U bent hier

Woonvergunningen

U wilt een pad aanleggen, een sloot graven of dempen, bomen planten, grond ophogen of afgraven in gebieden met een speciale waarde.

U wilt uw woning, die ouder is dan 15 jaar, splitsen in meer appartementen.

Wilt u op een woonboot gaan wonen? Dan hebt u een ligplaats en een ligplaatsvergunning nodig. Als u een boot wilt bouwen of verbouwen, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig.