Groningen Goed op Weg

Groningen gaat er in de toekomst anders uitzien met meer ruimte voor groen, ontmoeten, fietsen, lopen en spelen. Kortom, meer ruimte voor de mensen die in onze gemeente wonen en werken. Op deze manier blijft Groningen een bruisende gemeente met een levendige economie en een rijk sociaal en cultureel leven waar het goed wonen, werken en verblijven is. Groningen is nu al de gezondste gemeente van ons land en dat willen we blijven.

Animatie Mobiliteitsvisie

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Om te kunnen werken, studeren, winkelen, ontspannen, ontmoeten, cultuur beleven en sporten, verplaatsen wij ons iedere dag meerdere keren. Iedere dag komen er bovendien nog eens 180.000 mensen naar onze gemeente toe. De komende jaren wordt het aantal verplaatsingen alleen maar meer.

Nu al lopen we tegen de grenzen van de mobiliteit in onze gemeente aan. Immers, Groningen groeit en dat geldt ook voor de mobiliteit. Om te voorkomen dat de groei van onze mobiliteit ten koste gaat van het welzijn van onze inwoners, geven we andere vervoersvormen dan de auto in het vervolg prioriteit.

Waar nu nog de auto leidend is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte dat. En juist auto’s nemen veel openbare ruimte in: rijdend en stilstaand. Dit gaat ten koste van de ruimte voor een fijne en gezonde leefomgeving. In Groningen durfden we al vaker te kiezen om de dominantie van de auto terug te dringen. Goede voorbeelden hiervan zijn de binnenstad van Groningen, het Noorderplantsoen en het centrum van Haren. Plekken waarvan niemand zich meer kan voorstellen dat auto’s hier ooit domineerden.