U bent hier

Privacy

Hoe past de gemeente Groningen de Privacywet toe? En wat zijn uw rechten als bewoner op het gebied van privacy?

In het register verwerkingen persoonsgegevens vindt u informatie over welke persoonsgegevens de gemeente Groningen verwerkt.

De gemeente Groningen meldt datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hebt u een datalek ontdekt? Meld het ons.

Privacyverklaring. De gemeente Groningen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Proclaimer website gemeente Groningen. Gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en probeert deze actueel te houden.

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Groningen controleert of de gemeente zich houdt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie per mail gebruikt de gemeente Groningen het programma ZIVVER.