Europapark

Het Europapark is een jonge buurt aan de zuidoostkant van de stad Groningen. Velen kennen het Europapark van het FC Groningen stadion en van het treinstation, maar er staan inmiddels ook al ruim 1.100 woningen. Waar het Europapark ooit vooral is bedacht als grote kantoorlocatie met aanvullende functies, wordt het steeds meer ontwikkeld als een gemengd stedelijk gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Nieuwe ontwikkelingen

Zie in de planning (pdf 114 kB) waar de nummers op de projectenkaart naar verwijzen.

De komende jaren wordt het Europapark geschikt gemaakt voor gemengd gebruik en klaar gemaakt voor toekomstige groei. We pakken waar nodig ook de bestaande wegen en fietsroutes aan om ze verkeersveiliger te maken nu het steeds drukker wordt.

Ook willen we doorlopende sport- en gezondheidsroutes aanleggen zodat volop bewogen en gesport kan worden in het gebied.

Voor meerdere locaties zijn nieuwe bouwplannen. Die staan aangegeven op de projectenkaart (pdf 4,7 MB) met bijbehorende planning (pdf 114 kB). We noemen hier een aantal grotere ontwikkelingen.

Op de plek waar vroeger de Hunzecentrale stond met haar vijf karakteristieke pijpen, komt de nieuwe buurt Vief Kwartier. Vief Kwartier wordt een gemengde stedelijke buurt met zo’n 315 woningen, ruimte voor voorzieningen zoals een hotel, kantoren en winkels, en een park in het hart. Inzet is dat alle gebouwen worden gemaakt van houten modulaire componenten die volledig herbruikbaar zijn. Lees er meer over in de brief aan de gemeenteraadexterne-link-icoon

Corporatie Nijestee bouwt op de parkkavel Tonkensstraat sociale huurwoningen. Er komen 8 maisonnette-woningen en 100 appartementen. Met een andere projectontwikkelaar verkennen we de ontwikkeling van een kantoorgebouw op de hoekkavel Europaweg en Boumaboulevard.

Vanwege de nieuwe ontwikkelingen in Europapark op het gebied van wonen, werken en recreëren is het veel drukker geworden. Daarom is een herinrichting van de openbare ruimte nodig. Hiervoor heeft het college van B&W een aantal maatregelen voorgesteld aan de gemeenteraad. Dit voorstel is eind januari 2024 door de raad behandeld. Het raadsvoorstel (pdf 327 kB) gaat over de volgende projecten:

  • De Boumaboulevard wordt als onoverzichtelijk ervaren. Het stuk tussen het station en de Eelkemastraat krijgt een groene middenberm. Zo kan de Boumaboulevard in twee delen worden overgestoken. De verwachting is dat ook de snelheid van weggebruikers hierdoor omlaag zal gaan.
  • De Verlengde Lodewijkstraat rondom het gemeentekantoor wordt ook als onoverzichtelijk ervaren. Mensen nemen hier vaak de binnenbocht omdat de bochten in de weg scherp zijn. Door de bochten te verruimen en een middenlijn aan te brengen maken we het duidelijker en makkelijker voor bestuurders om op de juiste weghelft te blijven.
  • Samen met bewoners uit de buurt hebben we een plan gemaakt voor vergroening van de Eelkemastraat. Hierbij gaat het om het gedeelte na de bocht, vlak bij het Menzisgebouw. In de nieuwe situatie willen we groenperkjes met bomen, beplanting en zitjes plaatsen.
  • Tot slot wordt de zuidoostzijde van de Euroborg onder handen genomen. Door een fietspad aan te leggen en het groen aan te pakken, maken we een recreatieve omgeving die ook een belangrijke schakelt vormt in het de verbinding met Meerstad.

In het projectenboek (pdf 8,1 MB) staan de projecten nader toegelicht.

Gebiedsvisie

Om het Europapark voor te bereiden op de toekomst, maken we samen met stedenbouwkundig bureau BURA Urbanism een geactualiseerde gebiedsvisie. In deze visie onderzoeken we de mogelijkheden om verkeers- en groenstructuren in de wijk te verbeteren. Ook kijken we waar we de verbindingen met omliggende wijken en het nieuwe Zuiderplantsoen kunnen versterken.

Het gebied rondom het stadion is erg stenig. We willen deze terp graag vergroenen zodat het een prettiger verblijfsgebied wordt. Daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met het gebruik van het stadion. Verder onderzoeken we de mogelijkheid om in de toekomst meer woningen of kantoren in het Europapark in te kunnen passen. Voor de zomer van 2024 organiseren we voor diverse thema's uit de visie participatiemomenten voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Kavels Europapark

Welke kavels zijn er op het Europapark en wat zijn de plannen?

Communicatie en participatie

Het Europapark is volop in beweging. Het wordt een gemengd stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. We willen u als bewoner graag meenemen in de toekomstplannen. Dat doen we onder meer door een klankbordgroep samen te stellen met een goede vertegenwoordiging van bewoners uit het hele gebied.

Klankbordgroep

Wilt u meedenken en ons adviseren over de toekomstige ontwikkeling van het Europapark? Dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep via het contactformulierexterne-link-icoon. Geeft u daar bij ‘uw vraag of opmerking’ aan waar u woont op het Europapark?

  • Op donderdag 20 april 2023 hebben we met de ondernemers van het Europapark gesproken over waar we staan met de plannen voor P2. Op woensdag 26 april hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van het Europapark. 
  • Op maandag 12 december 2022 hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van het Europapark om van gedachten te wisselen over de manier waarop de ontwikkeling van P2 kan bijdragen aan de woon- en leefkwaliteit op het Europapark. Op donderdag 15 december bespraken we met ondernemers hoe P2 kan bijdragen aan het ondernemersklimaat. 
  • Op 15 juni 2022 hebben we ook een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van het Europapark. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met bewoners gesproken over de toekomstige ontwikkelingen op en rondom het Europapark. De aanwezigen konden ter plekke een reactieformulier invullen. We hebben deze reacties (pdf 131 kB) gebundeld en gestuurd aan iedereen die heeft gereageerd.

Contact

Deel uw vragen, opmerkingen of zorgen met ons. Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon.

Meer documenten