Welstandsnota en welstandskaart

De welstandsnota heeft als doel om bij bouwplannen de beoordeling van welstand binnen een inhoudelijk en objectief kader te plaatsen. Daarmee dienen we de rechtszekerheid van initiatiefnemers met plannen.

Daarnaast waarborgt de welstandsnota de kwaliteit van de welstandstoetsing en biedt deze samenhang in gemeentelijk beleid dat zich richt op de kwaliteit van het stadsbeeld.

Welstand

Met welstand kan de gemeente bij bouwplannen invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de architectuur, het materiaalgebruik en de kleuren van een bouwwerk. Zowel bij nieuwe gebouwen als bij (ingrijpende) verbouwingen van bestaande bouwwerken. Ook wordt gekeken naar of en hoe een gebouw in zijn omgeving past.

Beeldkwaliteitsplannen

Meer informatie