Deelmobiliteit

Door fietsen, scooters en auto's met elkaar te delen worden ze beter gebruikt, zijn er minder nodig en ontstaat er ruimte op straat.

Deelfietsen, -scooters en -auto's

Groningen groeit en daarmee ook het aantal fietsen, scooters en auto’s op straat. Door deze met elkaar te delen worden ze beter gebruikt, zijn er minder nodig en ontstaat er ruimte op straat. Deze ruimte kunnen we gebruiken voor spelen, ontmoeting en meer groen.

Daarom hebben we in de Mobiliteitsvisie ervoor gekozen om deelmobiliteit te omarmen. Deelmobiliteit draagt namelijk bij aan de overgang naar vervoer dat minder ruimte inneemt en schoon is. Daarnaast zorgt deelmobiliteit voor meer vervoersmogelijkheden en kan het een oplossing zijn voor inwoners die geen eigen vervoermiddel hebben.

Met dit uitvoeringsprogramma zorgen we ervoor dat deelmobiliteit maximaal bijdraagt aan de overgang naar duurzame mobiliteit. Het uitvoeringsprogramma 'Groningen Deelt' is in november 2022 vastgesteld en bestaat uit concrete maatregelen. Wat doen we om ervoor te zorgen dat de potentie van deelmobiliteit maximaal benut wordt?

We benoemen de maatregelen die we nu, straks en later nemen om de doelen uit de mobiliteitsvisie te bereiken. Alle maatregelen die we de komende periode willen uitvoeren zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma.