Groningen Goed op Weg

De toekomst van de bereikbaarheid van Groningen: Groningen Goed op Weg.

Waarom een nieuwe mobiliteitsvisie?

De gemeente Groningen is in Noord-Nederland een magneet voor mensen en bedrijvigheid. Groningen is zelfs een van de sterke groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Deze toename zit vooral in het stedelijk deel van onze gemeente: de stad. Een sterk groeiende gemeente betekent ook een toename van verkeer, dat steeds meer ruimte vraagt en inneemt. Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk leefklimaat bieden én in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat betekent goede keuzes maken over hoe er binnen, van en naar onze gemeente wordt gereisd. Waarbij we zeker het belang van mobiliteit voor het maatschappelijk en economisch functioneren van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Hoe we al deze uitgangspunten en ambities in goede banen willen leiden, daar gaat de nieuwe visie op mobiliteit straks over.   

Infographic

video ruim 31.000 keer gezien, 163 ideeën en reacties via facebook, 43 ideeën en plannen via e-mail en een woordwolk van reactiesKlik op de afbeelding voor een grotere weergave (2,2 MB).

Denkt u in 2021 weer mee?

Dit voorjaar dachten veel mensen online mee over onze Groningse mobiliteit in 2040. Via mail en social media ontvingen we veel suggesties en ideeën: van meer ondergrondse parkeerplekken voor auto’s en fietsen tot het stimuleren van deelmobiliteit en meer elektrisch vervoer. Begin 2021 ligt er een concept-mobiliteitsvisie. Dat betekent dat we dan graag weer met inwoners van Groningen in gesprek gaan. 

Bijeenkomst Groningen Goed op Weg

In de loop van januari 2021 vindt u hier de datum en tijd voor de bijeenkomsten. 

Meer informatie