build-reside iconA-kwartier

Samen met buurtbewoners, eigenaren en ondernemers is de Toekomstvisie A+kwartier in Groningen gemaakt.

Wat is de Toekomstvisie A+kwartier

In de Toekomstvisie A+kwartier 2016 (pdf 2,2 MB) staan doelen over:

  • wonen;
  • bedrijvigheid;
  • inrichting A-kwartier.

De ontwikkelingen en plannen in het A-kwartier worden gepresenteerd in Berichten uit het A+kwartier 2016 (pdf 3,8 MB).
In het A+kwartier Berichtenboek 2018 (pdf 3,2 MB) blikken bewoners en ondernemers terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en kijken ze vooruit naar de toekomst.

Tussen 2016 en 2022 wordt gewerkt aan de openbare ruimte. Het bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat is van toepassing.

Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat

Voor de straten waarin de prostitutie zat (Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat), is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan regelt het gebruik en de bouwmogelijkheden in deze straten.

Onder andere de volgende regels zijn in het bestemmingsplan opgenomen:

  • maximale bouwhoogte;
  • minimale gebruiksoppervlakte voor woningen;
  • gemengde bestemming om een mix van wonen en kleinschalige bedrijvigheid (zoals daghoreca en detailhandel) mogelijk te maken.

Leegstandsverordening

De gemeente wil leegstand in het A-kwartier tegengaan. Dat past binnen de ambities van de Toekomstvisie A+kwartier.

Daarom is voor de straten Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat vanaf 1 september 2018 een leegstandsverordening (pdf 2,4 MB) van kracht. De leegstandverordening geldt voor het volgende gebied (kaart, 453 kB).

Deze leegstandsverordening verplicht eigenaren van een leegstaand gebouw dit te melden aan de gemeente als de leegstand langer duurt dan 6 maanden. Het gaat om leegstaande gebouwen met een bedrijfsfunctie of gemengde functie, niet om woonruimtes.

Melden van leegstand

Bent u eigenaar van een gebouw dat langer leeg staat dan 6 maanden? Dan moet u dit melden bij de gemeente via het formulier melding leegstand. Als u geen melding maakt, dan kunt u een boete krijgen.   

Na uw melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de leegstand. Tijdens dit overleg wordt besproken hoe de leegstand van het gebouw kan worden opgelost. De gemeente kan een gebruiker voordragen. Ook kan de gemeente u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

Maatregelen openbare ruimte

Een belangrijke actie uit de toekomstvisie, is het maken van 'groene leefstraten'. Bewoners en ondernemers denken samen met de gemeente na over hoe de buurt eruit moet gaan zien.

In 2017 zijn de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat aangepakt. De ontwerpen voor De Laan en de Visserstraat (pdf 6,5 MB) zijn klaar. De herinrichting van De Laan en de Visserstraat zijn in 2020 afgerond.

Definitief ontwerp & werkzaamheden

De definitieve ontwerpen van de herinrichting van de Turftorenstraat, de Grote Kromme Elleboog en de Akerkstraat zijn gereed. De direct aanwonenden en ondernemers uit deze straten zijn hierbij betrokken geweest.

In het 2e kwartaal van 2021 heeft de gemeente het definitief ontwerp vastgesteld. Op 20 december 2021 is er een informatiebijeenkomst (pdf 2.7 MB) geweest. Tijdens deze informatiebijeenkomst is aangegeven dat de werkzaamheden 14 maart 2022 zouden beginnen. Inmiddels zijn ze al druk aan de gang. Ze zijn begonnen bij het smalle gedeelte van de Turftorenstraat. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind september 2022 zijn afgerond. 

In het ontwerp voor de leefstraten is een strook voor de gevel vrijgelaten. Bewoners mogen deze strook gebruiken en inrichten. Inspiratie hiervoor staat in de 'inspiratiegids voor een mooier A+kwartier' (pdf 3 MB).

Besluiten

  • Herinrichting Akerkstraat - presentatie 9 oktober 2019 (digitale presentatie)
  • Hebt u suggesties, opmerkingen of vragen naar aanleiding dit project? Neem dan contact op via het contactformulier.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de vergunningsaanvragen in het A-kwartier? Download dan de Groningen – OmgevingsAlert app. Deze app toont de actuele vergunningsaanvragen voor de omgevingsvergunningen bij u in de buurt (of rond een ander adres naar keuze).
  • Wijkwebsite a-kwartier.nl