Fietsstraat Korreweg

We gaan de Korreweg veranderen in een fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor is er meer aandacht voor fietsers en voetgangers én meer ruimte voor groen en beleving. Daarmee neemt de leefkwaliteit van de straat toe.

Van 50 naar 30 km/uur

Op 16 november 2022 is het Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad vastgesteld. In totaal gaat het om ruim 50 straten en wegen binnen de gemeente Groningen die in de periode 2022 - 2040 worden veranderd van 50 naar 30 km/u.

De Korreweg is een van deze wegen. De straat is vooral gericht op gemotoriseerd verkeer en dat gaan we veranderen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de mobiliteitsvisie in december 2021 besloten dat er een fietsstraat komt. Wat nog niet vaststaat, is hoe en waar er meer ruimte voor groen en beleving komt en hoe we met de parkeerplaatsen omgaan. Dit gaan we doen in overleg met buurtbewoners.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat heeft de fietser voorrang. Het is een straat waarin de automobilist zijn gedrag en snelheid aanpast aan de fietser. Voor fietsers zijn fietsstraten comfortabeler en veiliger dan routes door gewone 30 km/uur woonstraten. De Korreweg blijft wel toegankelijk voor auto’s en er blijven ook parkeerplekken voor auto’s.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is sparringpartner en komt met ideeën. Zo zal er ook samen met de klankbordgroep een wandeling worden gemaakt over de Korreweg. Bij de samenstelling van een klankbordgroep houden we rekening met diversiteit. Te denken valt aan een jong gezin, een ouder echtpaar en een scholier/student. 

Met de opgehaalde informatie van de informatiemarkt en de ideeën vanuit de klankbordgroep wordt een schetsontwerp opgesteld. De planning is om dit ontwerp tijdens een tweede inloopbijeenkomst te delen met omwonenden.

Terugblik infomarkt 13 februari 2024

Op 13 februari 2024 heeft een infomarkt plaatsgevonden. Ook de plannen voor de Fietsstraat Korreweg zijn toen gepresenteerd.

Tijdens deze infomarkt hebben omwonenden hun knelpunten en wensen aangegeven. De reacties worden verwerkt en meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Planning

  • Schetsontwerp: maart 2024
  • Voorlopig ontwerp: april 2024
  • 2e informatieavond: mei 2024
  • Definitief ontwerp: juli 2024
  • Start uitvoering: 3e kwartaal 2025

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u gebruik maken van het contactformulierexterne-link-icoon. Vul bij onderwerp 'Fietsstraat Korreweg' in.