Groningen Goed op Weg

Naar een leefbare, schone en gezonde gemeente.

Groningen groeit. De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid. Groningen is zelfs een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Deze toename zit vooral in het stedelijk deel van onze gemeente: de stad. Een sterk groeiende gemeente betekent ook een toename van verkeer, dat steeds meer ruimte vraagt en inneemt.

Waarom een nieuwe mobiliteitsvisie?

We willen een aantrekkelijk leefklimaat bieden én in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent goede keuzes maken over hoe er binnen, van en naar onze gemeente wordt gereisd. Waarbij we zeker het belang van mobiliteit voor het maatschappelijk en economisch functioneren van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Hoe we al deze uitgangspunten en ambities in goede banen willen leiden, daar gaat de nieuwe visie op mobiliteit straks over.

Goedkeuring door raad

Het college heeft de nieuwe conceptvisie en reactienota goedgekeurd en doorgestuurd naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in december 2021 het definitieve besluit over de mobiliteitsvisie.

Planning:

  • 8 december - Inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad
  • 15 december - Meningvormende vergadering gemeenteraad
  • 22 december - Besluitvormende vergadering gemeenteraad

De exacte tijdstippen voor behandeling kunt u te zijner tijd vinden op gemeenteraad.groningen.nl. Wilt u eventueel inspreken bij de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen met de griffie.

Voor blinden en slechtzienden:

Raadsvoorstel, mobiliteitsvisie en bijbehorende stukken voor de gemeenteraad:

Contact

Hebt u een vraag of een opmerking? Dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar goedopweg@groningen.nl

Inspraakperiode concept-mobiliteitsvisie

Van vrijdag 23 april tot en met zondag 6 juni 2021 lag de concept-mobiliteitsvisie (pdf 1,5 MB) ter inzage. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in een reactienota. Per reactie is bekeken of de concept mobiliteitsvisie moet worden aangepast.

Daarnaast is de conceptvisie in de vorm van stellingen voorgelegd aan het bewonerspanel ‘Groningen Gehoord’ (pdf 1,6 MB).

Eenmalige uitzending: Groningen Goed op Weg live

Gespreksleider Mathilde Lubbers ging dinsdag 18 mei samen met wethouder Van der Schaaf en wethouder Broeksma in gesprek over de plannen en ambities uit de concept-mobiliteitsvisie. Kijk deze uitzending terug:

Mobiliteitsmagazine

Lees het Mobiliteitsmagazine (mei 2021, pdf 4,4 MB)

Meer informatie