Gemeentegroen gebruiken als tuin

Wilt u de tuin van uw woning of bedrijf uitbreiden met een stukje gemeentegroen dat grenst aan uw grond? Dan kunt u de gemeente vragen of u deze strook gemeentegrond mag gebruiken of kopen.

Wat u moet weten

Koopt u een woning of een bedrijf waarbij de vorige eigenaar een stukje gemeentegrond in gebruik had op basis van een bruikleenovereenkomst?

In dat geval gaat deze niet automatisch over op de nieuwe eigenaar. U moet dan een nieuwe aanvraag doen. De situatie zal opnieuw bekeken worden, waaruit een advies komt. Dit advies kan ook een afwijzing zijn.

Aanvragen

Een aanvraag kan alleen gedaan worden door de eigenaar en bewoner van de grond ernaast (hoofdperceel).

U kunt uw aanvraag via het contactformulier sturen naar de gemeente. 

Contactformulierexterne-link-icoon >

U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Groningen
Stadsontwikkeling
Postbus 7081
9701 JB  GRONINGEN

Meesturen

Als er een vergunning nodig is, dan moet u de aanvraag doen via het Loket Bouwen en Wonen.

  Na uw aanvraag

  Ontvangstbevestiging

  Nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

  Onderzoek en advies

  De gemeente onderzoekt of het wenselijk en mogelijk is deze strook gemeentegrond te verkopen of in bruikleen te geven. Naast een ruimtelijke toetsing wordt er ook gekeken;

  • of het gebruik als tuin binnen het bestaande bestemmingsplan (per 1 januari 2024 omgevingsplan) past,
  • of de strook groen onderdeel uitmaakt van de Gemeentelijke Ecologische Structuur,
  • of de uitgifte al dan niet leidt tot onlogische kadastrale grenzen,
  • of er kabels en leidingen in de grond liggen,
  • of er bomen (in de buurt) staan,
  • en/of andere gemeentelijke eigendommen, zoals een lantaarnpaal, de uitgifte kunnen tegenhouden.

  Het adviesteam zal een advies uitbrengen. U krijgt bericht over de uitkomst.

  Hoe lang duurt het

  De behandeling van uw aanvraag duurt meestal 4 tot 6 weken. Als er meer onderzoek nodig is, dan kan het langer duren.

  Grond lenen

  In het geval de gemeente overgaat tot het uitgeven in de vorm van een bruikleenconstructie, zal de gemeente eigenaar blijven van de grond en worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Hierin staan uw rechten en plichten en die van de gemeente.

  Het is bijvoorbeeld niet toegestaan (diepwortelende) struiken, bomen, (erf)afscheidingen, schuttingen en/of andere bouwwerken op de grond te plaatsen. De bruikleenovereenkomst is geldig totdat de gemeente of uzelf deze opzegt, of wanneer het eigendom van het hoofdperceel overgaat op een nieuwe eigenaar.

  Grond kopen

  Als de gemeente de grond aan u wil verkopen, dan ontvangt u een grondaanbieding. Hierop staat de prijs wat de gemeente voor de grond wil hebben.

  Wanneer u akkoord gaat met de aanbieding, dan zal een koopovereenkomst opgesteld en getekend worden. Na het ondertekenen van de leveringsakte bij de notaris, bent u eigenaar van de grond.