Woning splitsen

Wilt u uw woning splitsen in appartementsrechten? Als uw woning 15 jaar of ouder is, hebt u een splitsingsvergunning nodig. Voor het kadastraal splitsen van bedrijfsruimte is geen vergunning nodig. Voor de verbouwing hebt u mogelijk ook een omgevingsvergunning en een woningvormingsvergunning nodig.

Aanvragen

Naar het loket in Groningen, Haren, Ten Boer

Vraagt u de vergunningen liever aan bij het loket? Kom dan naar het loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Telefoon: 14 050 | contactformulier

Kijk bij Bezoekadressen en Openingstijden.

Hoe het werkt

 • Aanvraagformulier invullen en gevraagde documenten bijvoegen.
 • Versturen of mailen naar gemeente.
 • Termijn splitsingsvergunning en woningvormingsvergunning is maximaal 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken.

Wat u moet weten

Splitsingsvergunning

Lees ook de toelichting (pdf 523 kB)

 • U moet eigenaar zijn van het pand.
 • Het pand moet goed onderhouden zijn.
 • De indeling van het gebouw moet geschikt zijn voor splitsing.
 • Het pand mag niet onbewoonbaar verklaard zijn.
 • Voor het kadastraal splitsen van bedrijfsruimte is geen vergunning nodig.

Woningvormingsvergunning

 • De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van het beleid.
 • Een onderdeel van de toetsing is de zogenaamde omgevingstoets. De gemeente kijkt naar de voorraad gezinswoningen in de wijk, wijkverbetering en leefbaarheid.

Wettelijke regels

 • Burgerlijk Wetboek (BW) (splitsingsvergunning)
 • Huisvestingsverordening (splitsingsvergunning en woningvormingsvergunning)

Kosten

 
Beschrijving Prijs
Splitsingsvergunning, per appartement dat door splitsing ontstaat € 268,00
Woningvormingsvergunning € 658,00

Meer informatie

Kijk op Overzicht omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.