Doorwaadbare stad

In de Mobiliteitsvisie hebben we ervoor gekozen om op veel plekken in onze gemeente afscheid te nemen van het uitgangspunt dat de auto centraal staat in de manier waarop we de openbare ruimte inrichten. We kiezen voor een ‘doorwaadbare’ stad waar fietsen of lopen de makkelijkste en snelste manieren zijn om je te verplaatsen.

Doorwaadbare stad

Animatie Doorwaadbare Stad

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Op alle wegen binnen de bebouwde kom wordt de maximumsnelheid in principe verlaagd tot 30 km/uur, tenzij er een reden is om een weg 50 km/uur te houden. Ook proberen we het autoverkeer zoveel mogelijk via de ringwegen en hoofdwegen te laten rijden en niet dwars door de woonwijken en onze dorpen.

Op dit moment geldt dat op ongeveer 70 kilometer van alle gemeentelijke wegen maximaal 50 km/uur mag worden gereden. Dit willen we terugbrengen. Concreet betekent dit dat we tot 2040 in totaal zo’n 40 kilometer 50 km/uur-weg willen transformeren. Daarmee ontstaat meer ruimte voor andere functies dan autoverkeer. Zo maken we de straat weer aantrekkelijk en leefbaar.

Het herinrichten van straten doen we volgens de principes van de Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma 'Doorwaadbare Stad' is in november 2022 vastgesteld. Het focust vooral op de herverdeling van de openbare ruimte: minder ruimte voor autoverkeer en parkeren en juist meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. Daarvoor transformeren we 50 km/uur-wegen in 30 km/uur-straten. Om het verkeer op een aantal locaties daadwerkelijk te kunnen beperken, zijn zogeheten autoknips voorzien. Alle maatregelen die we in het kader van de doorwaadbare stad in de periode 2023-2026 willen uitvoeren, maar ook in de jaren daarna, zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma.