U bent hier

Zo gaat de gemeente om met privacy

In Privacybeleid gemeente Groningen is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.

Het privacybeleid is een uitwerking de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het privacybeleid geeft de gemeente aan dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van burgers wordt omgegaan, op welke manier de gemeente dat doet, en wat de rechten zijn van burgers.

Deze volgende onderwerpen hebben de aandacht bij de gemeente Groningen:

Profilering

Computers slaan veel gegevens op en kunnen veel bestanden met persoonsgegevens met elkaar verbinden. Deze informatie kan gemakkelijk worden gebruikt voor 'profiling' (profilering). Met het verwerken van meerdere persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld producten gericht onder de aandacht te brengen.
De gemeente Groningen doet - in principe - niet aan profiling. Daarmee houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet verbiedt profilering. De AVG staat profilering slechts in bepaalde situaties en onder strikte voorwaarden toe.

Big data en tracking

Om bepaalde taken goed uit te voeren moeten wij big data en tracking te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het opslaan van gegevens over de aanwezigheid van mobiele telefoons om grote publieksstromen of verkeersstromen te controleren en in goede banen te leiden. Hiermee vergroten wij de veiligheid van de burgers. Natuurlijk mag big data en tracking niet uw privacy aantasten. Daarin doet de gemeente Groningen alleen onder strikte voorwaarden aan big data. Meer informatie hierover vindt u in Privacybeleid gemeente Groningen.

Cameratoezicht

De gemeente gebruikt cameratoezicht onder bepaalde omstandigheden. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid op straat. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van de personen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te beschermen zetten wij alleen camera’s in wanneer er geen andere manieren zijn om ons doel te bereiken. De gemeente heeft een aparte verordening die de voorwaarden voor cameratoezicht regelt.

Kan deze pagina beter?

Mist u informatie? Laat het ons weten via het contactformulier of bel 14 050.