Woning splitsen

Wilt u uw woning splitsen in appartementsrechten? Als uw woning 15 jaar of ouder is, hebt u een splitsingsvergunning nodig. Voor het kadastraal splitsen van bedrijfsruimte is geen vergunning nodig. Voor de verbouwing hebt u mogelijk ook een omgevingsvergunning en een woningvormingsvergunning nodig.

Splitsingsvergunning aanvragen

Voorwaarden

  • U moet eigenaar zijn van het pand.
  • Het pand moet goed onderhouden zijn.
  • De indeling van het gebouw moet geschikt zijn voor splitsing.
  • Het pand mag niet onbewoonbaar verklaard zijn.
  • Voor het kadastraal splitsen van bedrijfsruimte is geen vergunning nodig.

Aanvragen

  1. Lees eerst in de toelichting (pdf 523 kB) hoe u de splitsingsvergunning aanvraagt en welke documenten u moet meesturen.
  2. Vul dan het aanvraagformulier woningsplitsing (pdf 49 kB) helemaal in en verzamel alle documenten die u moet meesturen.
  3. Stuur daarna alle documenten via ons contactformulier VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving).

Termijn

Termijn splitsingsvergunning is maximaal 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken.

Woonvormings- en omgevingsvergunning

Voor de verbouwing hebt u misschien ook een omgevings- en een woningvormingsvergunning nodig.

Woningvormingsvergunning

  • De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van het beleid.
  • Een onderdeel van de toetsing is de zogenaamde omgevingstoets. De gemeente kijkt naar de voorraad gezinswoningen in de wijk, wijkverbetering en leefbaarheid.

Online woningvormingsvergunning aanvragen >

Termijn woningvormingsvergunning is maximaal 8 weken. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken.

Omgevingsvergunning

Ga naar de pagina omgevingsvergunning aanvragen.

Kosten

Kosten vergunning woning splitsen
Beschrijving 2022
Splitsingsvergunning, per appartement dat door splitsing ontstaat € 268,70
Woningvormingsvergunning € 2.650,00

Meer informatie

Kijk op overzicht omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

Contact

Vraagt u de vergunningen liever aan bij het loket? Kom dan naar Loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Telefoon 14 050
Contactformulier VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving) 
Bezoekadressen en openingstijden