safety-emergency iconPrivacywet

De gemeente Groningen heeft persoonsgegevens nodig voor een goede dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens met respect voor uw privacy. Op deze webpagina leggen wij uit hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens. Ook vindt u hier informatie over uw rechten op het gebied van privacy.

Privacywet

De gemeente Groningen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt als dat mag van de privacywet. Ga voor meer informatie naar Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Rechten van burgers

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente? Moet ik mijn gegevens altijd verstrekken? Hoe beschermt de gemeente mijn persoonsgegevens? U hebt verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens. U kunt de gemeente Groningen vragen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of in sommige gevallen te verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen als u vindt dat de gemeente Groningen niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

Recht op inzage

U kunt uw persoonsgegevens inzien.

Recht op correctie en verwijdering

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. In sommige gevallen is dit niet mogelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens uit het BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens). Of als het gaat om persoonsgegevens die volgens de wet moeten worden bewaard.

Recht van verzet

Volgens het recht van verzet kunt u de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. U kunt alleen gebruik maken van dit recht als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Recht op overdracht

U hebt het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die de gemeente van u heeft. Zo kunt u gegevens bijvoorbeeld makkelijk rechtstreeks overdragen aan een andere organisatie.

Contact

De gemeente Groningen wil uw verzoek snel en zorgvuldig af handelen. Uw verzoek moet daarom voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Dien een verzoek in met het contactformulier.
  • U kunt bij de behandeling van uw verzoek door een medewerker van de gemeente gevraagd worden zich te identificeren. Stuur bij uw verzoek geen kopie-id mee.

De gemeente moet de identiteit van de verzoeker vast kunnen stellen zodat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt.
De gemeente handelt uw verzoek in beginsel binnen één maand af.

Klacht indienen

Vindt u dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy? Of dat de gemeente foutief of ten onrechte uw persoonsgegeven heeft verwerkt? Dien dan een klacht in.

Verder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Laat dit de gemeente weten. Komt u er met de gemeente niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan deze pagina beter?

Mist u informatie? Laat het ons weten via het contactformulier of bel 14 050.