Naamgeving openbare ruimten

Het gemeentebestuur geeft namen aan delen van de openbare ruimte.

Naamgeving

Het gaat om:

 • straten
 • pleinen
 • bruggen
 • viaducten
 • terreinen
 • landschappelijke gebieden zoals parken, sportparken en begraafplaatsen
 • woonplaatsen
 • wijken
 • buurten

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimten adviseert het college van B&W hierover. Deze commissie wordt ook wel 'Straatnaamcommissie' genoemd.

Waarom?

De naamgeving van openbare ruimten is in de eerste plaats bedoeld om plekken in de gemeente te kunnen aanduiden. Iedereen kan dan zijn weg (en plek) vinden. Voor de gemeente is naamgeving ook van belang voor een goede dienstverlening, de openbare orde en veiligheid, en voor stads- en dorpsontwikkeling. Als delen van openbare ruimten geen naam hebben, kunnen verblijfsobjecten (woningen, bedrijven), stand- en ligplaatsen geen nummeraanduiding krijgen. Een nummeraanduiding is nodig voor de registratie van een woning in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), onder meer omdat mensen zich dan op dat adres kunnen inschrijven.

Naamgeving moet om deze redenen ook zo stabiel mogelijk zijn: de toekenning van een naam is een besluit voor de (zeer) lange termijn.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het college van B&W is als enige bevoegd om namen voor een openbare ruimte vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. De Straatnaamcommissie, een door het college ingestelde adviescommissie, waarborgt sinds jaar en dag de kwaliteit van en de eenheid in de naamgeving.

De Straatnaamcommissie van de gemeente Groningen:

 • behandelt de aanvragen;
 • toetst die aan de criteria voor de naamgeving van openbare ruimten en aan de procedurele aspecten;
 • bespreekt het verzoek zo nodig met de aanvrager en/of relevante anderen;
 • stelt een voorstel op dat aan het college van B&W wordt voorgelegd ter vaststelling.

Wanneer en hoe adviesaanvraag indienen?

Aanvragen worden in de meeste gevallen ingediend door organisatieonderdelen van de gemeente. Meestal gebeurt dat in het kader van een gebiedsontwikkeling: stadsuitbreiding, stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing/-uitbreiding en andere situaties waarbij openbare ruimten ontstaan of veranderen.

Het college van B&W kan incidenteel en desgewenst inwoners uitnodigen om suggesties te doen. Dat kan in specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een nieuw stadsdeel of buurt aan de orde is.

Inwoners en maatschappelijke instellingen kunnen ook individueel suggesties indienen voor toekenning van een nieuwe naam of wijziging van een bestaande naam. Dat kan via het college van B&W.

Meer informatie

Stel uw vraag via het contactformulierexterne-link-icoon en vul bij onderwerp 'Naamgeving openbare ruimte' in.