traffic iconHerinrichting Dilgtweg

We gaan de Dilgtweg in Haren veranderen in een straat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers én meer ruimte voor groen en beleving. Daarmee neemt de leefkwaliteit van de straat toe.

Van 50 naar 30 km/uur

Op 16 november 2022 is het Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad vastgesteld. In totaal gaat het om ruim 50 straten en wegen binnen de gemeente Groningen die in de periode 2022 - 2040 worden veranderd van 50 naar 30 km/u.

De Dilgtweg is een van deze wegen. De straat is vooral gericht op gemotoriseerd verkeer en dat gaan we veranderen. We willen dat doen in overleg met buurtbewoners.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is sparringpartner en komt met ideeën. Zo zal er ook samen met de klankbordgroep een wandeling worden gemaakt over de Dilgtweg. Samen kijken we op locatie naar mogelijke knelpunten, verbeterpunten en wensen. Bij de samenstelling van een klankbordgroep houden we rekening met diversiteit. Te denken valt aan een jong gezin, een ouder echtpaar en een scholier/student. 

We gaan ervan uit dat de klankbordgroep op maximaal 4 momenten van gemiddeld twee uur samenkomt. Dit stemmen we af in onderling overleg.

Met de opgehaalde informatie van de informatiemarkt en de ideeën vanuit de klankbordgroep wordt een schetsontwerp opgesteld. De planning is om het voorlopige ontwerp tijdens een tweede inloopbijeenkomst te delen met omwonenden.

Terugblik infoavond 14 februari 2024

Op 14 februari 2024 heeft een infomarkt plaatsgevonden. Ook de plannen voor de Herinrichting Dilgtweg zijn toen gepresenteerd.

Tijdens deze infomarkt hebben omwonenden hun knelpunten en wensen aangegeven. De reacties worden verwerkt en meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Planning

  • Schetsontwerp: maart/april 2024
    - In samenwerking met klankbordgroep (o.a. buurtwandeling)
  • Voorlopig ontwerp: medio mei/juni 2024
    - Inclusief 2e inloopbijeenkomst (datum nog niet bekend)
  • Definitief ontwerp: 4e kwartaal 2024
  • Start uitvoering: medio 2025

Deze planning is onder voorbehoud.

Kunt u niet naar de inloopbijeenkomst komen of hebt u nog vragen? Geef via het contactformulier uw wensen door. U kunt zich ook via het contactformulier aanmelden voor de klankbordgroep.

Gebruik het contactformulier. Vul bij onderwerp 'Herinrichting Dilgtweg’ in.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vul bij onderwerp 'Herinrichting Dilgtweg' in.

Documenten