Wijken, dorpen, wijkwethouders en gebiedsteams

De gemeente Groningen is ingedeeld in wijken, dorpen en gebieden en werkt met wijkwethouders en gebiedsteams.

Wijkwethouders en gebiedsteams

Elke wijk en dorp heeft een wijkwethouder en een gebiedsteam. Zij maken plannen voor verbetering. De wijkwethouders zijn aanspreekbaar voor bewoners. Het gebiedsteam adviseert en ondersteunt de wijkwethouder en zorgt voor afstemming en samenwerking binnen de gemeente.

Verderop op deze webpagina kunt u zien wie uw wijkwethouder is.

Gebiedsgericht werken betekent dat de gemeente niet overal hetzelfde doet, maar rekening houdt met het karakter en de specifieke behoefte van een gebied.

We werken vooral samen met bewoners en organisaties in wijken en dorpen. De gebiedsteams beoordelen de ideeën en initiatieven vanuit de wijk. Wij gaan dan kijken of wij, of anderen in uw buurt, u daarbij kunnen helpen.

Kaart met gebieden

Onder deze kaart staat ook in welk gebied uw wijk of dorp ligt en wie uw wijkwethouder is en hoe u uw gebiedsteam kunt bereiken. Klik op de kaart voor een vergroting

Verdeling wijken en dorpen

Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.

  • Wijkwethouder Kirsten de Wrede

Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum, Woltersum.

  • Wijkwethouder: Inge Jongman

A-Kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Westerhaven, Stationsgebied.

  • Wijkwethouder Mirjam Wijnja

De Hoogte, Korrewegwijk (Indische buurt, Professorenbuurt), Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, Woonschepenhaven.

  • Wijkwethouder: Carine Bloemhoff

Beijum, Drielanden, Engelbert, De Hunze, Van Starkenborgh, Lewenborg, Middelbert, Noorderhoogebrug Oosterhoogebrug, Ruischerbrug, Meerstad, Harkstede GN, Noorddijk, Ulgersmaborg, Ruischerwaard.

  • Wijkwethouder Rik van Niejenhuis

Badstratenbuurt, Coendersborg, Corpus den Hoorn, Grunobuurt, Helpermaar, Helpman, Herewegbuurt, Hoornse Meer, Hoornse Park, Laanhuizen, Rivierenbuurt, Oosterpoortbuurt, De Linie, Europapark, Piccardthof, De Wijert, Zeeheldenbuurt, Klein Martijn, De Meeuwen, Villabuurt, Kop van Oost.

  • Wijkwethouder Manouska Molema

De Buitenhof, Dorkwerd, Gravenburg, De Held, Hoogkerk, Leegkerk, Paddepoel, Reitdiep, Selwerd, Tuinwijk, Vinkhuizen.

  • Wijkwethouder Eelco Eikenaar

Gebiedscyclus

Met onze wijk- en dorpskompassen ontsluiten we per wijk/dorp een schat aan informatie op basis van enquêtes en data. Dit vatten samen in een gebiedsanalyse.

De volgende stap in de cyclus is de gebiedsagenda. Deze stellen we voor 4 jaar vast.

Ten slotte leggen we de activiteiten en projecten die we uitvoeren vast in de gemeentebegroting en de uitvoeringsprogramma’s voor de wijkvernieuwingswijken. Aan het begin van elk jaar laten we onze plannen zien in de Gebiedsjaarplannen.

Gebiedsagenda

In de gebiedsagenda’s leggen we de thema’s en prioriteiten voor het gebied vast. Ook zijn de aandachtspunten uit de gebiedsanalyse in deze gebiedsagenda terug te vinden. De gebiedsagenda’s geven richting aan de inzet van de gemeente en de partners in het gebied. Zo maken we met een gebiedsgerichte aanpak betere keuzes, pakken we ongelijkheid tussen gebieden aan, en versterken we het onderlinge vertrouwen.

Gebiedsjaarplannen

In sommige wijken en dorpen gaat veel vanzelf. In andere buurten is meer aandacht nodig en neemt de gemeente een actievere rol. Inwoners met goede plannen voor hun buurt of wijk kunnen bij hun gebiedsteam vragen om ondersteuning of geld. 

Kijk voor meer informatie op financien.groningen.nlexterne-link-icoon

Contact

Laat het gebiedsteam uw initiatief of idee voor uw wijk of dorp weten via ons contactformulierexterne-link-icoon. Of bel 14 050 (bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur).

Nieuwsbrief

Wilt u weten wat er de afgelopen tijd is bereikt met gebiedsgericht werken, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.