B&W besluiten

B&W besluiten (collegebesluiten) zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

Meest recente besluiten

Eerdere besluitenlijsten

2023

Meer informatie

Een belangrijk deel van de B&W-besluiten zijn voorstellen en brieven aan de gemeenteraad. Op deze pagina staan de voorlopige stukken. De definitieve stukken kunt u vinden op de site van de gemeenteraad. Daar kunt u ook zoeken op onderwerp voor meer informatie.