Veelgestelde vragen over parkeren

De meestgestelde vragen over betaald parkeren in de stad Groningen.

Uitbreiding betaald parkeren

In de woonwijken worden parkeerautomaten niet of nauwelijks gebruikt. Vooral bewoners of bezoekers van die bewoners parkeren er. Ze doen dat met een bewoners- of bezoekersvergunning. Daar is geen automaat voor nodig.

Mensen die wél per uur moeten betalen, doen dat steeds vaker digitaal. Bijna 75% van de mensen die per uur betaalt voor een parkeerplaats, doet dat via een app (Parkmobile, Yellowbrick e.a.). Dat betekent dat nog maar een kwart van de parkeertransacties plaatsvindt aan de parkeerautomaat. Omdat het aantal transacties per app blijft groeien, verwachten we in de toekomst zelfs helemaal geen parkeerautomaten meer nodig te hebben.

Daarom hebben we in de nieuwe parkeerzones minder parkeerautomaten geplaatst dan u misschien gewend was of verwacht had. De automaten die we wél geplaatst hebben, staan op plekken waar we veel kortparkeerders verwachten – bijvoorbeeld bij winkelcentra, huisartsen of verzorgingshuizen.

In Nederland zijn er veel appsexterne-link-icoon om mobiel te kunnen parkeren. Iemand die een app gebruikt om te parkeren, hoeft zijn of haar kenteken niet meer in te voeren bij de parkeerautomaat. Dat scheelt lopen. Ook scheelt het in de kosten: een app rekent alleen de daadwerkelijk geparkeerde tijd af.

De bekendste en populairste parkeerapps zijn ANWB Parkeren, Parkmobile en Yellowbrick. Elke app heeft eigen voor- en nadelen, dus oriënteer u op de app die het best bij u past.

Om de parkeerdruk verder omlaag te brengen en ruimte voor de andere functies van de straat te creëren, sluiten we soms bewoners uit van het recht op een straatparkeervergunning. Zij mogen dan niet op straat parkeren.

Voor deze bewoners zijn er parkeervoorzieningen op eigen terrein. Soms is een plek in een eigen parkeervoorziening duurder. De prijs van zo’n plek mag de eigenaar van de parkeerplek zelf bepalen. Een eigen plek heeft ook duidelijke voordelen: u hoeft nooit te zoeken naar een plekje en uw auto staat (vaak) droog en veilig. Ook willen we graag dat bewoners zich er van tevoren van op de hoogte hebben kunnen stellen, via de makelaar bijvoorbeeld.

Sommige bewoners van de stad verlenen mantelzorg aan familie of geliefden. Dat waarderen we heel erg. Iemand die mantelzorg ontvangt, kan daarom een uitbreiding aanvragen van het aantal uren op zijn/haar bezoekersvergunning. De mantelzorger kan dan meer uren gratis parkeren. Daar kan Loket Parkeren aan de Kreupelstraat 1 u verder bij helpen.

Loket parkeren 

  • Kreupelstraat 1 (naast Martinitoren).
  • Geopend op afspraak tot 13:00 uur.
  • Vrijwel alle producten zijn online af te handelen, eventueel met telefonische hulp van een medewerker. Bel 14 050.

Sommige wijken liggen verder van de binnenstad af. Als ze achter infrastructurele grenzen liggen (zoals de ringweg of het spoor naar Delfzijl), verwachten we daar minder ‘vreemdparkeerders’ en forenzen. Bewoners van zulke wijken betalen daarom een lager tarief. Bekijk de tarieven.

Vergunningen

U kunt uw kenteken zo vaak wijzigen als u zelf wilt, mits u het kenteken op naam hebt of een verklaring kunt toevoegen. Let er wel op dat het kenteken van de auto waarmee u parkeert, in uw parkeeraccount staat vermeld.

Bedrijven die gevestigd zijn in een bepaalde parkeerzone kunnen maximaal 5 bedrijvenvergunningen aanvragen. Deze zijn geldig binnen de eigen parkeerzone.

Bedrijven die werkzaamheden moeten verrichten in de gemeente Groningen kunnen een dagaccount aanvragen. Ze ontvangen inloggegevens voor dit account. Met een ontheffing kun je het venstergebied in- en uitrijden. Het gaat om incidentele ontheffingen of dagvergunningen.

  • Met een incidentele ontheffing kan een bedrijf het venstergebied in- en uitrijden buiten de venstertijden.
  • Met een dagvergunning kan een bedrijf het bedrijfsvoertuig parkeren bij het uit te voeren werk.

Met een vergunning is het toegestaan om te parkeren in een parkeervak. Met een ontheffing mag je niet parkeren, maar mag je het venstergebied in- en uitrijden. Een vergunning wordt voor 1 jaar afgegeven en een ontheffing voor een korte periode.

In uw parkeeraccountexterne-link-icoon klikt u op uw actieve vergunning. Onder het tabblad ‘documenten’ staat een brief, met daarin rechts bovenin uw meldnummer en pincode.

Het kenteken staat niet op naam van de aanvrager van de vergunning. Daarom kunt u geen bewonersvergunning aanvragen.

De wachttijd is helaas niet aan te geven. Dat heeft te maken met het verloop van de uitgifte. In een periode van veel verhuizingen kan het heel snel gaan.

U kunt deze regel overslaan. Uw IBAN is alleen van belang bij teruggave (restitutie).

Nee, het is niet mogelijk om in termijnen te betalen. Als de vergunning per 1 mei ingaat, betaalt u de laatste 8 maanden van het jaar in 1 keer.

Parkeerautomaten

Er geldt geen maximale parkeerduur bij de automaat, dus na het betalen voor de eerste 2 of 3 uur, is het mogelijk weer voor de volgende uren te betalen.

Wel is de parkeerduur ingesteld op het maximum als je gaat betalen bij de automaat. Je kunt niet langer dan voor die duur in 1 keer betalen.

Overige vragen

Lees op de webpagina Parkeermaatregelen gemeente Groningen wat de gemeente doet om de parkeerdruk in de stad aan te pakken en wat u zelf kunt doen als u parkeeroverlast ervaart.

De gemeente verkoopt of verhuurt geen parkeerplekken aan particulieren. In de wijken met betaald parkeren wordt de schaarste in openbare ruimte verdeeld door middel van parkeervergunningen. Naast een parkeervergunning op straat is het mogelijk om een parkeerabonnement af te sluiten in één van de parkeergaragesexterne-link-icoon in de stad. Ook kunt u misschien een plek huren in een van de buurstallingsgarages.

Ja, dat zou kunnen. Deze werkzaamheden combineert de gemeente zoveel mogelijk met andere werkzaamheden - bijvoorbeeld grootschalig onderhoud aan het wegdek of de riolering. Dat is werk- en kostenbesparend. Stel een vraagexterne-link-icoon over de planning van onderhoudswerkzaamheden en geef daarbij aan om welke parkeervakken het gaat.

Voor de afmeting van parkeervakken vallen wij terug op ons vastgesteld parkeerbeleid. Hierin staat beschreven welke eisen wij stellen aan de afmetingen van parkeervakken. De ruimte voor de parkeervakken zijn afgestemd op gangbare personenauto’s.

Parkeren voor een inrit of uitrit mag niet. De bewoner wordt dan gehinderd bij het in- of uitrijden. Neem in dat geval contact op met de politieexterne-link-icoon (0900 8844). Of bel 14 050 tijdens kantooruren. De gemeente brengt alleen een wit kruis aan als een uitrit niet duidelijk zichtbaar is of als 'signaal' om op kruispunten aan te geven waar het verkeer niet mag stilstaan.

Parkeren mag niet op een plek die daarvoor niet is bestemd. Een voertuig staat foutgeparkeerd als het bijvoorbeeld:

  • Gevaar oplevert voor andere weggebruikers
  • Het trottoir blokkeert
  • Andere geparkeerde auto’s blokkeert
  • Illegaal op een gehandicaptenparkeerplaats staat
  • Langere tijd op een laad- en loshaven staat
  • Op een plek staat waar een wegsleepregeling geldt
  • Op een parkeerplaats die is gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s (oplaadpunt) en het voertuig niet is aangesloten op het oplaadpunt.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met Handhaving via telefoonnummer 14 050.

  • Levert een foutgeparkeerde auto direct gevaar op voor anderen? Bel de politieexterne-link-icoon: 0900 8844.
  • Zijn er regelmatig foutparkeerders op dezelfde locatie? Doe een melding.