Fietsstraat Kerklaan Groningen

De Kerklaan wordt een fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Ook wordt de Kerklaan aantrekkelijker gemaakt voor bewoners en ondernemers, onder andere door meer groen. Het definitieve ontwerp daarvoor is klaar. Begin juli beslist de gemeenteraad over het definitieve ontwerp en de aanvraag van 2 ton extra voor de uitvoering vanwege gestegen kosten en extra aandacht voor de leefkwaliteit.

Over de fietsstraat

De Kerklaan met zijn winkels en horeca vormt het hart van de Noorderplantsoenbuurt. Ook is de Kerklaan een belangrijke schakel in de Slimme Fietsroute tussen de binnenstad en Zernike Campus. 

Dagelijks fietsen grote aantallen fietsers door de Kerklaan, terwijl het aantal auto’s naar verhouding beperkt is. Daarom heeft de gemeente in mei 2021 besloten om de Kerklaan als fietsstraat in te richten. Een fietsstraat is een straat waarin de automobilist zijn gedrag en snelheid aanpast aan de fietser. 

Definitief ontwerp

Het wegdek van de Kerklaan krijgt rood asfalt. Parkeerplekken komen straks op een verhoogd gedeelte te staan, op gelijke hoogte als de stoep. 

De verkeersveiligheid wordt beter doordat de rijbaan visueel smaller wordt. Ook komen er drie verhogingen in de weg en blijven de zebrapaden. Daarnaast komt er meer groen, met meer en grotere plantvakken. Er komen 35 bomen in de Kerklaan, 6 meer dan er nu staan. 

In samenspraak met de bewoners blijven straks van de 60 parkeerplekken er 48 over. Dat levert ruimte op om de Kerklaan aantrekkelijker in te richten. Met meer ruimte voor fietsenstallingen en plekken voor deelvervoer (fiets en e-scooter), zodat de stoepen toegankelijkheid blijven. En met behoud van terrassen.

Start werkzaamheden

Als de raad instemt met het ontwerp, dan worden najaar 2024 de werkzaamheden technisch voorbereid. Daarna kan een aannemer beginnen met de uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2024 / begin 2025 starten.

Deze animaties geven een indruk hoe de Kerklaan er straks uitziet.

Inloopbijeenkomsten en klankbordgroep

Het definitieve ontwerp is in overleg met bewoners en ondernemers gemaakt. Tijdens twee inloopbijeenkomsten konden mensen hun wensen en knelpunten inbrengen. 

In overleg met de bewonersvereniging Noorderplantsoen is een klankbordgroep opgericht. Samen met de klankbordgroep is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kerklaan waarin veel wensen van bewoners zijn verwerkt.

Planning

  • Juli 2024: gemeenteraad beslist over definitief ontwerp en aanvullend krediet.
  • Najaar 2024: werkvoorbereiding.
  • Eind 2024 / begin 2025 : start werkzaamheden Kerklaan.

Documenten