traffic iconFietsstraat Kerklaan Groningen

De Kerklaan wordt een fietsstraat. Ook wil de gemeente de Kerklaan aantrekkelijker maken voor buurtbewoners en ondernemers.

Over de fietsstraat

De Kerklaan met zijn winkels en horeca vormt het hart van de Noorderplantsoenbuurt. Ook is de Kerklaan een belangrijke schakel in de Slimme Fietsroute tussen de binnenstad en Zernike Campus. 

Dagelijks fietsen grote aantallen fietsers door de Kerklaan, terwijl het aantal auto’s naar verhouding beperkt is. Daarom heeft de gemeente in mei 2021 besloten om de Kerklaan als fietsstraat in te richten.

Een fietsstraat is een straat waarin de automobilist zijn gedrag en snelheid aanpast aan de fietser. Ook wil de gemeente de Kerklaan voor buurtbewoners  en ondernemers aantrekkelijker maken. 

Tweede Inloopbijeenkomst maandag 5 februari

Op maandag 5 februari 2024 was de 2e inloopbijeenkomst tussen 17:00 en 21:00 uur in buurtcentrum Oranjewijk (Prinsesseweg 44-1). Tijdens deze bijeenkomst konden wijkbewoners bekijken hoe de Kerklaan er straks uit kan komen te zien. Ook konden ze op het voorlopig ontwerp reageren en vragen stellen.

Inloopbijeenkomst en klankbordgroep

Om van omwonenden  en ondernemers te horen wat zij belangrijk vinden bij het aantrekkelijker maken van de Kerklaan organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst op 30 januari 2023. 
Daarna is in overleg met de bewonersvereniging Noorderplantsoen een klankbordgroep opgericht. Deze groep kwam in 2023 vier keer bij elkaar om de knelpunten en wensen in detail te bespreken met de projectgroep. Samen met de klankbordgroep is een eerste ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kerklaan. Dit eerste ontwerp is nog niet helemaal klaar, een paar details worden nog verder uitgewerkt.

Definitief ontwerp en uitvoering

Na de inloopavond op 5 februari 2024 werkt de gemeente het voorlopig ontwerp verder uit naar een  definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarna het definitief ontwerp vast. Na deze vaststelling worden de werkzaamheden technisch voorbereid en daarna kan een aannemer beginnen met de uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in het najaar van 2024.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat heeft de fietser voorrang. Het is een straat waarin de automobilist zijn gedrag en snelheid aanpast aan de fietser. Voor fietsers zijn fietsstraten comfortabeler en veiliger dan routes door gewone 30 km/uur woonstraten. De Kerklaan blijft wel toegankelijk voor auto’s en er blijven ook parkeerplekken voor auto’s. Een voorbeeld van een fietsstraat is de Bessemoerstraat ten noorden van de Kerklaan. 

Planning

  • Januari 2023: 1e inloopbijeenkomst.
  • Februari – november 2023: maken van een eerste ontwerp met de klankbordgroep.
  • 5 Februari 2024: voorleggen eerste ontwerp tijdens 2e inloopbijeenkomst voor de buurt.
  • Maart - september 2024: definitief ontwerp en werkvoorbereiding.
  • Najaar 2024 : start werkzaamheden Kerklaan.

Documenten