Regels voor bewoners woonboten en woonwagens

Wilt u op een woonboot of in een woonwagen gaan wonen? Dan zijn daar regels voor.

Woonboten

Wilt u op een woonboot gaan wonen? Dan hebt u een ligplaats en een ligplaatsvergunning nodig. Wilt u een woonboot bouwen, verbouwen of bouwen op de oever? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Als woonbootbewoner betaalt u belastingen aan de gemeente.

Hoe komt u aan een ligplaats? Dat kan op 2 manieren:

 • U koopt een woonboot met een ligplaatsvergunning. Vraag de gemeente om de vergunning op uw naam te zetten.
 • Voor nieuwe ligplaatsen is er een wachtlijst. U kunt zich hiervoor inschrijven. Download het inschrijfformulier (pdf 517 kB), vul het in en stuur het naar:

Loket Bouwen en Wonen, gemeente Groningen
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

Telefoon 14 050
contactformulierexterne-link-icoon

Gebruik ligplaats

 • Uw ligplaats mag niet langer dan 3 maanden per jaar leeg zijn. In bijzondere gevallen kunt u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.
 • U mag uw ligplaats niet verhuren of uitlenen als uw woonboot er niet ligt.
 • Wilt u uw ligplaats ruilen met die van iemand anders? U hebt dan beiden een nieuwe ligplaatsvergunning nodig.
 • Wilt u een andere woonboot op uw ligplaats leggen? Dan hebt u een nieuwe ligplaatsvergunning nodig.
 • Als u uw woonboot gaat verbouwen, hebt u een nieuwe ligplaatsvergunning nodig.

Woonboot bouwen of verbouwen

U hebt meestal ook een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) nodig.

Gebruik oever

 • De oever of kade bij uw woonboot is meestal eigendom van de gemeente Groningen.
 • Wilt u deze gebruiken, bijvoorbeeld om op te bouwen? Als u de grond in gebruik krijgt, sluit de gemeente een bruikleenovereenkomst met u af.
 • Had de vorige eigenaar al een bruikleenovereenkomst? Vraag de gemeente om deze op uw naam te zetten.
 • Voor het bouwen op de oever hebt u meestal een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) nodig. U kunt deze vergunning alleen aanvragen als u eigenaar van de grond bent of een bruikleenovereenkomst met de gemeente hebt.

Welstand op het water

Voor alle woonschepen zijn er welstandsregels. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in de Watervisie ‘Koersen op Water’. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Per kanaalvak is gekeken welke regels er gelden, afgestemd op het karakter van de plek. Daarnaast volgt de gemeente de algemene welstandseisen voor gebouwen op het land. Deze staan in de Welstandsnota Groningen 2020.

Gemeentelijke belastingen en liggeld voor woonboten

Meer informatie

Woonwagens

De gemeente Groningen heeft een afdeling Bijzondere Woonvormen. Deze afdeling is onder andere bezig met:

 • Het beheer en onderhoud van de woonwagenlocaties
 • Het toewijzen van de woonwagenstandplaatsen aan nieuwe huurders
 • De veiligheid en leefbaarheid op de locaties
 • Ontwikkeling van nieuwe standplaatsen

Woonwagenlocaties

In de gemeente Groningen zijn 11 woonwagenlocaties met in totaal 123 standplaatsen voor woonwagens. De grootte van deze locaties verschilt, van 2 tot wel ruim 70 standplaatsen. De gemeente is momenteel op zoek naar een nieuwe locatie. Meer informatie daarover vindt u op Locatie woonwagens.

Er zijn 3 locaties voor kermisexploitanten. Dit zijn 2 locaties met woon-werk standplaatsen en 1 locatie met een woonbestemming.

De andere 8 locaties zijn voor woonwagenbewoners (reizigers). Op drie van deze locaties zijn ook de woningen die alleen voor de doelgroep woonwagenbewoners bestemd zijn. Deze woningen zijn van  woningcorporatie Wierden en Borgen.

Er is een wachtlijst voor alle standplaatsen in de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft geen standplaatsen te koop. De standplaatsen worden verhuurd. Op één locatie is er sprake van erfpacht.  

De meeste standplaatsen zijn van gemeente Groningen. 16 standplaatsen zijn van woningcorporatie Wierden en Borgen. Beheer en onderhoud van de locaties gebeurt door gemeente Groningen en voor een deel door woningcorporatie Wierden en Borgen.

In de huisvestingsverordeningexterne-link-icoon staan de regels over de wachtlijst.

Inschrijven voor een woonwagenstandplaats

 • Meld u aan via het contactformulierexterne-link-icoon bij de afdeling Bijzondere Woonvormen van gemeente Groningen.
 • U krijgt dan een inschrijfformulier voor de wachtlijst. Inschrijven is gratis.
 • U komt na deze inschrijving op de wachtlijst. U wordt ingedeeld in de juiste categorie en krijgt hiervan een bevestiging.
 • Komt er een standplaats vrij? Wij nemen contact met u op als u aan de beurt bent voor een standplaats.

Vragen?

Vragen over woonwagens of de locaties in de gemeente Groningen? Neem contact op via het contactformulierexterne-link-icoon met de afdeling Bijzondere Woonvormen of bel 14 050.

Overige Bijzondere Woonvormen

Groningen kent verder een veelheid aan locaties met bijzondere woonvormen. Van stadsnomaden tot woonschepen.

Hebt u daar vragen over  neemt u dan ook contact op via het contactformulierexterne-link-icoon.