Groningen Goed op Weg

De toekomst van de bereikbaarheid van Groningen: Groningen Goed op Weg.

Waarom een nieuwe mobiliteitsvisie?

De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid. Groningen is zelfs een van de sterke groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Deze toename zit vooral in het stedelijk deel van onze gemeente: de stad. Een sterk groeiende gemeente betekent ook een toename van verkeer, dat steeds meer ruimte vraagt en inneemt. Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk leefklimaat bieden én in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent goede keuzes maken over hoe er binnen, van en naar onze gemeente wordt gereisd. Waarbij we zeker het belang van mobiliteit voor het maatschappelijk en economisch functioneren van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Hoe we al deze uitgangspunten en ambities in goede banen willen leiden, daar gaat de nieuwe visie op mobiliteit straks over.   

Samen zoeken naar een antwoord op mobiliteitsvraagstukken

We willen iedereen bedanken voor het insturen van ideeën, suggesties en knelpunten. Met uw input kunnen wij verder met het schrijven van een concept mobiliteitsvisie. Na de zomer hopen we deze klaar te hebben.

Denkt u na de zomer weer mee?

Na de zomer willen we weer met u in gesprek over de mobiliteitsvisie. Uiteindelijk zal na de inspraakperiode de mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg definitief worden. Zo houden we Groningen in 2040 nog steeds leefbaar en bereikbaar.

Meer informatie