Woning splitsen

Wilt u uw woning splitsen in appartementsrechten? Als uw woning 15 jaar of ouder is, hebt u een splitsingsvergunning nodig. Voor het kadastraal splitsen van bedrijfsruimte is geen vergunning nodig. Voor de verbouwing hebt u mogelijk ook een omgevingsvergunning en een woningvormingsvergunning nodig.

Splitsingsvergunning aanvragen

Voorwaarden

  • U moet eigenaar zijn van het pand.
  • Het pand moet goed onderhouden zijn.
  • De indeling van het gebouw moet geschikt zijn voor splitsing.
  • Het pand mag niet onbewoonbaar verklaard zijn.
  • Voor het kadastraal splitsen van bedrijfsruimte is geen vergunning nodig.

Aanvragen

  1. Lees eerst in de toelichting (pdf 523 kB) hoe u de splitsingsvergunning aanvraagt en welke documenten u moet meesturen.
  2. Vul dan het aanvraagformulier woningsplitsing (pdf 49 kB) helemaal in en verzamel alle documenten die u moet meesturen.
  3. Stuur daarna alle documenten via ons contactformulier VTHexterne-link-icoon (Vergunningen Toezicht en Handhaving).

Termijn

Termijn splitsingsvergunning is maximaal 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken.

Woonvormings- en omgevingsvergunning

Voor de verbouwing hebt u misschien ook een omgevings- en een woningvormingsvergunning nodig.

Woningvormingsvergunning

  • De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van het beleidexterne-link-icoon.
  • Een onderdeel van de toetsing is de zogenaamde omgevingstoets. De gemeente kijkt naar de voorraad gezinswoningen in de wijk, wijkverbetering en leefbaarheid.

Online woningvormingsvergunning aanvragen >externe-link-icoon

Termijn woningvormingsvergunning is maximaal 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken.

Omgevingsvergunning

Ga naar de pagina omgevingsvergunning aanvragen.

Kosten

Beschrijving2024
Splitsingsvergunning, per appartement dat door splitsing ontstaat€ 302,51
Woningvormingsvergunning€ 2.983,48

Contact

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwenexterne-link-icoon