Herinrichting De Savornin Lohmanlaan

De gemeente wil De Savornin Lohmanlaan veiliger en groener inrichten en heeft hiervoor een ontwerp gemaakt.

De Savornin Lohmanlaan

De Savornin Lohmanlaan is een 30 km/uur-straat, maar is nu niet zo ingericht. Door de brede rijbaan wordt er vaak hard gereden, wat vooral voor voetgangers en fietsers onveilig is. Daarom wil de gemeente de straat anders inrichten. 

Hieronder een indruk van de nieuwe inrichting met een smallere straat en meer groen.

Wat zijn de plannen?

De plannen zijn: 

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid door de straat op een aantal plekken te versmallen en door snelheid remmende maatregelen zoals drempels aan te leggen. 
  • Aanleggen van nieuw groen en uitbreiden van bestaand groen om in de toekomst meer neerslag te kunnen opvangen en te zorgen voor verkoeling op warme dagen. 
  • Opnieuw inrichten van het winkelplein voor de supermarkt met ruimte voor ontmoeting en groen.  

U kunt hieronder het ontwerp voor de nieuwe inrichting van De Savornin Lohmanlaan bekijken. 

Terugblik op inloopbijeenkomst 19 maart 2024

Op 19 maart 2024 was er een inloopbijeenkomst over De Savornin Lohmanlaan in de Coendersborg. Veel betrokken bewoners waren aanwezig en er zijn goede opmerkingen gemaakt. Over het algemeen valt te zeggen dat bewoners blij zijn dat er plannen worden gemaakt om de snelheid van autoverkeer te verminderen. De hoge snelheid van het autoverkeer, het aantal parkeerplaatsen en de hoeveelheid auto's in de straat zijn onderwerpen die de aanwezigen vaak noemden. De gemeente heeft alle opmerkingen en reacties verzameld en gaat hiermee het ontwerp verder afmaken.

Verder ontwerp en uitvoering

Met de opmerkingen van bewoners werkt de gemeente het ontwerp verder uit naar een definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarna het definitief ontwerp vast. Na deze vaststelling worden de werkzaamheden technisch voorbereid en daarna kan een aannemer beginnen met de uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in het begin van 2025.  

Planning

  • Oktober 2024: besluitvorming raad.
  • Begin 2025: start uitvoering.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen? Vul het contactformulierexterne-link-icoon in.