Veelgestelde vragen over parkeren

De meestgestelde vragen over betaald parkeren in de stad Groningen.

Uitbreiding betaald parkeren

In welke wijken is/wordt betaald parkeren ingevoerd?

Op de online kaart staan ook de uitbreidingen per 1 mei 2022  aangegeven.

Waarom is in mijn wijk betaald parkeren ingevoerd?

We nemen parkeermaatregelen in veel wijken in de stad. Door betaald parkeren in te voeren in een wijk, brengen we daar de parkeerdruk omlaag. Veel bewoners zijn daar blij mee. Ze kunnen hun auto weer kwijt in hun straat of voor hun deur. Dat komt doordat forenzen, bewoners van andere wijken waar parkeren al betaald was en ander ‘wijkvreemd’ verkeer dan een andere parkeerkeuze maken.

Een lagere parkeerdruk schept ook ruimte voor de andere functies van de straat. Onze straten zijn immers niet alleen om te parkeren. Het is ook ruimte om te spelen, te vergroenen, te fietsen of te lopen. Het is openbare ruimte, en die is van iedereen. Als iemand die ruimte wil gebruiken om privébezit te stallen, hoeft dat niet gratis te zijn.

Waarom wordt in mijn wijk geen betaald parkeren ingevoerd?

Het college en de gemeenteraad hebben besloten om parkeeroverlast terug te dringen door betaald parkeren in te voeren. Dat doen we in veel wijken. Zo zorgen we ervoor dat we de parkeeroverlast oplossen en voorkomen we dat we het probleem alleen maar verplaatsen. We hebben daarbij gezocht naar harde infrastructurele grenzen, zoals het Van Starkenborghkanaal of de ringweg.

We nemen alleen maatregelen in wijken waaruit we klachten kregen over parkeeroverlast. In andere wijken nemen we geen maatregelen.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Zie de plattegrond (pdf 1,8 MB)

Kan dat niet eerder?

Helaas kunnen we niet maatregelen nemen in alle wijken tegelijk. Het invoeren van betaald parkeren is een proces dat we zorgvuldig doorlopen:

  • de betaalautomaten moeten beschikbaar zijn;
  • Enexis moet voor al die automaten de aansluitingen (stroom) realiseren;
  • bewoners moeten tijdig worden geïnformeerd;
  • we moeten alle menskracht inzetten op het uitgeven van vergunningen en het beantwoorden van vragen.
Waarom staan er zo weinig betaalautomaten?

In de woonwijken worden parkeerautomaten niet of nauwelijks gebruikt. Vooral bewoners of bezoekers van die bewoners parkeren er. Ze doen dat met een bewoners- of bezoekersvergunning. Daar is geen automaat voor nodig.

Mensen die wél per uur moeten betalen, doen dat steeds vaker digitaal. Bijna 75% van de mensen die per uur betaalt voor een parkeerplaats, doet dat via een app (Parkmobile, Yellowbrick e.a.). Dat betekent dat nog maar een kwart van de parkeertransacties plaatsvindt aan de parkeerautomaat. Omdat het aantal transacties per app blijft groeien, verwachten we in de toekomst zelfs helemaal geen betaalautomaten meer nodig te hebben.

Daarom hebben we in de nieuwe parkeerzones minder betaalautomaten geplaatst dan u misschien gewend was of verwacht had. De automaten die we wél geplaatst hebben, staan op plekken waar we veel kortparkeerders verwachten – bijvoorbeeld bij winkelcentra, huisartsen of verzorgingshuizen.

Welke apps zijn er om te parkeren?

In Nederland zijn er veel apps om mobiel te kunnen parkeren. Iemand die een app gebruikt om te parkeren, hoeft zijn of haar kenteken niet meer in te voeren bij de parkeerautomaat. Dat scheelt lopen. Ook scheelt het in de kosten: een app rekent alleen de daadwerkelijk geparkeerde tijd af. De bekendste en populairste parkeerapps zijn ANWB Parkeren, Parkmobile en Yellowbrick. Elke app heeft eigen voor- en nadelen, dus oriënteer u op de app die het best bij u past.

Mijn adres is uitgesloten van het recht een straatparkeervergunning te kopen. Waarom is dat?

Om de parkeerdruk verder omlaag te brengen en ruimte voor de andere functies van de straat te creëren, sluiten we soms bewoners uit van het recht op een straatparkeervergunning. Zij mogen dan niet op straat parkeren.

Voor deze bewoners zijn er parkeervoorzieningen op eigen terrein. Soms is een plek in een eigen parkeervoorziening duurder. De prijs van zo’n plek mag de eigenaar van de parkeerplek zelf bepalen. Een eigen plek heeft ook duidelijke voordelen: u hoeft nooit te zoeken naar een plekje en uw auto staat (vaak) droog en veilig. Ook willen we graag dat bewoners zich er van tevoren van op de hoogte hebben kunnen stellen, via de makelaar bijvoorbeeld.

Wat is een blauwe zone?

In sommige gebieden willen we gratis kort-parkeren mogelijk (blijven) maken. Dat geldt vooral voor grotere winkelgebieden. Daar kunt u 2 uur gratis parkeren met een blauwe parkeerschijf.

Ik verleen mantelzorg, hoe moet dat?

Sommige bewoners van de stad verlenen mantelzorg aan familie of geliefden. Dat waarderen we heel erg. Iemand die mantelzorg ontvangt, kan daarom een uitbreiding aanvragen van het aantal uren op zijn/haar bezoekersvergunning. Daar kan Loket Parkeren aan het Harm Buiterplein u verder bij helpen.

Loket parkeren 

  • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
  • Geopend op afspraak tot 13:00 uur.
  • Vrijwel alle producten zijn online af te handelen, eventueel met telefonische hulp van een medewerker. Bel 14 050.
Wat is het verschil tussen de 2e en de 3e schil?

Sommige wijken liggen verder van de binnenstad af. Als ze achter infrastructurele grenzen liggen (zoals de ringweg of het spoor naar Delfzijl), verwachten we daar minder ‘vreemdparkeerders’ en forenzen. Bewoners van zulke wijken betalen daarom een lager tarief. Bekijk de tarieven.

Waarom gelden in mijn wijk andere betaaltijden?

In de meeste wijken waar betaald parkeren nieuw is - bijvoorbeeld Paddepoel - hebben we gekozen voor een relatief klein betaalvenster van 09:00 tot 18:00 uur (maandag t/m zaterdag).

Maar er zijn ook gebieden waar we willen aansluiten bij een deel van de wijk waar al betaald parkeren gold. Bijvoorbeeld in Selwerd. In Selwerd-Zuid gold betaald parkeren van maandag t/m vrijdag 08:00 - 22:00 uur en op zaterdag tussen 08:00 en 18:00 uur. Dat gaat in de rest van Selwerd ook gelden. Zo kunnen we van Selwerd één vergunningengebied maken, en is een bewonersvergunning in het hele gebied geldig. Binnen één vergunningengebied moeten alle betaaltijden hetzelfde zijn.

Hoe is de parkeersituatie bij de Vensterschool en zwembad De Parrel?

De Vensterschool SPT aan de Eikenlaan heeft een brede sociale functie. Daarom besloten we om bij de Vensterschool en zwembad De Parrel een blauwe zone in te richten. Daar kunnen bezoekers 2 uur gratis parkeren met een parkeerschijf.

Vergunningen

Hoe log ik in op mijn account?
Hoe kan ik mijn kenteken wijzigen en hoe vaak mag dat?

U kunt uw kenteken zo vaak wijzigen als u zelf wilt, mits u het kenteken op naam hebt of een verklaring kunt toevoegen. Let er wel op dat het kenteken van de auto waarmee u parkeert, in uw parkeeraccount staat vermeld.

Wat is het verschil tussen een bedrijvenvergunning en een dagaccount?

Bedrijven die gevestigd zijn in een bepaalde parkeerzone kunnen maximaal 5 bedrijvenvergunningen aanvragen. Deze zijn geldig binnen de eigen parkeerzone.

Bedrijven die werkzaamheden moeten verrichten in de gemeente Groningen kunnen een dagaccount aanvragen. Ze ontvangen inloggegevens voor dit account. Met een ontheffing kun je het venstergebied in- en uitrijden. Het gaat om incidentele ontheffingen of dagvergunningen.

  • Met een incidentele ontheffing kan een bedrijf het venstergebied in- en uitrijden buiten de venstertijden.
  • Met een dagvergunning kan een bedrijf het bedrijfsvoertuig parkeren bij het uit te voeren werk.
Wat is het verschil tussen een vergunning en een ontheffing?

Met een vergunning is het toegestaan om te parkeren in een parkeervak. Met een ontheffing mag je niet parkeren, maar mag je het venstergebied in- en uitrijden. Een vergunning wordt voor 1 jaar afgegeven en een ontheffing voor een korte periode.

Waar kan ik de inlogcodes van de bezoekersvergunning vinden?

In uw parkeeraccount klikt u op uw actieve vergunning. Onder het tabblad ‘documenten’ staat een brief, met daarin rechts bovenin uw meldnummer en pincode.

Ik heb de auto van een vriendin/ouders van buiten de stad te leen, kan ik een vergunning aanvragen?

Het kenteken staat niet op naam van de aanvrager van de vergunning. Daarom kunt u geen bewonersvergunning aanvragen.

Hoe lang duurt het voordat ik een vergunning kan krijgen als ik op de wachtlijst sta voor de Binnenstad Diepenring of Binnenstad-Oost?

De wachttijd is helaas niet aan te geven. Dat heeft te maken met het verloop van de uitgifte. In een periode van veel verhuizingen kan het heel snel gaan.

Ik vraag een bezoekersvergunning aan. Als ik mijn IBAN invul, krijg ik de melding dat deze onjuist of niet bekend is. Hoe kan dat?

U kunt deze regel overslaan. Uw IBAN is alleen van belang bij teruggave (restitutie).

Kan ik ook in termijnen betalen?

Nee, het is niet mogelijk om in termijnen te betalen. Als de vergunning per 1 mei ingaat, betaalt u de laatste 8 maanden van het jaar in 1 keer.

Parkeerautomaten

Geldt er ook een maximale parkeerduur bij de parkeerautomaat in Groningen?

Er geldt geen maximale parkeerduur bij de automaat, dus na het betalen voor de eerste 2 of 3 uur, is het mogelijk weer voor de volgende uren te betalen.

Wel is de parkeerduur ingesteld op het maximum als je gaat betalen bij de automaat. Je kunt niet langer dan voor die duur in 1 keer betalen.