gevoel van onveiligheid niet altijd wegnemen. En dat is soms ook juist goed. Want als mensen het gevoel hebben dat een verkeerssituatie onveilig is, gaan ze beter opletten. Het gevoel van onveiligheid kan er juist voor zorgen dat een verkeerssituatie veiliger is, doordat weggebruikers rekening met elkaar houden.

7. Het zicht is slecht. Kan de gemeente een verkeersspiegel plaatsen?

De gemeente plaatst geen verkeersspiegels. Plaatsing van een verkeersspiegel maakt verkeerssituaties vaak juist onveiliger. De afstand en snelheid van naderend verkeer is in een spiegel moeilijk in te schatten. De hoek van de verkeersspiegel kan er voor zorgen dat sommige verkeersdeelnemers slecht zichtbaar zijn. Ook kan het beeld bijvoorbeeld gedraaid zijn door vandalisme.

8. Er is zicht-belemmerend groen. Is hier wat aan te doen?

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Is er in uw buurt sprake van beplanting of voorwerpen die het vrije uitzicht belemmeren? Doe een melding.

9. Kan de gemeente in mijn straat met een maximum snelheid van 30 km/uur een zebrapad aanleggen?

Op 30 km/uur wegen worden in principe geen nieuwe zebrapaden aangelegd. Hier geldt namelijk dat voetgangers overal veilig kunnen oversteken. Als een zebrapad weinig wordt gebruikt gaan bestuurders er minder op letten en is de kans groot dat een overstekende voetganger niet opgemerkt wordt. Dit is de schijnveiligheid van een zebrapad.

10. Als ik wil oversteken bij een zebrapad stoppen auto's vaak niet. Kan de gemeente een waarschuwingsbord plaatsen?

Een voetganger die wil oversteken bij een zebrapad, hoort voorrang te krijgen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. U kunt daarom het beste oogcontact maken met de automobilist. Steek pas over als u voorrang krijgt en neem zelf geen voorrang. In de buurt van basisscholen staan soms gekleurde paaltjes, fluorescerende borden en/of zijn rode vlakken aangebracht om de oversteek extra te benadrukken.

Kent u een zebrapad waar geen borden staan of waar de witte strepen niet duidelijk meer zijn? Doe een melding.

Parkeren

11. In mijn buurt zijn niet genoeg parkeerplaatsen. Ik kan mijn auto vaak niet voor de deur parkeren. Is hier wat aan te doen?

In een stad is vaak weinig ruimte om te parkeren. Veel van onze wijken zijn niet gebouwd op het autobezit van tegenwoordig. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat iedereen voor de deur kan parkeren. We willen ook dat de openbare ruimte een plek biedt voor groen, voor verblijven, voor fietsers, voetgangers en klimaatadaptatie.

Binnen de zones waar betaald parkeren geldt, is in de basis voldoende parkeerruimte beschikbaar. Er worden nooit meer vergunning afgegeven dan dat eer parkeerruimte is. Een parkeerplaats op 250 meter afstand van de woning (en in de binnenstad 500 meter) vinden we acceptabel (pdf 3,1 MB). Dat geldt niet voor parkeerplaatsen voor invaliden: die leggen we altijd dicht bij uw deur aan.

Wanneer de parkeerdruk in uw straat zo hoog is dat u ook op loopafstand geen plekje meer kunt vinden, zijn soms aanvullende maatregelen nodig. We kunnen bijvoorbeeld het aantal uit te geven vergunningen naar beneden bijstellen. Dat doen we altijd in samenspraak met de buurt.

Lees meer over waar u wel of niet mag parkeren met een bewonersvergunning of bedrijven(dag)vergunning. Voor bezoekers zijn er goede alternatieven op de P+R-terreinen en in de parkeergarages. Woont u in de binnenstad of in de buurt van een P-garage en/of buurtstalling? Dan is dit misschien voor u een passende optie. Op deze locaties bent u altijd verzekerd van een plekje, hoeft u nooit te zoeken en staat uw auto droog en veilig.

12. Er staan auto’s in mijn wijk vanuit de nabijgelegen wijk waar sprake is van betaald parkeren. Is hier wat aan te doen?

In oktober 2021 is de gemeente begonnen met het in delen uitbreiden van betaald parkeren in meerdere wijken. De uitbreiding van het betaald parkeren duurt 2 jaar. De laatste wijken zijn in maart 2023 aan de beurt. Invoering van betaald parkeren kost tijd. Het is een proces dat we zorgvuldig moeten doorlopen.

Als betaald parkeren al is ingevoerd in een wijk in uw buurt, dan komt het voor dat mensen met hun auto uitwijken naar de naastliggende wijken. Dit noemen we ook wel het waterbedeffect. Zodra betaald parkeren ook in uw wijk van kracht is, is de verwachting dat het aandeel 'vreemde' parkeerders in uw straat zal afnemen. Lees meer over de uitbreiding van het betaald parkeren.

13. Kan de gemeente ook betaald parkeren invoeren in mijn straat?

De gemeente is in oktober 2021 begonnen met de uitbreiding van het betaald parkeren in een aantal wijken. Lees waar en waarom juist daar betaald parkeren wordt ingevoerd.

14. Kan ik een parkeerplek van de gemeente kopen of huren?

De gemeente verkoopt of verhuurt geen parkeerplekken aan particulieren. In de wijken met betaald parkeren wordt de schaarste in openbare ruimte verdeeld door middel van parkeervergunningen. Naast een parkeervergunning op straat is het mogelijk om een parkeerabonnement af te sluiten in één van de parkeergarages in de stad. Ook kunt u misschien een plek huren in een van de buurstallingsgarages.

15. Kunnen de parkeervakken in mijn straat gemarkeerd worden?

Ja, dat zou kunnen. Deze werkzaamheden combineert de gemeente zoveel mogelijk met andere werkzaamheden - bijvoorbeeld grootschalig onderhoud aan het wegdek of de riolering. Dat is werk- en kostenbesparend. Stel een vraag over de planning van onderhoudswerkzaamheden en geef daarbij aan om welke parkeervakken het gaat.

16. Kunnen de parkeervakken in mijn straat groter worden gemaakt?

Voor de afmeting van parkeervakken vallen wij terug op ons vastgesteld parkeerbeleid. Hierin staat beschreven welke eisen wij stellen aan de afmetingen van parkeervakken. De ruimte voor de parkeervakken zijn afgestemd op gangbare personenauto’s.

17. Er staat een auto voor mijn uitrit; wat nu? Kan de gemeente een wit kruis aanbrengen om dit te voorkomen?

Parkeren voor een inrit of uitrit mag niet. De bewoner wordt dan gehinderd bij het in- of uitrijden. Neem in dat geval contact op met de politie (0900 8844). Of bel 14 050 tijdens kantooruren. De gemeente brengt alleen een wit kruis aan als een uitrit niet duidelijk zichtbaar is of als 'signaal' om op kruispunten aan te geven waar het verkeer niet mag stilstaan.

18. Er staat een foutgeparkeerde auto in mijn straat. Wat is hier aan te doen?

Parkeren mag niet op een plek die daarvoor niet is bestemd. Een voertuig staat foutgeparkeerd als het bijvoorbeeld:

 • Gevaar oplevert voor andere weggebruikers
 • Het trottoir blokkeert
 • Andere geparkeerde auto’s blokkeert
 • Illegaal op een gehandicaptenparkeerplaats staat
 • Langere tijd op een laad- en loshaven staat
 • Op een plek staat waar een wegsleepregeling geldt
 • Op een parkeerplaats die is gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s (oplaadpunt) en het voertuig niet is aangesloten op het oplaadpunt.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met Stadstoezich via telefoonnummer 14 050.

 • Levert een foutgeparkeerde auto direct gevaar op voor anderen? Bel de politie: 0900 8844.
 • Zijn er regelmatig foutparkeerders op dezelfde locatie? Doe een melding.

19. Staat uw vraag over parkeren niet in deze lijst?

Ga naar de webpagina Veelgestelde vragen over parkeren.

Fiets

20. Er is te weinig plek om fietsen te parkeren. Wat is hier aan te doen?

Is er minder plek doordat er veel kapotte of ongebruikte fietsen in een rek of nietje staan? Dan is het handiger dat we die eerst opruimen. Doe een melding.

Is er sprake van structurele fietsoverlast in uw straat, en te weinig fietsparkeerruimte? Vraag een fietsenrek of fietsnietje aan. Daarvoor gelden deze voorwaarden:

 • Na plaatsing van een fietsenrek of nietje moet er op de stoep voldoende vrije loopruimte overblijven. Dat is voor een normale straat bij voorkeur 2 meter.
 • U moet bij uw aanvraag een foto uploaden van de plek waarop ook het huisnummer van de woning te zien is waarvoor het komt te staan.
 • We plaatsen alleen een extra rek of nietje als dat echt nodig is.

21. Ik heb last van fietsers of bromfietsers op de stoep, wat is hier aan te doen?

Iedereen weet dat je niet op de stoep mag fietsen of met de brommer rijden. Voor veel mensen is het een grote ergernis als dit wel gebeurt. Een hekje of ander obstakel plaatsen is vaak geen goede oplossing. Dit belemmert mensen in een rolstoel, met een rollator of een kinderwagen. De gemeente is dan ook zeer terughoudend met de plaatsing van paaltjes of andere obstakels. De politie en Stadstoezicht controleren regelmatig. U kunt ook zelf contact opnemen met de politie (0900 8844). Of bel 14 050 tijdens kantooruren.

22. Waarom werken de wachttijdvoorspellers voor fietsers niet altijd goed?

Wachttijdvoorspellers voorspellen de resterende wachttijd bij een verkeerslicht voor fietsers. Ze zijn bedoeld als informatievoorziening richting de fietser, zodat een fietser weet hoelang hij/zij nog moet wachten tot het verkeerslicht voor fietsers weer groen is.

Aan de wachttijd zelf verandert dus niets. Het verkeerslicht zelf is altijd leidend. Onder andere lijnbussen en ambulancevoertuigen krijgen bij verkeerslichten voorrang. Hierdoor is de wachttijd niet altijd goed te voorspellen. De gemeente werkt eraan om dit te verbeteren.

23. Wie heeft voorrang als fietsers tegelijk groen krijgen?

Er gelden officieel geen voorrangsregels bij ‘alle richtingen tegelijk groen’. Omdat er geen verkeersregels gelden, vertrouwen wij op het gezond verstand van onze inwoners. Vaak is er sprake van haaientanden op een kruispunt, maar deze zijn alleen van kracht wanneer het verkeerslicht niet in werking is. Fietsen komen elkaar tegen op het kruispunt en moeten goed op elkaar letten. Dit ervaart men soms als ongemakkelijk.

In de praktijk zijn er nauwelijks aanrijdingen tussen fietsers onderling. De regeling zorgt ervoor dat fietsers op deze locaties niet meer gelijktijdig met het autoverkeer groen krijgen. Dit levert alle weggebruikers een veiligere situatie en veel tijdwinst op. Als fietsers bij gelijktijdig groen ruimte aan elkaar bieden, kan iedereen rustig doorfietsen. Lees meer op de website Groningen Fietsstad.

Hinder

24. Ik heb last van verkeersgeluid. Kan de gemeente hier iets aan doen?

De gemeente stelt iedere 5 jaar geluidkaarten en een Actieplan met maatregelen vast. Dit om het structurele wegverkeerslawaai op gemeentelijke wegen waar mogelijk te verminderen. Het wegverkeerslawaai als gevolg van de Zuidelijke Ringweg valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Voor de overige Ringwegen valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Groningen.

De gemeente handhaaft niet op incidenteel wegverkeerslawaai. Neem hiervoor contact op met de politie (0900 8844). De politie handhaaft op de wettelijk vastgestelde geluidslimiet (bijvoorbeeld bij onnodig claxonneren en illegale uitlaten).

25. Ik heb last van trillingen als gevolg van een verkeersdrempel. Kan de gemeente hier iets aan doen?

De gemeente legt verkeersdrempels aan volgens landelijke richtlijnen. Daarmee beperken wij trillingen als gevolg van wegverkeer. Het kan wel voorkomen dat verkeersdrempels een vorm van geluidsoverlast of lichte trillingen veroorzaken. Dit is de afweging die we gezamenlijk moeten maken. Mocht er toch sprake zijn van buitensporige trillingshinder met schade als gevolg, dan kunt u de gemeente formeel aansprakelijk stellen.

Wegwerkzaamheden

26. Er is een verkeersbord beschadigd/verdwenen. Wat kan ik doen?

Doe een melding.

27. Wegwerkzaamheden

Ga naar de webpagina Tijdelijke verkeersmaatregelen voor een overzicht van actuele en geplande werkzaamheden. Hebt u een vraag of melding als gevolg van tijdelijke wegwerkzaamheden? Geef het door aan de gemeente.

28. Aanpak Ring Zuid

Door de werkzaamheden rondom de Aanpak Ring Zuid kan het tijdelijk drukker worden in uw buurt of straat. Wij begrijpen goed dat dit vervelend is. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om hier iets aan te doen. Naar verloop van tijd zal de rust in uw straat terugkeren.

Hebt u een melding of specifieke vragen over het plan Aanpak Ring Zuid? Ga naar de website Aanpak Ring Zuid. Of bel Loket Verkeer en Werkzaamheden: 050 367 89 89. Loket Verkeer en Werkzaamheden is een gezamenlijk loket van Aanpak Ring Zuid, Groningen Bereikbaar, Groningen Spoorzone, gemeente Groningen en Provincie Groningen.

Deelmobiliteit

29. Deelscooters staan verkeerd geparkeerd in de straat. Wat kan de gemeente doen?

De aanbieders van deelscooters zijn uiteindelijk verantwoordelijk om hun klanten aan te spreken op het correct stallen van de deelscooters in de openbare ruimte en een eventuele boete. Doe uw melding daarom bij de aanbieder: Check of Felyx.

De gemeente heeft de aanbieders van deelscooters - Check en Felyx - een vergunning gegeven voor het aanbieden van deelscooters. Deze vergunning geldt tot 1 mei 2023. Elk halfjaar evalueren wij op de voortgang van deelscooters in Groningen. Daarin nemen we o.a. het aantal klachten mee dat vanuit inwoners bij ons binnenkomt. Deze evaluatie leggen wij voor aan de gemeenteraad.

30. Waarom staat de gemeente deelscooters toe?

Wij zien deelmobiliteit, waar ook deelscooters onder vallen, als een belangrijk onderdeel van de omslag naar een meer duurzaam vervoer dat minder ruimte inneemt. Zo kunnen deelscooters in principe de deur-tot-deur reis verbeteren, meer ritten maken met minder voertuigen en een alternatief vormen voor (korte) autoritten. En omdat zij elektrisch zijn, kunnen deelscooters de overgang naar emissievrij vervoer versnellen.

Maar er is ook een keerzijde. Bij veel gebruik kan de verkeersveiligheid onder druk komen te staan, kunnen er meer gestalde voertuigen in de openbare ruimte komen en kunnen ze concurreren met de fiets of lopen in plaats van met de auto. Dat zijn zaken die wij zoveel mogelijk willen voorkomen.

Openbaar Vervoer

31. Kan de bus vaker gaan rijden?

Het OV-bureau Groningen-Drenthe en vervoerder Qbuzz stellen in afstemming met de gemeente en de belangenvertegenwoordigers van openbaar-vervoerreizigers de dienstregeling vast. Daarbij wordt bekeken welke wijzigingen in het vervoeraanbod wenselijk en mogelijk zijn. Dit gebeurt op basis van:

 • de ontwikkeling van het aantal reizigers
 • ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de komst van nieuwe voorzieningen zoals een school of een nieuwe woonwijk)
 • de beschikbare financiële middelen

Wensen rondom de dienstregeling kunt u rechtstreeks doorgeven aan OV-bureau Groningen-Drenthe.

32. Kan er een bushokje bij de halte komen?

Wij hechten grote waarde aan het comfort voor wachtende busreizigers. Daarom heeft de gemeente bij veel haltes een bushokje geplaatst. Of er een bushokje wordt geplaatst, hangt af van:

 • het aantal instappende reizigers per dag
 • de ruimte die beschikbaar is om een bushokje te plaatsen
 • het beschikbare budget

Laadinfrastructuur

33. Hoe vraag ik een openbare laadpaal aan?

Dat kan via de webpagina. Daar vindt u meer informatie over hoe een aanvraag in zijn werk gaat.

34. Ik heb mijn aanvraag langer dan 15 week geleden gedaan maar de laadpaal is nog steeds niet geplaatst. Hoe kan dit?

Helaas duurt het soms langer dan 15 weken om een laadpaal te plaatsen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. U kunt informeren bij Allego naar de oorzaak van de vertraging.

35. Heeft de gemeente meer informatie over laadoplossingen voor VvE's?

Ga naar de website Laadpunten voor de Vereniging van Eigenaren.

36. Mag ik graven door openbare grond om mijn eigen laadpaal aan te sluiten?

Nee, dat is op dit moment niet toegestaan.

37. Mag ik mijn laadkabel (via een kabelgoot) over de stoep leggen?

Nee, dat mag niet. Dat heeft met een aantal zaken te maken, waaronder de veiligheid van de openbare ruimte waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Ook spelen zaken als aansprakelijkheid, kwaliteit van de openbare ruimte en het verdere gebruik van de stoep een rol.

38. Hoe kan ik bezwaar maken tegen het verkeersbesluit om parkeervakken aan te wijzen als laadplekken?

Nadat het verkeersbesluit is gepubliceerd, hebt u 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is het verkeersbesluit vastgesteld, waarmee ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen vervalt.

39. Waar kan ik de bestaande en toekomstige laadpaallocaties bekijken?

Bekijk de locaties.

40. Moet ik parkeergeld betalen als ik ga laden aan een openbare laadpaal?

Wanneer de laadplekken zich in betaald-parkerengebied bevinden moet er ook betaald worden voor het parkeren.

41. Hoe bepaalt de gemeente of een locatie geschikt is voor een openbare laadpaal?

Bekijk de Plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur (pdf 362 kB).

42. Hoe lang mag ik mijn auto aan de laadpaal laten staan?

Een laadplek is geen parkeerplek. Als de auto is opgeladen, moet u deze verplaatsen naar een regulier parkeervak, zodat de volgende elektrische auto de laadpaal kan gebruiken. U mag de auto wel gedurende de nacht aan de laadpaal laten staan en pas de volgende ochtend weer weghalen als de auto is opgeladen.

43. Wat zijn de kosten van het laden aan een openbare laadpaal?

Er zijn in onze gemeente verschillende aanbieders van openbare laadinfrastructuur. Zie voor de actuele kosten de website of app van de betreffende aanbieder.

44. Er staat een auto met een fossiele brandstofmotor bij de laadpaal in mijn straat. Wat kan ik doen?

Doe een melding of bel 14 050. Stadstoezicht van de gemeente Groningen kan handhaven op foutgeparkeerde auto’s.

45. Een elektrische auto staat te lang bij de laadpaal (laadpaalkleven). Wat kan ik doen?

Doe een melding of bel 14 050. Stadstoezicht van de gemeente Groningen kan handhaven op foutgeparkeerde auto’s.

46. Er zijn te weinig laadpalen in mijn buurt. Kan de gemeente meer laadpalen bijplaatsen?

U kunt zelf een openbare laadpaal aanvragen bij Allego. Als u dit al hebt gedaan, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 050 of het contactformulier. De gemeente kan dan kijken of de bestaande laadpalen voldoende worden gebruikt en er een extra laadpaal kan worden bijgeplaatst.

47. De laadpaal is defect. Waar kan ik dit melden?

U kunt dit melden bij Allego via het telefoonnummer op de laadpaal (088 033 3033) of via info@allego.eu.

48. De bebording bij de laadpaal is beschadigd of verdwenen. Wat kan ik doen?

Doe een melding of bel 14 050.

49. De parkeerdruk is hoog in mijn straat. Kunnen de vakken bij de laadpaal dan openbaar beschikbaar blijven voor parkeren?

Nee, dit kan niet. We willen elektrische rijden stimuleren en zorgen voor voldoende oplaadpunten. Met 2 laadplekken bij de laadpaal kan deze optimaal worden gebruikt. 

50. Er zijn geen eigenaren met elektrische voertuigen in mijn straat. Waarom wordt er een laadpaal geplaatst?

Een laadpaal wordt pas geplaatst op het moment dat er vraag ontstaat vanuit de buurt. Zijn er geen eigenaren van elektrische voertuigen of elektrische deelautoaanbieder met een openbare laadbehoefte in de buurt, dan wordt de laadpaal niet geplaatst. Er wordt een locatie gezocht binnen 250 meter van het aanvraagadres. Daardoor kan het zijn dat de aanvrager in een andere straat woont dan waar de laadpaal wordt geplaatst.

51. Hoe wordt bepaald of er laadpalen bij komen in de straat?

Wij plaatsen laadpalen op aanvraag van bewoners, forenzen en deelauto-aanbieders. Ook plaatsen we laadpalen bij als ze erg goed gebruikt worden en niet langer in de vraag kunnen voorzien. Meer informatie hierover vindt u in de Plaatsingsleidraad (pdf 362 kB).

52. Is een laadpaal veilig?

Alle openbare laadpalen in onze gemeente zijn getest en goedgekeurd door stichting Elaad en voldoen aan alle Europese richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van laadinfrastructuur.

Hebt u een vraag of suggestie voor de gemeente?

Staat uw vraag hier niet bij of is uw vraag niet voldoende beantwoord? Hebt u een idee of wilt u een melding doen over verkeer en vervoer? Geef het door aan de gemeente.

De gemeente ontvangt dagelijks veel meldingen en vragen. Wij streven ernaar om uw melding binnen 6 weken te behandelen en u antwoord te geven.