Ligplaatsvergunning aanvragen

Welke documenten hebt u nodig bij aankoop, vervanging of verbouw van een schip?

Aanvragen

In welke situatie moet u welke documenten sturen/inleveren?

Aanvrager koopt schip van huidige vergunninghouder en vraagt overschrijving aan van de vergunning op naam (1 aanvrager).

 • Aanvraagformulier (pdf 537 kB) ingevuld en ondertekend door aanvrager.
 • Afstandsverklaring (pdf 531 kB) ingevulde en ondertekend door verkoper.
 • Foto van linker en rechter zijde schip.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.
 • Eigendomsbewijs schip, zoals kopie koopakte.

E-mailadres en postadres staan in het aanvraagformulier

De aanvrager wil het huidige schip vervangen.

 • Aanvraagformulier (pdf 537 kB) ingevuld en ondertekend door aanvrager.
 • Foto van linker en rechter zijde. In het geval van een nieuw te bouwen schip vragen wij tekeningen schaal 1:100. Op de tekeningen zijn in ieder geval de zijaanzichten en het bovenaanzicht van het schip te zien, voorzien van een deugdelijke maatvoering.
 • Eigendomsbewijs van het nieuwe schip, zoals kopie koopakte. Bij nieuwbouw een door de aanvrager verstrekte en ondertekende bouwopdracht.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de aanvrager, als wij die nog niet hebben.
 • Een verklaring van wat er wanneer met het oude schip gebeurt.
  • Sloop: Naam en adres van sloper en slooplocatie.
  • Verkoop: Kopie geldig identiteitsbewijs van de koper van het oude schip.
 • U hebt meestal ook een omgevingsvergunning (activiteit bouwen)externe-link-icoon nodig.

Het oude schip moeten buiten de wateren van de gemeente Groningen worden gebracht. Bij verkoop binnen de gemeente Groningen moet de koper hiervoor een ligplaatsvergunning kunnen krijgen.

E-mailadres en postadres staan in het aanvraagformulier

De aanvrager wil het huidige schip verbouwen.

 • Aanvraagformulier (pdf 537 kB) ingevuld en ondertekend door aanvrager.
 • Tekeningen schaal 1:100 van het schip zoals het er na de verbouw uit zal zien. Op de tekeningen zijn in ieder geval de zijaanzichten en het bovenaanzicht van het schip te zien, voorzien van een deugdelijke maatvoering.
 • Foto van linker en rechter zijde van het schip van vóór de verbouw, als wij die nog niet hebben.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de aanvrager, als wij die nog niet hebben. 
 • U hebt meestal ook een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) externe-link-icoonnodig.

De foto’s zijn nodig om het schip te kunnen identificeren en om te kunnen beoordelen of er sprake is van een situatie zoals genoemd in de artikelen 5, 20 en 26 van de verordening openbaar vaarwater 2020externe-link-icoon.

E-mailadres en postadres staan in het aanvraagformulier

U kunt ook langskomen aan het Harm Buiterplein 1 (Europapark). U moet dan wel eerst een afspraak maken >externe-link-icoon (vermeld bij 'Notitie' het onderwerp en/of het adres).

Vergeet niet de juiste documenten mee te nemen!

Kosten

Beschrijving2024

Vergunning in geval van overdracht eigendom

€ 280,65

Vergunning in geval van vervanging, vergroting of wijziging

Vraagt u ook een omgevingsvergunning aan? Dan zal dit bedrag niet in rekening worden gebracht maar het bedrag voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning betaalt u een percentage van de bouwsom als kosten aan de gemeente. In de legesverordening 2024externe-link-icoon (hoofdstuk 2) staat vermeld welke kosten dit zijn.

€ 654,90

Meer informatie