A-kwartier

Samen met buurtbewoners, eigenaren en ondernemers is de Toekomstvisie A+kwartier in Groningen gemaakt.

Herinrichting

Samen met buurtbewoners, eigenaren en ondernemers is in 2016 de Toekomstvisie A+kwartier gemaakt. Hierin staan de doelen voor de herinrichting van het gebied. Inmiddels is een groot deel van het Akwartier heringericht tot leefstraten. De straten zijn voorzien van nieuwe bestrating en er is extra kleinschalig groen toegevoegd.

De komende maanden worden gebruikt voor de laatste afrondende zaken. Hiermee komt een einde aan het meerjarenproject A+kwartier, dat mede is vormgegeven door de actieve inzet van de buurt. Met het bestuur van de bewonersorganisatie van het A-kwartier is afgestemd om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Voor de zomer wordt daarom nog een afrondende activiteit georganiseerd voor de buurt.

Stoep

In de leefstraten in het A-kwartier is een strook voor de gevel vrijgelaten. Bewoners mogen deze strook gebruiken en inrichten. Inspiratie hiervoor staat in het stoepenboek (pdf 2 MB). De afgelopen tijd zijn door bewoners al mooie invullingen geven aan de stoep. Zo zijn er onder andere bankjes en groen toegevoegd.

Toekomst

In 2016 is de basis gelegd voor de verandering van het A-kwartier. Dit is vastgelegd in een toekomstvisie. In de Toekomstvisie A+kwartier 2016 (pdf 2,2 MB) staan doelen over:

  • Wonen
  • Bedrijvigheid
  • Inrichting A-kwartier

De ontwikkelingen en plannen in het A-kwartier worden gepresenteerd in Berichten uit het A+kwartier 2016 (pdf 3,8 MB). In het A+kwartier Berichtenboek 2018 (pdf 3,2 MB) blikken bewoners en ondernemers terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en kijken ze vooruit naar de toekomst.

Tussen 2016 en 2022 is er gewerkt aan de openbare ruimte. 

Bestemmingsplan

Voor de straten waarin de prostitutie zat (Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat), is een nieuw bestemmingsplanexterne-link-icoon gemaakt. Het bestemmingsplan regelt het gebruik en de bouwmogelijkheden in deze straten.

Onder andere de volgende regels zijn in het bestemmingsplan opgenomen:

  • Maximale bouwhoogte.
  • Minimale gebruiksoppervlakte voor woningen.
  • Gemengde bestemming om een mix van wonen en kleinschalige bedrijvigheid (zoals daghoreca en detailhandel) mogelijk te maken.

Leegstand

De gemeente wil leegstand in het A-kwartier tegengaan. Dat past binnen de ambities van de Toekomstvisie A+kwartier.

Daarom is voor de straten Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat vanaf 1 september 2018 een leegstandsverordening (pdf 2,4 MB) van kracht. De leegstandverordening geldt voor het volgende gebiedexterne-link-icoon (kaart, 453 kB).

Deze leegstandsverordening verplicht eigenaren van een leegstaand gebouw dit te melden aan de gemeente als de leegstand langer duurt dan 6 maanden. Het gaat om leegstaande gebouwen met een bedrijfsfunctie of gemengde functie, niet om woonruimtes.

Melden van leegstand

Bent u eigenaar van een gebouw dat langer leeg staat dan 6 maanden? Dan moet u dit melden via ons contactformulierexterne-link-icoon. Als u geen melding maakt, dan kunt u een boete krijgen. 

Vermeld de volgende gegevens:

  • Contactgegevens eigenaar.
  • Gegevens van het gebouw:  adres, bouwjaar, kadastrale aanduiding, datum leegstand, aantal te verhuren m2, aantal leegstaande m2, datum leegstand.

Na uw melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de leegstand. Tijdens dit overleg wordt besproken hoe de leegstand van het gebouw kan worden opgelost. De gemeente kan een gebruiker voordragen. Ook kan de gemeente u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

Besluiten