Groningen Goed op Weg

Groningen groeit. De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid.

Groningen: een sterk groeiende gemeente

Groningen is zelfs een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Deze toename zit vooral in het stedelijk deel van onze gemeente: de stad. Een sterk groeiende gemeente betekent ook een toename van verkeer, dat steeds meer ruimte vraagt en inneemt.

Waarom een nieuwe mobiliteitsvisie?

Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk leefklimaat bieden én in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent goede keuzes maken over hoe er binnen, van en naar onze gemeente wordt gereisd. Waarbij we zeker het belang van mobiliteit voor het maatschappelijk en economisch functioneren van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Hoe we al deze uitgangspunten en ambities in goede banen willen leiden, daar gaat de nieuwe visie op mobiliteit straks over. 

Waar staan we nu?

In het voorjaar van 2020 vroegen we inwoners, grote werkgevers, ondernemers én belangenverenigingen van de gemeente Groningen met de campagne ‘Groningen Goed op Weg’ mee te denken over de Groningse mobiliteit. De binnengekomen opmerkingen, suggesties en reacties op de campagne gebruikten we bij het uitwerken van de concept mobiliteitsvisie.

Binnenkort ligt de conceptvisie ter inzage en kunt u het document inzien op deze projectpagina.

Meer informatie