Herinrichting Lijzijde

De gemeente wil de Lijzijde veiliger en groener inrichten. Ook hebben we een plan bedacht voor de openbare ruimte rond het winkelcentrum Lewenborg.

Van 50 naar 30 kilometer per uur

In de periode 2022 - 2040 gaat de gemeente ruim 50 straten en wegen veranderen van 50 km/uur naar 30 km/uur. De plannen kunt u vinden in het Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare stad. 

De Lijzijde is een van die straten. Deze straat is vooral ingericht voor gemotoriseerd verkeer. Wij gaan het deel van de Lijzijde langs het winkelcentrum omvormen tot een straat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En meer ruimte voor groen en ontmoeten. Die verandering gaan we samen met bewoners, gebruikers en ondernemers ontwerpen en uitwerken.

Terugblik inloopavond 4 maart 2024

Op 4 maart 2024 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Daar zijn de plannen voor de Herinrichting Lijzijde toen gepresenteerd.

Tijdens deze inloopavonden hebben omwonenden hun knelpunten en wensen aangegeven. De reacties worden verwerkt en meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Klankbordgroep

Tijdens de inloopavond konden omwonenden zich aanmelden voor de klankbordgroep. De klankbordgroep denkt verder mee en komt met ideeën. Bij de samenstelling van een klankbordgroep houden we rekening met diversiteit. Te denken valt aan een jong gezin, een ouder echtpaar en een scholier/ student. 

Ontwerp openbare ruimte winkelcentrum Lewenborg

In 2023 is gewerkt aan een ontwerp voor de openbare ruimte om het winkelcentrum. Dit ontwerp is gemaakt op basis van de wensen van bewoners en ondernemers. Op de inloopavond van 4 maart 2024 is de definitieve getoond.

Het ontwerp bevat:

  • De inrichting van het centrale plein als ontmoetingsplek met meer plekken om te zitten en meer groen. 
  • Een nieuw speeltoestel voor de kleinere kinderen.
  • Een plek voor evenementen zoals een braderie. 
  • Meer groen op de parkeerpleinen.
  • Ruimte voor de weekmarkt. 

Groenvakken en plekken om je fiets te parkeren. Dit zorgt ervoor dat voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar minder in de weg zitten.

Ideeën of vragen?

Geef uw wensen of vragen door via het contactformulierexterne-link-icoon .  Vul bij onderwerp 'Lijzijde' in.