Regels en begrippen privacywet

Uitleg over de belangrijkste regels en begrippen op het gebied van de privacywet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacybepaling. Deze verordening is ingegaan op 25 mei 2016. Door de veranderde technologie en ontwikkelingen in het privacyrecht moest de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden vervangen. Organisaties kregen 2 jaar de tijd om te voldoen aan de AVG. De gemeente Groningen moet voldoen aan de eisen van de AVG vanaf 25 mei 2018. Meer informatie over de AVG staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Regels en begrippen

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang mag hebben tot deze gegevens. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens. Ook de onrechtmatige verwerking van gegevens is een datalek. Kijk ook op de pagina melden datalek.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. De FG levert daarmee een belangrijke bijdrage aan correct gebruik van vertrouwelijke persoonsgegevens door de gemeente.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam- en adresgegevens. Maar ook e-mailadressen, pasfoto's, vingerafdrukken en IP-adressen zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

Privacy Impact Assessment

Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een manier om vooraf na te denken over privacy risico’s van gegevensverwerking. Deze risico’s kunnen wij dan verkleinen door de juiste maatregelen te treffen.

Tracking

Tracking is het volgen van mobiele datadragers, zoals telefoon, tablet, laptop. Verschillende organisaties kunnen met een signaal van wifi of  Bluetooth (persoons)gegevens van deze datadragers verzamelen en bewaren.

Verantwoordelijke

Binnen de gemeente Groningen is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit betekent dat het college bepaalt wat er met de gegevens gebeurt en met welke middelen.

Verwerken

Het verwerken van persoonsgegevens betekent het verzamelen, opslaan, aanpassen, raadplegen, inzien of vernietigen van gegevens.

Kan deze pagina beter?

Mist u informatie? Laat het ons weten via het contactformulierexterne-link-icoon of bel 14 050.