Melden datalek

De gemeente Groningen stelt hoge eisen aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Als u persoonsgegevens kunt inzien die niet voor u zijn bedoeld kunt u daarvan een melding doen. Ook geven wij inzage in eerder vastgestelde datalekken.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang mag hebben tot deze gegevens. Als wij een datalek ontdekken zijn wij verplicht dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Informatiebeveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden. Daarbij kijken we naar de huidige technologie en passen onze beveiliging daar op aan.
Mocht het toch gebeuren dat er inbreuk worden gemaakt op onze beveiliging, dan kunnen gegevens in verkeerde handen komen (een datalek). In dat geval nemen wij passende maatregelen.

Datalek melden

Hebt u een datalek ontdekt?
Meld dit dan via het contactformulierexterne-link-icoon of bel 14 050.

Register datalekken

Gemeente Groningen houdt een register bij van datalekken binnen de gemeente. Daarin beschrijven wij de details van het datalek, de gevolgen voor de betrokkenen, en de maatregelen die genomen zijn. Met het register datalekken kan de Autoriteit Persoonsgegevens nagaan of gemeente Groningen zich houdt aan de meldplicht datalekken.

Kan deze pagina beter?

Mist u informatie? Laat het ons weten via het contactformulier of bel 14 050.