Groningen Goed op Weg

Naar een leefbare, schone en gezonde gemeente.

Groningen groeit. De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid. Groningen is zelfs een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Deze toename zit vooral in het stedelijk deel van onze gemeente: de stad. Een sterk groeiende gemeente betekent ook een toename van verkeer, dat steeds meer ruimte vraagt en inneemt.

Waarom een nieuwe mobiliteitsvisie?

Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk leefklimaat bieden én in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent goede keuzes maken over hoe er binnen, van en naar onze gemeente wordt gereisd. Waarbij we zeker het belang van mobiliteit voor het maatschappelijk en economisch functioneren van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Hoe we al deze uitgangspunten en ambities in goede banen willen leiden, daar gaat de nieuwe visie op mobiliteit straks over. Inmiddels ligt er een conceptvisie. Wethouder Broeksma licht de hoofdthema’s toe:

Inspraakperiode concept-mobiliteitsvisie

Van vrijdag 23 april tot en met zondag 6 juni 2021 lag de concept-mobiliteitsvisie (pdf 1,5 MB) ter inzage. In juni en juli verwerkt de gemeente de binnengekomen reacties in een reactienota. In het najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de visie en de reactienota.

Bent u benieuwd naar de concept-mobiliteitsvisie? U kunt de conceptvisie zelf doorlezen of de uitzending Groningen Goed op Weg live terugkijken.

Contact

Hebt u een vraag of een opmerking? Dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar goedopweg@groningen.nl

Eenmalige uitzending: Groningen Goed op Weg live

Gespreksleider Mathilde Lubbers ging dinsdag 18 mei samen met wethouder Van der Schaaf en wethouder Broeksma in gesprek over de plannen en ambities uit de concept-mobiliteitsvisie. Kijk deze uitzending terug:

Mobiliteitsmagazine

Lees het Mobiliteitsmagazine (mei 2021, pdf 4,4 MB)

Meer informatie