Wijkposten

Vanuit de wijkposten zorgt de gemeente voor het onderhoud van uw wijk of buurt. Het gaat om het onderhouden van het groen, straten, de riolering, speeltoestellen en verkeersborden.

Gebreken en overlast melden

  • Ziet u gebreken in uw wijk? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of stoeptegel? Meld schade/vuil meteen bij de gemeente.
  • Hebt u overlast in de buurt? Bijvoorbeeld van buren, jongeren of drugs- en alcoholgebruikers? Of maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Meld overlast en zorg bij de gemeente.

Adressen en openingstijden wijkposten

Wilt u in contact komen met een wijkpost? Bel 14 050

  • Centrum/Oude wijken: Electronstraat 3 - maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur.
  • Zuid: Van Schendelstraat 11/15 - geopend op afspraak.
  • Oost: Parkallee 96 - geopend op afspraak.
  • West: Park Selwerd 2 - niet open voor publiek.
  • Haren: Van Maerlantlaan 1 - geopend op afspraak.
  • Ten Boer: Boltweg 1 - geopend op afspraak.