Zo gaat de gemeente om met privacy

In het privacybeleid van de gemeente Groningen is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens. Het privacybeleid is een uitwerking de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het privacybeleid geeft de gemeente aan dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van burgers wordt omgegaan, op welke manier de gemeente dat doet, en wat de rechten zijn van burgers. Deze volgende onderwerpen hebben de aandacht bij de gemeente Groningen:

Profilering

Computers genereren veel gegevens en zijn in staat veel bestanden met persoonsgegevens met elkaar te verbinden. De techniek geeft vele mogelijkheden tot 'profiling' (profilering); aan de hand van een geautomatiseerd verwerking van meerdere persoonsgegevens de personen selecteren die aan bepaalde van te voren vast gestelde criteria (risicofactoren) voldoen. De gemeente Groningen doet - in principe - niet aan profiling. Daarmee handelen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingexterne-link-icoon, die profilering in beginsel verbiedt en slechts in bepaalde situaties onder strikte voorwaarden toelaat.

Big data en tracking

Om bepaalde taken goed uit te voeren moeten wij big data en tracking te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het opslaan van gegevens over de aanwezigheid van mobiele telefoons om grote publieksstromen of verkeersstromen te controleren en in goede banen te leiden. Hiermee vergroten wij de veiligheid van de burgers. Natuurlijk mag big data en tracking niet uw privacy aantasten. Daarin doet de gemeente Groningen alleen onder strikte voorwaarden aan big data. Meer informatie hierover vindt u in Privacybeleid gemeente Groningenexterne-link-icoon.

Cameratoezicht

De gemeente gebruikt cameratoezicht onder bepaalde omstandigheden. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid op straat. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van de personen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te beschermen zetten wij alleen camera’s in wanneer er geen andere manieren zijn om ons doel te bereiken.

De gemeente heeft een aparte verordeningexterne-link-icoon die de voorwaarden voor cameratoezicht regelt. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een protocol voor cameratoezicht in en om de gemeentelijke gebouwen dat voldoet aan de geldende wetgeving ter bescherming van medewerkers, publiek en eigendommen.

Kan deze pagina beter?

Mist u informatie? Laat het ons weten via het contactformulier externe-link-icoonof bel 14 050.