permits iconGemeentegroen gebruiken als tuin

Wilt u de tuin van uw woning of bedrijf uitbreiden met een stukje gemeentegroen dat grenst aan uw tuin? Vraag de gemeente of u de grond mag gebruiken. U mag de grond alleen als tuin gebruiken. Wilt u iets anders doen met die grond, dan hebt u daar meestal een vergunning voor nodig.

Hoe het werkt

Stuur uw aanvraag naar de gemeente. Gebruik het contactformulier of stuur een brief naar dit adres:

Stadsontwikkeling, gemeente Groningen
Postbus 7081
9701 JB  GRONINGEN

Meesturen

Stuur een kadastrale kaart mee. Die kunt u bestellen bij het Kadaster. Geef op deze kaart duidelijk (op schaal) aan om welk stukje grond het gaat en wat de maten zijn.

Na uw aanvraag

  • De gemeente onderzoekt of er kabels en leidingen in de grond liggen, of er bomen staan.
  • De gemeente besluit of ze de grond in gebruik wil geven.
  • De behandeling van uw aanvraag duurt gewoonlijk 4 tot 6 weken. Als er meer onderzoek nodig is, duurt het langer.
  • De gemeente blijft eigenaar van de grond en legt het gebruik vast in een contract. Dit heet een gebruiksovereenkomst. Hierin staan uw rechten en plichten en die van de gemeente. De gebruiksovereenkomst is geldig totdat de gemeente of uzelf hem opzegt.

Wat u moet weten

Koopt u een woning of bedrijf waarbij de oude eigenaar al een stukje gemeentegrond in gebruik heeft met zo'n gebruiksovereenkomst? Vraag of de gemeente de gebruiksovereenkomst op uw naam zet.