housing-forms iconWijk- en dorpswebsites

Diverse wijken en dorpen hebben hun eigen website

Overzicht websites

Wijk/Buurt/Dorp Website
A-kwartier a-kwartier.nl
Badstratenbuurt badstratenbuurt.nl
Beijum

beijum.org
beijumnieuws.blogspot.com
beijum.nl

Binnenstad-Oost binnenstad-oost.nl
Corpus den Hoorn corpusdenhoorn.nl
De Buitenhof debuitenhof.info
De Held wijkdeheld.nl
De Hunze - Van Starkenborgh dehunzevanstarkenborgh.nl
De Wijert wijert.nl
mfcgroningen.nl
Drielanden drielanden.nl
Engelbert - Meerdorpen meerdorpen.info
Garmerwolde dorpsbelangengarmerwolde.nl
Glimmen glimmen.net
Gravenburg facebook.com/gravenburg
hoogkerkonline.nl
Grunobuurt grunobuurt.nl
Haren onsbelangoosterhaar.nl
Helpman - Coendersborg wijkhelpman.nl
Herewegbuurt herewegbuurt.nl
Hoogkerk / Leegkerk hoogkerkonline.nl
Hoornsewijken meerhoornsemeer.nl
Hortusbuurt - Ebbingekwartier www.hortusebbinge.nl

Korrewegwijk

korrewegwijk.nl
professorenbuurtoost.nl
Lewenborg lewenborg.nu
Meerstad dorpsbelangenmeerstad.nl
Noorderplantsoenbuurt noorderplantsoen.nl
Noordlaren noordlaren.eu
Onnen onnen.nu
Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg brugborg.nl
brugborgvizier.nl
Oosterpark oosterparkgroningen.nl
Oosterpoort - De Linie - De Meeuwen deoosterpoorter.nl
barkmolenstraat.nl
Oranjebuurt oranjebuurtgroningen.nl
Paddepoel paddepoel.info
Piccardthof piccardthofplas.nl
Reitdiep / Dorkwerd reitdiepwijk.nl
Rivierenbuurt derivierenbuurt.nl
Ruischerbrug / Ruischerwaard / Noorddijk Buurt- en speeltuinver. Ruischerbrug
Schilderswijk / Kostverloren schilderswijkgroningen.nl
facebook.com/schildersbuurt.kostverloren
Selwerd selwerd.info
Sint Annen (dorpshuis) meuln.nl
Ten Boer dorpsbelangentenboer.com
tussndaipenknoal.nl
Ten Post tenpost.info
Thesinge thesinge.com
Tuinwijk tuinwijkgroningen.nl
Vinkhuizen vinkhuizen.nl
Wittewierum wittewierum.nl
Woltersum woltersum.net
Woonschepencomité woonschepencomite-groningen.nl