Lopen, fietsen en verkeersveiligheid

De gemeente Groningen gaat er de komende jaren anders uitzien: meer ruimte voor groen, ontmoeting, spelen en verblijven. Om het aantal auto’s en het gebruik ervan te ontmoedigen, geven we daarom ruim baan aan de voetganger en de fietser.

Lopen

Lopen is de meest vanzelfsprekende, duurzame en gezonde manier van verplaatsen. Het draagt bovendien bij aan het verlagen van de verkeersdruk en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als meer mensen ervoor kiezen om te gaan lopen, ontstaan er meer kansen om onze leefomgeving aantrekkelijker te maken en anders in te richten. Dit werkt ook andersom, want door de leefomgeving aantrekkelijker te maken, kiezen meer mensen ervoor om zich te voet te verplaatsen. Tot slot heeft lopen het grootste aandeel in het voor- en natransport bij het openbaar vervoer. Bus en trein functioneren beter met een goed en aantrekkelijk voetgangersnetwerk. Daarom dienen bushaltes en treinstations goed te voet bereikbaar te zijn. Meer ruimte voor voetgangers leidt tot een gezondere samenleving, meer inclusiviteit en versterking van de lokale economie.

Fietsen

Op basis van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025, zijn tientallen fietsprojecten inmiddels uitgevoerd of op dit moment in uitvoering. We verbeteren we de kwaliteit van bestaande fietspaden en leggen nieuwe aan. De fiets is volledig verankerd in ons denken en doen. Hoewel het fietsgebruik in onze gemeente hoog is, neemt dit ook nog steeds toe. En we willen dat het aandeel fiets ook blijft groeien. Fietspaden lopen echter steeds vaker tegen capaciteitsgrenzen aan en de verschillen in snelheid en massa worden groter. Bepaalde groepen kwetsbare fietsers, zoals ouderen en (kleine) kinderen, dreigen daardoor af te haken. Dat willen we voorkomen, want in een inclusieve gemeente als Groningen moet iedereen overal kunnen fietsen. We zijn tot de conclusie gekomen dat een nieuwe schaalsprong voor fietsers nodig is. We moeten een extra tandje bijschakelen.

Verkeersveiligheid

Binnen onze gemeente vinden verkeersongevallen met letsel plaats en helaas soms ook met dodelijke afloop. Veel van die ongevallen vinden plaats op verbindingswegen met veel verkeer en waar verschillende verkeersstromen samenkomen. Relatief zijn er veel slachtofferongevallen met jonge mensen (16-30 jaar) en bij bijna de helft van alle slachtofferongevallen is een fietser betrokken. Bij een kwart betreft het een bromfietser. Zonder extra maatregelen neemt de verkeersveiligheid de komende jaren af als gevolg van de toenemende drukte.  We streven ernaar dat het aantal ernstige verkeersongevallen naar nul gaat. Dit vraagt om een combinatie van heldere infrastructuur met kleine snelheidsverschillen en het bevorderen van verantwoordelijk verkeersgedrag. Door het creëren van een verkeersveilige leefomgeving zorgen we ervoor dat iedereen zelfstandig aan het verkeer kan blijven deelnemen en zo maatschappelijk kan blijven meedoen.

Lees in onze Mobiliteitsvisie over de opgaves die we voor Lopen, Fietsen en Verkeersveiligheid hebben gedefinieerd.