U bent hier

Wijken en dorpen

Kaart Groningen

U hebt een vraag over ondersteuning of zorg.

(Bouw) projecten in de gemeente Groningen.

Vanuit de wijkposten wordt het onderhoud van uw wijk of buurt verzorgd.

De Straatnaamcommissie adviseert het college van B&W over nieuwe namen voor straten, pleinen, bruggen, viaducten en terreinen.

Over de kwaliteit van het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld openbaar groen, wegen, straatmeubilair, speeltoestellen en verlichting.