Groninger wijkvernieuwing

Met wijkvernieuwing bedoelen we in Groningen niet alleen maar woningen verbeteren, maar ook het in samenhang aanpakken van armoede, groen en buitenzijn, een veilige buurt, positief opgroeien en prettig, duurzaam en gezond wonen. Wijkbewoners, ondernemers, woningcorporaties, WIJ-teams, scholen, politie, gemeente en vele andere partijen bouwen en werken gezamenlijk aan deze aanpak.

Video

Om welke wijken gaat het?

We zijn met de Groninger wijkvernieuwing gestart in de wijken:

De uitvoeringsprogramma’s van deze wijken vind je onderaan deze pagina.

Vanwege een extra financiële impuls kunnen we de aanpak uitbreiden naar 4 andere wijken die ook de aandacht verdienen:

  • Lewenborg
  • Paddepoel
  • Vinkhuizen
  • Oosterparkwijk

Uit de Basismonitor en bijvoorbeeld het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Groningen blijkt dat deze wijken op onderdelen lager scoren dan het stedelijk gemiddelde.

Waar komt de extra financiële impuls vandaan?

Het geld komt van de Rijksoverheid, met wie we als gemeente de Regio Deal Groningen-Noord hebben gesloten, en vanuit het Nationaal Programma Groningen. Natuurlijk blijven we als gemeente samen met woningcorporaties en andere partijen stevig investeren in de wijkvernieuwing.

In de media

Projecten, video’s, uitingen, interviews, persberichten die over de Groninger wijkvernieuwing gaan (persberichten volgen nog):

Documenten