Leefstraat

Wat is een leefstraat?

Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat in de periode van de zomervakantie. Het geeft bewoners de kans om de straat om te toveren tot een plek van ontmoeting, spelen en ontspanning, zonder de aanwezigheid van (geparkeerde) auto’s. Bewoners ondernemen samen activiteiten, zoals spelletjes spelen, boomspiegels adopteren en samen geveltuinen aanleggen.

Een leefstraat is alleen een succes als de meeste bewoners in de buurt het idee steunen. Een leefstraat komt er daarom alleen op initiatief van bewoners uit de straat.

De initiatiefnemers van de leefstraat zorgen zelf voor voldoende draagvlak vanuit de buurt. Daarom betrekken ze bewoners en ondernemers tijdig. Initiatiefnemers stellen zelf een plan op en voeren deze vervolgens uit. De gemeente ondersteunt, adviseert en faciliteert hierbij.

Voorwaarden leefstraat

 1. Het vindt plaats op initiatief van minimaal 3 bewoners van de betreffende straat.
 2. Het vindt plaats in de periode van de zomervakantie. In 2024 is dat tussen 20 juli en 1 september.
 3. Het is tijdelijk: minimaal 2 dagen en maximaal 2 weken.
 4. De straat is een max. 30 km-weg en géén ontsluitings- of doorgaande weg.
 5. De grote meerderheid van de bewoners steunt het initiatief én u kunt het aantonen (inclusief de straten eromheen, vanwege de tijdelijk extra geparkeerde auto's).
 6. De straat blijft altijd bereikbaar voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten.

De initiatiefnemers…

 • Zorgen voor steun in de straat (ook bij omliggende straten) en tonen dit aan.
 • Maken zelf een plan en denken ook na over de oplossingen voor het verkeer.
 • Doen zelf een aanvraag voor een evenementenvergunning (let op: dit duurt minimaal 8 weken!).
 • Organiseren zelf activiteiten tijdens de dagen/weken (van samen eten tot geveltuinen aanleggen en spelen op straat).
 • Informeren buurtgenoten over de activiteiten.

De gemeente…

 • Beoordeelt het plan en toetst deze op haalbaarheid.
 • Neemt het besluit of de leefstraat wel of niet kan doorgaan.
 • Zorgt voor tijdelijke verkeersborden en een mogelijke wegafsluiting (met daarbij behorende verplichtingen).

Aanmelden

U kon uw leefstraat aanmelden vóór 1 april 2024.

Als er meer aanvragen zijn binnengekomen voor een leefstraat in uw wijk, bekijkt de gemeente welk initiatief het meest haalbaar is. Na aanmelding krijgt u hierover zo snel mogelijk bericht.