Herinrichting Dilgtweg

We gaan de Dilgtweg in Haren veranderen in een straat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers én meer ruimte voor groen en beleving. Daarmee neemt de leefkwaliteit van de straat toe.

Van 50 naar 30 km/uur

Op 16 november 2022 is het Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad vastgesteld. In totaal gaat het om ruim 50 straten en wegen binnen de gemeente Groningen die in de periode 2022 - 2040 worden veranderd van 50 naar 30 km/u.

De Dilgtweg is een van deze wegen. De straat is vooral gericht op gemotoriseerd verkeer en dat gaan we veranderen. We willen dat doen in overleg met buurtbewoners.

Inloopbijeenkomst 11 juli 2024

De gemeente Groningen heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO) om de Dilgtweg te veranderen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met een klankbordgroep van bewoners. 

Het resultaat van het ontwerpproces willen wij aan u tonen tijdens een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op: 

Donderdag 11 juli 2024 van 17.30 tot 19.30 uur bij ZINN-locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u het VO voor de Dilgtweg bekijken en zien hoe wij daartoe zijn gekomen. Ook is het mogelijk om uw vragen te stellen.

Vanaf maandag 15 juli 2024 kunt u de informatiepanelen en het VO Dilgtweg via deze pagina teruglezen.

Terugblik infoavond 14 februari 2024

Op 14 februari 2024 was er een infomarkt. Ook de plannen voor de Herinrichting Dilgtweg zijn toen gepresenteerd.

Tijdens deze infomarkt hebben omwonenden hun knelpunten en wensen aangegeven. De reacties worden verwerkt en meegenomen in het verdere ontwerpproces. Bekijk de reacties (pdf 209 kB).

Planning

WanneerActiviteit
11 juli 20242de inloopbijeenkomst en de presentatie van het voorlopige ontwerp.
3e en 4e kwartaal 2024De uitwerking van het voorlopige ontwerp naar een definitief ontwerp.
December 2024Raadsbesluit tot uitvoering.
1e helft 2025Voorbereiding van de uitvoering.
Na de zomer 2025Start van de uitvoering.

Deze planning is onder voorbehoud. Voorafgaand aan de uitvoering informeren we de buurtbewoners.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen? Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon. Vul bij onderwerp 'Herinrichting Dilgtweg' in.