Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Groningen heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming. Die controleert of de gemeente zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Taken van de functionaris gegevensbescherming

  • Informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente.
  • Verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen.
  • Informatie, adviezen en aanbevelingen geven over de AVG aan de gemeente.

De functionaris gegevensbescherming is onafhankelijk. Dat betekent dat de gemeente zich niet mag bemoeien met de inhoud van zijn werk.

Contact

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Groningen is Lubna Bouzariat.

Gemeente Groningen
Functionaris Gegevensbescherming
Control
Postbus 30026
9700 RM Groningen
fg@groningen.nl

Jaarverslag

De functionaris gegevensbescherming brengt elk jaar verslag uit van zijn bevindingen. Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van dit verslag en kan besluiten tot het nemen van maatregelen. Het verslag gaat ter informatie naar de gemeenteraad.